Školní psycholog

27.9.2016
Martin Kubát

Vážené žákyně, vážení žáci,

od 1. října 2016 budete moci využívat služeb školního psychologa, se kterým naše škola navázala spolupráci.

Na školního psychologa se můžete obracet, když:

  • si chcete jen tak popovídat, protože jste zvídaví
  • hledáte cestu pro svůj budoucí osobní rozvoj
  • máte potřebu se poradit a probrat své záležitosti s někým nezávislým
  • nastane nějaká změna ve vašem osobním životě a nevíte si s tím rady
  • nejste si jisti, že zvládnete změnu nebo obtíže, které nastaly v rodině nebo mezi sourozenci a známými
  • necítíte se dobře ve škole nebo mezi lidmi
  • projevují se u vás různé úzkosti a obavy, nejste si jistí sami sebou
  • nastanou obtíže v partnerských vztazích

Všechny návštěvy jsou velmi důvěrné. Psycholog je vázán mlčenlivostí a garantuje, že sdělené informace se nedostanou k nikomu jinému, pokud se vy výslovně nerozhodnete jinak.

Školní psycholog bude pro Vás k dispozici každé pondělí od 9 do 11 hodin v kabinetě č.75 (za žákovskou kopírkou u zadního schodiště do učebny mechatroniky).