Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2020/2021

15.6.2020
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie
» Studijní obor Strojírenství
» Studijní obor Dopravní prostředky

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
M8, F8, C8, J8 – známky z vysvědčení z konce 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
M9, F9, C9, J9 – známky z vysvědčení z pololetí 9. třídy
V8, V9 – vypočtené průměry z vysvědčení 8. třídy a 9. třídy
VB – body získané z vysvědčení
CJ – body z přijímací zkoušky z českého jazyka
MA – body z přijímací zkoušky z matematiky
PB – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
CELK – součet bodů získaných z vysvědčení a bodů získaných z přijímacích zkoušek
ROZ – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 23. června 2020 je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům bude příslušné rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, nebo je možné si rozhodnutí vyzvednout osobně v sekretariátě školy v úterý 16.6.2020 od 13:00 do 15:30 hod a ve středu 17.6.2020 od 8:00 do 15:30 hod. Současně lze na místě podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou. Ode dne doručení nebo vyzvednutí tohoto rozhodnutí začíná běžet zákonná lhůta 3 pracovních dní pro podání žádosti o vydání nového rozhodnutí. Zde si přečtěte podrobnější informace zveřejněné na stránkách Cermatu.

Doporučujeme všem nepřijatým uchazečům vyplnit žádost o vydání nového rozhodnutí, protože šance na přijetí je i pro ně velmi vysoká. Zápisové lístky totiž na školách neuplatní všichni uchazeči a tak se postupně uvolňují místa i pro uchazeče dosud nepřijaté.

Vydání nového rozhodnutí o přijetí je podmíněno termínem náhradní přijímací zkoušky dne 23. června 2020, díky kterému musíme mít rezervovaná místa pro zatím nevyhodnocené uchazeče o studium.