Naše škola oslavila 150 let od svého založení

4.11.2017
Martin Kubát

Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 20. 10. 2017 ve Sboru českých bratří za účasti vysokých představitelů Středočeského kraje a města Mladá Boleslav. Mezi hosty nechyběli ředitelé středních škol, zástupci firem, současní i bývalí zaměstnanci školy. V příjemné atmosféře podpořené hudebním vystoupením ZUŠ MB byly proneseny zdravice a přání. Vzácným hostem byla dcera architekta Jiřího Krohy, paní docentka Sylva Šantavá a její dcera Ing. Sylva Schwarzeneggerová.

Od jedenácti hodin se pak otevřely brány školy, kde si hosté mohli prohlédnout staré i nové učebny, dílny a laboratoře. Mimořádně bylo možné navštívit ředitelnu a sborovnu školy, místnosti, které zůstaly zachovány v původní podobě. V učebnách byly připraveny ukázky hodin různých předmětů od odborných až po angličtinu. Absolventi školy rádi zalistovali fotografickými alby a s nostalgií shlédli výstavu maturitních tabel. Ve stáncích bylo možné zakoupit almanach vydaný k tomuto výročí a kalendář s fotografiemi školy od Ludvíka Kováře. Nechybělo ani pohoštění, při kterém si návštěvníci mohli odpočinout a sdílet své dojmy a vzpomínky.

Den otevřených dveří pokračoval ve stejném duchu i v sobotu dopoledne. Do školy se přišlo podívat mnoho návštěvníků, často proběhla velmi zajímavá setkání, byly navázány staré i zcela nové kontakty. Všem hostům děkujeme za jejich zájem a těšíme se zase na viděnou při dalších příležitostech.