Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018

24.11.2017
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhlašuji
první kolo přijímacího řízení k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 . Plné znění zde.

Ing. Martin Kubát, ředitel školy