Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2019/2020

28.4.2019
Václav Bohata
bookmark

» Studijní obor Informační technologie
» Studijní obor Strojírenství
» Studijní obor Dopravní prostředky

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
M8, F8, C8, J8 – známky z vysvědčení z konce 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
M9, F9, C9, J9 – známky z vysvědčení z pololetí 9. třídy
V8, V9 – vypočtené průměry z vysvědčení 8. třídy a 9. třídy
VB – body získané z vysvědčení
CJ – body z přijímací zkoušky z českého jazyka
MA – body z přijímací zkoušky z matematiky
PB – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
CELK – součet bodů získaných z vysvědčení a bodů získaných z přijímacích zkoušek
ROZ – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu, to znamená do 15. května 2019,  je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům bude příslušné rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, nebo je možné si rozhodnutí vyzvednout osobně v sekretariátě školy v úterý 30.4.2019 od 7:00 do 15:30 hod. Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou. Ode dne doručení nebo vyzvednutí tohoto rozhodnutí začíná běžet zákonná lhůta 3 pracovních dní pro podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.