Maturitní zkoušky 2022

21.3.2021
Václav Bohata

Maturitní zkoušky –  jaro 2022

 

Termíny
Třídy
Typ zkoušky
POP – 21.4. a 22.4. 2022
DPMP odevzdat do 31.3. 2022
obhajoba  10.5. a 11.5. 2022
4.Ai
4.Bi
4.Cse
4.Dds
praktická  zkouška  z odborných předmětů – písemná –  profilová část
dlouhodobá praktická maturitní práce – obhajoba – profilová část
19.4. 2022  PP CJL
20.4.  2022 PP ANJ
2.5. 2022  DT matematika a anglický jazyk
3.5. 2022 DT český jazyk a literatura
4.5. 2022 DT matematika rozšiřující
4.Ai
4.Bi
4.Cse
4.Dds
písemné práce z jazyků – profilová část
didaktické testy MAT,  CJL, ANJ, Mat – rozšiřující  – společná část
od 16.5.2022
od 16.5.2022
od 23.5.2022
od 23.5.2022
4.Ai
4.Cse
4.Bi
4.Dds
ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část
ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část
ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část
ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část