Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2021/2022

19.5.2021
Václav Bohata
bookmark

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 63 (shoda počtu bodů na 60.-63. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 60
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 30

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
MAT8, FYZ8, CJL8, CIZ_J8 – známky z vysvědčení z pololetí 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
PRUM_8 – průměr ze sledovaných 4 známek na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy
PRUM_BODY – vypočtené body za průměr (0 až 44)
PZ_MAT – body získané při školní přijímací zkoušce z matematiky (0 až 22)
PZ_CJL – body získané při školní přijímací zkoušce z českého jazyka (0 až 22)
PZ_BODY – celkový počet bodů ze školní přijímací zkoušky (0 až 44)
CELK_BODY – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
PORADI – pořadí uchazeče v příslušném studijním oboru
PRIJETI – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům bude příslušné rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, nebo je možné si rozhodnutí vyzvednout osobně v sekretariátě školy ve čtvrtek 20. května 2021 od 8:00 hod do 15:30 hod. Z organizačních důvodů  jsme o jeden den posunuli termín vydání příslušného rozhodnutí proti původní zaslané informaci. Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Informace o termínech a možnostech podání odvolání proti nepřijetí budou součástí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.Šance uspět při podání odvolání proti nepřijetí je velká, neboť řada původně přijatých uchazečů dá přednost jiné škole a jejich místo se tak uvolní pro původně nepřijaté uchazeče.