Přijímací řízení pro školní rok 2021 – 2022

12.12.2020
Václav Bohata
bookmark

Ve školním roce 2021-2022 budeme otevírat tyto studijní obory:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30

Přijímací řízení

Součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška, kterou pravděpodobně bude možné při splnění určitých podmínek zrušit – tato informace bude ještě upřesněna. Dle nově vydaných pokynů z MŠMT upravujeme příslušné pokyny týkající se přijímacího řízení na naši školu.

Základní podmínka přijetí

Sledovanými údaji v našem případě bude vysvědčení ze 7. ročníku ZŠ a z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ, tedy z ročníků nedotčených distanční výukou. Základní podmínkou přijetí bude skutečnost, že uchazeč nebyl v 7.ročníku ZŠ a v 1.pololetí 8.ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný.

Přihláška ke studiu

Tiskopis přihlášky ke studiu

Dny otevřených dveří

Zájemce o studium a jejich rodiče zveme na virtuální Dny otevřených dveří, které budeme pořádat online formou v těchto termínech:

  1. termín: pátek 8.1.2021 od 16:00 hod pomocí videoschůzky
  2. termín: čtvrtek 14.1.2021 od 16:00 hodin pomocí videoschůzky