Management a provoz silniční dopravy

Název školního vzdělávacího programu: Management a provoz silniční dopravy
» Školní vzdělávací program ve formátu PDF

Název a kód oboru: Dopravní prostředky 23-45-M/01

  • Zajímáte se o osobní či nákladní automobily?
  • Chcete se dozvědět, z jakých částí se automobil skládá, jak funguje, co vyžaduje péče o něj?
  • Zajímáte se o diagnostiku automobilů?
  • Chcete vědět více o problematice silniční dopravy, technických řešení komunikací a křižovatek?
  • Chcete získat řidičský průkaz na osobní i nákladní automobily v rámci studia zdarma?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli ANO, pak je tento obor tou správnou volbou pro vás. Naučíme vás toho mnohem více, než co se dalo postihnout předchozími otázkami. Po úspěšném absolvování studia tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou se stanete součástí rodiny „dopraváků“ – tedy velmi žádané a dobře placené profese. Firmy působící v automobilovém průmyslu a v dopravě žádají nové odborníky a nabízejí výborné uplatnění v oboru.


Příklady uplatnění absolventů: dopravní specialista, asistent prodeje, přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, dopravní policista, soukromý podnikatel v dopravě.

Součástí studijního programu je získání řidičského oprávnění skupiny B a C ve vlastní autoškole.

Nosnými předměty jsou předměty Motory a konstrukce silničních vozidlel Provozuschopnost dopravních prostředků. V předmětu Praxe se žáci se seznamují se základy údržby a oprav automobilů ve školních dílnách vybavených  potřebným zařízením včetně špičkového diagnostického systému.

Do tohoto oboru se mohou hlásit i vyučení uchazeči. Ke studiu budou přijati do druhého ročníku. Počet přijatých vyučených uchazečů je závislý na počtu žáků druhého ročníku základního oboru. Přihláška ke studiu vyučených uchazečů je ke stažení zde.


Učební plán

Počet vyučovacích hodin za týden:

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk – ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
Rétorika 1 0 0 0 1
Dějepis 2 0 0 0 2
Základy společenských věd 1 1 1 1 4
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 0 1 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0 6
Ekonomika 0 0 2 2 4
Technická dokumentace 2 2 0 0 4
Provozuschopnost dopravních prostředků 0 0 1 3 4
Konstrukce silničních vozidel 0 3 2 0 5
Motory silničních vozidel 0 0 0 4 4
Dopravní prostředky 2 0 0 0 2
Logistika a manipulační technika 0 0 0 2 2
Dopravní inženýrství (optimalizace dopr. sítě) 0 0 2 2 4
Části strojů a mechanizmy 0 2 2 0 4
Strojírenská technologie 2 2 0 0 4
Mechanika 3 2 2 0 7
Technická měření 0 0 2 2 4
Elektrotechnika 0 2 2 0 4
Automatizace 0 0 0 2 2
Řízení motorových vozidel 0 0 3 0 3
Praxe 3 3 3 3 12