Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2022/2023

28.4.2022
Václav Bohata
bookmark

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 64 (shoda počtu bodů na 60.-64. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 60
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 30

Obor – číselné označení studijního oboru
Uchazeč – Ev.č. – přiřazené registrační číslo uchazeče, obdrželi jste v informačním dopise
ČJL – lepší výsledky – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z českého jazyka a literatury – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů. Pozn: u uchazečů z Ukrajiny bylo nahrazeno ústním pohovorem.
MA – lepší výsledky – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z matematiky – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.
Pořadí SUM PB – pořadí uchazeče, v případě shody bodového hodnocení je více uchazečů se stejným číslem
Rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v sekretariátě školy v pondělí 2. května 2022 a v úterý  3. května 2022 od 8:00 hod do 15:30 hod.  Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Informace o termínech a možnostech podání odvolání proti nepřijetí budou součástí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Šance uspět při podání odvolání proti nepřijetí je u uchazečů blízko pod „čarou“ velká,  u oborů STR a DOP prakticky pro všechny nepřijaté uchazeče. Řada původně přijatých uchazečů dá přednost jiné škole a jejich místo se tak uvolní pro původně nepřijaté uchazeče.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu si můžete napsat sami, nebo využít náš formulář zde.

Příklady výsledků přijímacích zkoušek (anonymizovaně vždy nejlepší a nejhorší výsledek ve všech studijních oborech) jsou zde.