Přijímací řízení – časté dotazy

3.5.2022
Václav Bohata
bookmark

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Ano, druhé kolo bylo vyhlášeno v pondělí 16.5.2022, ale pouze do oborů Strojírenství a Dopravní prostředky.

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

V pracovních dnech od pondělí do pátku budeme průběžně kontrolovat došlé přihlášky ke studiu. V případě splnění všech podmínek přijímacího řízení ihned následující týden v pondělí přihlášky seřadíme podle našich kritérií z prvního kola. Pokud bude přihlášek více, než je volných míst, přijmeme uchazeče podle pořadí do naplnění kapacity oboru. Bude-li přihlášek méně, přijmeme všechny a postup se bude opakovat i následujících týdnech tak dlouho, dokud nedojde k naplnění kapacity oboru.

Můj syn/dcera se nedostal/a na vaši školu, v pořadí je „pod čarou“. Přesto má o vaši školu zájem nadále. Co máme dělat?

  1. Do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je třeba podat osobně v sekretariátě školy či poštou na adresu školy odvolání proti nepřijetí ke studiu.
  2. Pokud jste se dostali na jinou školu, tak vám na té druhé škole běží zákonná lhůta 10 pracovních dní pro uplatnění zápisového lístku. Nejpozději na konci této lhůty doporučujeme, pokud jsme mezitím kladně nevyřídili vaše odvolání, zápisový lístek dát na druhou školu.
  3. Pokud v rámci autoremedury kladně vyřídíme vaše odvolání, budete mít zase 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku u nás. Pokud jste mezitím už zápisový lístek odevzdali na jiní škole, je její povinností vám ho vrátit, pokud ukážete naše rozhodnutí o přijetí na základě kladně vyřízeného odvolání.

Jaká je šance na kladné vařízení našeho odvolání proti nepřijetí ke studiu?

  1. U oboru Strojírenství a Dopravní prostředky stoprocentní. V rámci tzv. autoremedury může ředitel školy změnit svoje rozhodnutí tehdy, pokud původně přijatý uchazeč uplatní zápisový lístek na druhé škole. Už nyní víme, že pokud si podáte na tyto dva obory odvolání, bude kladně vyřízeno během několika dní.
  2. U oboru Informační technologie máme velký převis uchazečů, ale už nyní víme, že kolem 20 uchazečů „pod čarou“ v rámci autoremedury asi budeme moci přijmout. Zde ale budete určitě čekat déle než u výše jmenovaných oborů.

Jaké jsou základní podmínky přijímacího řízení na vaši školu?

  1. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy ZŠ a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ nedostatečnou známku z jakéhokoliv předmětu.
  2. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy ZŠ a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ  z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a lepší cizí jazyk známku dostatečnou. Nejhorší známka z těchto předmětů může tedy být 3 (dobrý).

Kdy dostaneme pozvánku k přijímacím zkouškám?

Pozvánku k přijímacím zkouškám a další důležité informace budeme zasílat zákonným zástupcům na e-mailové adresy uvedené na přihlášce ke studiu. Pozvánku generuje Cermat, další důležité informace formou informačního dopisu doplníme my. Chtěli bychom oboje poslat najednou, ale pokud bychom na pozvánku z Cermatu měli čekat dlouho, tak pošleme náš informační dopis dříve, nejpozději do poloviny března.

Který z termínů přijímacích zkoušek je důležitější? Je nutné zúčastnit se obou termínů?

Oba termíny jsou rovnocenné. Při přijímání bude vždy rozhodovat lepší výsledek z obou termínů, bez ohledu na to, zda žák dosáhl lepšího výsledku v prvním, nebo ve druhém kole. Z tohoto důvodu doporučujeme zúčastnit  se zkoušek v obou termínech, není to ale povinné.

Má škola nějaký vliv na výsledky přijímacích zkoušek?

Nemá. Škola pouze zajistí distribuci testů, dozor v učebnách a následně odeslání testů do Cermatu.