Náhradní termín přijímacích zkoušek

8.6.2020
Václav Bohata

Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 23.6.2020 od 8:00 hod.