Přijímací řízení – aktuální informace

3.5.2019
Václav Bohata
bookmark

Vážení rodiče, není v našich silách odpovídat na všechny e-mailové dotazy, kterými jsme zavaleni.

Dotazy se opakují, takže zde máte vše přehledně:

  1. Náhradní termíny přijímacích zkoušek ve dnech 13. 5.2019 a 14.5.2019 se týkají pouze těch uchazečů, kteří se nemohli na zkoušky dostavit v řádném termínu a včas se omluvili
  2. Druhé kolo přijímacího řízení budeme vyhlašovat až tehdy, kdy budeme znát počty žáků, kteří odevzdali na naší škole zápisový lístek.
  3. Pozor – druhé kolo PŘ bývá dle dotazů často omylem zaměňováno s termínem náhradním, případně s druhým termínem přijímacích zkoušek, které již proběhly.
  4. Pokud se váš syn/dcera nedostali na vybraný studijní obor, není třeba panikařit. Často stačí podat odvolání a čekat, protože škola podle počtu odevzdaných zápisových lístků uvolňuje další místa pro dosud nepřijaté uchazeče.
  5. Pokud odvolání nedopadne úspěšně, stačí sepsat další přihlášku ke studiu a sledovat termíny vyhlášení druhého kola PŘ. V naší škole to bude 15. května 2019.