Druhé kolo přijímacího řízení ukončeno

3.5.2017
Václav Bohata

Druhé kolo přijímacího řízení na níže uvedené obory bylo ukončeno dne 23.6.2017. Další kola přijímacího řízení neplánujeme.

Název ŠVP Název a kód oboru
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01
Strojírenská technická administrativa Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01

Přihláška ke studiu

 1. Přihlášku podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce  do 26.května 2017 poštou nebo osobně v sekretariátu školy ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v pátek od 7:30 do 12:00 hod. Nejpozdější termín podání přihlášky byl prodloužen pro obory 23-45-M/01 a 63-41-M/01 a nově je stejný termín vyhlášen pro obor 23-41-M/01.
  Přihláška ke studiu je ke stažení zde.
 2. Součástí přihlášky je:
  • klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ (nebo vysvědčení)
  • lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
  • rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou
  • doporučení školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Pro účely druhého kola PŘ se nekonají žádné další jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč o studium nám dodá výsledky jednotné přijímací zkoušky, kterou již konal v prvním kole.
Tyto výsledky lze získat prostřednictvím školy, kde uchazeč o studium konal jednotné přijímací zkoušky buď vytištěné, nebo e-mailem ve formátu PDF. Sestava, kterou byste měli na školách požadovat, se jmenuje Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Stačí, pokud nám výpis v PDF formátu pošlete e-mailem na adresu sekretariat@spsmb.cz.

Základní podmínkou přijetí je skutečnost, že uchazeč není ve 2.pololetí 8.ročníku ZŠ a v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný.

Vyhodnocení přihlášek bude probíhat postupně podle aktuálního počtu volných míst s tím, že nejpozději 31. května 2017 budou všichni uchazeči informováni o přijetí či nepřijetí ke studiu.

Zápisový lístek

 1. svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 2. zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Ing. Martin Kubát, ředitel školy