Management a provoz silniční dopravy

Název školního vzdělávacího programu: Management a provoz silniční dopravy
» Školní vzdělávací program ve formátu PDF

Název a kód oboru: Dopravní prostředky 23-45-M/01

Obor zaměřený na automobilovou dopravu, vhodný zejména pro chlapce, ale i pro děvčata. Do tohoto oboru se mohou hlásit i vyučení uchazeči.

Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor,  koordinátor výroby, v servisních službách automobilek, případně i ve státní správě (dopravní policista apod.).

Součástí studijního programu je získání řidičského oprávnění skupiny B a C ve vlastní autoškole.

Nosnými předměty jsou předměty Motory a konstrukce silničních vozidlel Provozuschopnost dopravních prostředků. V předmětu Praxe se žáci se seznamují se základy údržby a oprav automobilů ve školních dílnách vybavených  potřebným zařízením včetně špičkového diagnostického systému.

Do tohoto oboru se mohou hlásit i vyučení uchazeči. Ke studiu budou přijati do druhého ročníku. Počet přijatých vyučených uchazečů je závislý na počtu žáků druhého ročníku základního oboru. Přihláška ke studiu vyučených uchazečů je ke stažení zde.

Podle tohoto vzdělávacího programu studují počínaje 1. zářím 2016 žáci prvního ročníku. Žáci druhého až čtvrtého ročníku studují podle vzdělávacího programu Silniční doprava.


Učební plán

Počet vyučovacích hodin za týden:

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk – ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
Rétorika 1 0 0 0 1
Dějepis 2 0 0 0 2
Základy společenských věd 1 1 1 1 4
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 0 1 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0 6
Všeob. vzdělávací předměty celkem 21 16 13 12 62
Ekonomika 0 0 2 2 4
Technická dokumentace 2 2 0 0 4
Provozuschopnost dopravních prostředků 0 0 1 3 4
Konstrukce silničních vozidel 0 3 2 0 5
Motory silničních vozidel 0 0 0 4 4
Dopravní prostředky 2 0 0 0 2
Logistika a manipulační technika 0 0 0 2 2
Dopravní inženýrství (optimalizace dopr. sítě) 0 0 2 2 4
Části strojů a mechanizmy 0 2 2 0 4
Strojírenská technologie 2 2 0 0 4
Mechanika 3 2 2 0 7
Technická měření 0 0 2 2 4
Elektrotechnika 0 2 2 0 4
Automatizace 0 0 0 2 2
Řízení motorových vozidel 0 0 3 0 3
Praxe 3 3 3 3 12
Odborné předměty celkem 12 16 21 20 69
Celkem hodin 33 32 34 32 131