Ekonomika a informační systémy

Název školního vzdělávacího programu:  Ekonomika a informační systémy

Název a kód oboru: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Tento studijní obor už nebudeme počínaje školním rokem 2020/2021 pro žáky prvního ročníku otevírat.

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Nabízí vzdělání jak v ekonomických předmětech, tak všeobecné základy technických a IT předmětů. Výhodou oboru je studium dvou cizích jazyků.

V ekonomických předmětech získají studenti základní teoretické znalosti z oblasti mikroekonomie a makroekonomie, účetnictví, marketingu a managementu. Studenti se naučí psát desetiprstovou hmatovou metodou, vést účetnictví v účetním programu Pohoda a zpracovávat administrativní agendu.

Studenti získají také vědomosti z Technologie výroby a Informační a komunikační technologie. Naučí se pracovat s Informačními systémy a osvojí si základy konstruování na počítači v CAD systému CATIA.

Teoretické znalosti si ověří při dvoutýdenní odborné praxi, kterou studenti absolvují v partnerských firmách.

Odbornou maturitní zkoušku studenti skládají z nosných předmětů, kterými jsou: Ekonomika a  účetnictví, volitelně buď Technologie výroby nebo Informační technologie. Součástí maturitní zkoušky je vypracování a obhajoba studentské absolventské práce.

Absolventi naleznou uplatnění na pozicích středního managementu ve strojírenství či jiných technických a IT oborech. Uplatní se ve funkcích jako ekonom, asistent, obchodní zástupce, IT specialista, pracovník v marketingu či v bankovnictví a na dalších technickohospodářských pozicích.

Absolventi mohou také zahájit vlastní podnikatelskou činnost.

Studenti jsou připravováni na případné studium na vysokých a vyšších odborných školách, především studují technický, ekonomický, IT nebo pedagogický obor.