Kontakty

Kontaktní údaje

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

 • Adresa: Havlíčkova 456, 293 80 Mladá Boleslav
 • Tel.: +420 326 201 101
 • Mobil: +420 731 784 746
 • E-mail: s‌ekretariat@‍spsmb.cz
 • RED_IZO: 600007448
 • IZO: 000069086
 • IČO: 48683795
 • ID: pzhesix
 • Účet:19-5780460237/0100
 • Sekretariát školy – hodiny pro veřejnost:
  • Pondělí až čtvrtek: 7:30 – 15:15 hod.
  • Pátek: 7:30 – 12:00 hod.

Domov mládeže

 • Adresa: Boženy Němcové 636, 293 01 Mladá Boleslav
 • Tel.: +420 326 322 825
 • Mobil: +420 732 702 344
 • E-mail: ‌vedouci@‍dm.spsmb.cz
 • IZO:108022617

Školní jídelna

 • Adresa: Havlíčkova 456, 293 80 Mladá Boleslav
 • Tel.: +420 326 201 135
 • Mobil: +420 732 654 963
 • E-mail: jide‌lna@‍spsmb.cz
 • IZO:102814147

Kde nás najdete

 • GPS souřadnice: 50.415967, 14.904717
 • Veřejnou dopravou: linka A, B zastávka Na Výstavišti a 5 minut pěšky
 • Automobilem: parkování v okolních ulicích nebo v Parkovacím domě Jaselská

MAPA


Kontakty na zaměstnance

Žádáme Vás, abyste učitelům volali v době přestávek mezi vyučovacími hodinami.
Přehled přestávek: ráno do 7:55, 8:40-8:45, 9:30-9:50, 10:35-10:40, 11:25-11:30, 12:15-12:20, 13:05-13:10, 13:55-14:00, 14:45-14:50.

Pedagogický sbor

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Kubát Martin ředitel 326201102 ‌kubat@‍spsmb.cz
Ing. Bohata Václav statutární zástupce ředitele 326201103 ‌bohata@‍spsmb.cz
PaedDr. Töpferová Ivana zástupkyně ředitele 326201104 top‌ferova@‍spsmb.cz
Ing. Beránek Jaroslav učitel 326201115 beran‌ek@‍spsmb.cz
Ing. Esch Pavel učitel 326201120 e‌sch@‍spsmb.cz
Ing. Fikar Karel učitel 326201116 ‌fikar@‍spsmb.cz
Ing. Gabriel Jaroslav učitel 326201149 ga‌briel@‍spsmb.cz
Ing. Gregorová Eva učitel 326201126 ‌gregorova@‍spsmb.cz
Mgr. Havrda Ondřej učitel 326201162 ha‌vrda@‍spsmb.cz
Ing. Chuchválková Jarmila učitel 326201131 ‌chuchvalkova@‍spsmb.cz
Kolín Ondřej učitel 326201114 ‌kolin@‍spsmb.cz
Ing. Korál Vavřinec učitel 326201149 k‌oral@‍spsmb.cz
Mgr. Koštejnová Martina učitel 326201123 ‌kostejnova@‍spsmb.cz
Ing. Koťátková Zdeňka učitel 326201116 ‌kotatkova@‍spsmb.cz
Mgr. Kovácsová Gabriela učitel  326201136 ‌kovacsova@‍spsmb.cz
PaedDr. Kubelková Jarmila učitel 326201131 ku‌belkova@‍spsmb.cz
Ing. Kučera Jaroslav učitel 326201126 k‌ucera@‍spsmb.cz
Mgr. Kupka Karel učitel 326201148 k‌upka@‍spsmb.cz
Ing. Kratochvílová Jitka učitel 326201107 k‌ratochvilova@‍spsmb.cz
RNDr. Lišková Iva učitel 326201134 li‌skova@‍spsmb.cz
Ing. Mičík Jaromír učitel 326201120 m‌icik@‍spsmb.cz
Mgr. Militká Stanislava učitel 326201113 m‌ilitka@‍spsmb.cz
Ing. Bc. Nastoupilová Věra učitel 326201115 ‌nastoupilova@‍spsmb.cz
Olšák Josef učitel 326201114 ol‌sak@‍spsmb.cz
Ing. Rudolf Milan učitel 326201110 ‌rudolf@‍spsmb.cz
Mgr. Růžičková Ludmila učitel, výchovný poradce 326201123 ‌ruzickova@‍spsmb.cz
Mgr. Schejbal Ladislav učitel 326201143 ‌schejbal@‍spsmb.cz
Ing. Schmidová Lucie učitel 326201126 sc‌hmidova@‍spsmb.cz
Bc. Straka Martin učitel 326201114 s‌traka@‍spsmb.cz
Mgr. Svárovská Věra učitel 326201150 ‌svarovska@‍spsmb.cz
RNDr. Svobodová Hana učitel 326201134 s‌vobodova.dr@‍spsmb.cz
Mgr. Šlár Adolf učitel 326201136 ‌slar@‍spsmb.cz
PaedDr. Vítová Hana učitel 326201150 v‌itova@‍spsmb.cz
Vnenková Martina učitel 326201148 vn‌enkova@‍spsmb.cz
Zvěřina Radek učitel 326201114 z‌verina@‍spsmb.cz

Dílny

Jméno Funkce Telefon E-mail
Vaněk Jaroslav vedoucí dílen  326201130 ‌vanek@‍spsmb.cz
Vaněk Jaroslav ml. učitel praktického vyučování  326201146 ‌vanekml@‍spsmb.cz
Černý Josef učitel praktického vyučování  326201146 ‌cerny@‍spsmb.cz
Noháč Milan učitel praktického vyučování  326201146 no‌hac@‍spsmb.cz
Prchlík Jaromír učitel praktického vyučování  326201145 ‌prchlik@‍spsmb.cz

Domov mládeže

Jméno Funkce Telefon E-mail
Havrdová Miluše vedoucí 326322825 vedo‌uci@‍dm.spsmb.cz
Jandová Dana vychovatelka 326331241
Zahradová Jana vychovatelka 326331241

Administrativa

Jméno Funkce Telefon E-mail
Šindelářová Milena sekretářka 326201101 sek‌retariat@‍spsmb.cz
Kavková Eva hospodářka 326201127 hosp‌odarka@‍spsmb.cz
Horáková Svatava účetní 326201111 ‌uctarna@‍spsmb.cz
Zedníková Dana dílny 326201151 ‌dilny@‍spsmb.cz
Ratajská Irena vedoucí
školní jídelny
326201135
732654963
‌jidelna@‍spsmb.cz

Školníci, údržba školy

Jméno Telefon Mobil E-mail
Pilař Zdeněk 326201144 731771913 ‌pilar@‍spsmb.cz
Ulman Ivan 326201144 737507758 ‌ulman@‍spsmb.cz