Strojírenská technická administrativa

Tento studijní obor už nebudeme počínaje školním rokem 2019/2020 pro žáky prvního ročníku otevírat.

Název školního vzdělávacího programu:  Strojírenská technická administrativa
» Školní vzdělávací program ve formátu PDF

Název a kód oboru: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Obor je zaměřený na kombinaci technického a ekonomického vzdělání. Je vhodný pro děvčata, ale i chlapce. Uplatnění absolventů je v logistice, v pozicích technických a administrativních pracovníků, asistentů vedoucích pracovníků ve firmách i ve státní správě apod.

Nosnými předměty jsou Ekonomika, Účetnictví, Strojírenská technologie a Části strojů a mechanizmy.

Kromě nosných pžedmětů žáci získají další užitečné dovednosti, jako je psaní na stroji (PC), znalosti z obchodní korespondence, povinné jsou dva cizí jazyky (NEJ, ANJ). Dále mají možnost získat řidičské oprávnění pro vozidla skupiny B ve školní zájmové autoškole. Ta se otevírá v případě volných kapacit. Schopní žáci tohoto oboru mají možnost konat státní zkoušky v administrativních předmětech.


Učební plán

Počet vyučovacích hodin za týden:

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 3 3 3 3 12
Rétorika 1 0 0 0 1
Dějepis 2 0 0 0 2
Základy společenských věd 1 1 1 1 4
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 0 1 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0 6
Všeob. vzdělávací předměty celkem 24 19 16 15 74
Ekonomika 0 3 3 3 9
Účetnictví 0 0 2 2 4
Praktická cvičení z účetnictví 0 0 0 2 2
Obchodní činnost 0 3 3 0 6
Aplikovaná psychologie 0 0 1 0 1
Technika administrativy 2 2 0 0 4
Obchodní korespondence 0 0 0 1 1
Kontrola a měření 0 0 2 2 4
Části strojů a mechanizmy 0 2 2 5 9
Strojírenská technologie 2 2 3 3 10
Mechanika 2 0 0 0 2
Elektrotechnika 0 1 0 0 1
Technická dokumentace 2 0 0 0 2
Praxe 2 2 0 0 4
Odborné předměty celkem 10 15 16 18 59
Celkem hodin 34 34 32 33 133