Motivační program

18.11.2015
Martin Kubát

Vyhlašuji tímto soutěž o nejlepšího žáka školního roku 2015/16. Za výborný prospěch budou odměněni tři nejlepší žáci v každém ročníku a hlavní cenu od sponzora získá žák s absolutně nejlepším průměrným prospěchem – viz bližší informace:
Motivační program 2015/16.

Ing. Martin Kubát, ředitel školy