IT systémy ve strojírenství

Název školního vzdělávacího programu:  IT systémy ve strojírenství
» Školní vzdělávací program ve formátu PDF

Název a kód oboru: Strojírenství 23-41-M/01

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na programování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů. Dále se uplatní v široké oblasti strojírenství při zajišťování projektové a technologické stránky výroby, v organizaci provozu, v obchodně-technických službách, marketingu apod. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole s příslušným zaměřením.

Nosnými předměty jsou CNC programování, Konstruování na počítačích ve špičkovém CAD systému CATIAStavba a provoz strojů a Strojírenská technologie.

Do tohoto oboru se mohou hlásit i vyučení uchazeči. Ke studiu budou přijati do druhého ročníku. Počet přijatých vyučených uchazečů je závislý na počtu žáků druhého ročníku základního oboru. Přihláška ke studiu vyučených uchazečů je ke stažení zde.


Učební plán

Počet vyučovacích hodin za týden:

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk – ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
Rétorika 1 0 0 0 1
Dějepis 2 0 0 0 2
Základy společenských věd 1 1 1 1 4
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 0 1 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Všeob. vzdělávací předměty celkem 21 16 11 12  60
Technická dokumentace 3 2 0 0 5
Mechanika 4 3 3 0 10
Základy konstruování na počítači 0 0 2 0 2
Konstruování na počítači 0 0 0 4 4
Strojírenská technologie 2 3 3 3 11
Programování CNC strojů 0 0 1 2 3
Stavba a provoz strojů 0 4 4 5 13
Ekonomika 0 0 2 2 4
Kontrola a měření 0 0 2 2 4
Elektrotechnika 0 2 2 0 4
Mechatronika 0 0 2 3 5
Praxe 3 3 3 0 9
Odborné předměty celkem 12 17 24 21 72
Celkem hodin 33 33 35 33 134