Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Název a kód oboru: Strojírenství 23-41-M/01

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na programování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů. Nosnými předměty jsou CNC programování, Konstruování na počítačích ve špičkovém CAD systému CATIA, Stavba a provoz strojů a Strojírenská technologie.

Více informací o oboru »

Informační technologie

Název a kód oboru: Informační technologie 18-20-M/01

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru informačních technologií. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě, správce podnikového informačního systému, webdesigner, programátor, v IT firmách jako technik nebo prodejce HW a SW. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru zaměřeném na informační technologie. Nosnými předměty jsou Počítačové sítě a Programování a vývoj aplikací.

Více informací o oboru »

Management a provoz silniční dopravy

Název a kód oboru: Dopravní prostředky 23-45-M/01

Obor zaměřený na automobilovou dopravu, vhodný zejména pro chlapce, ale i pro děvčata. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor,  koordinátor výroby, v servisních službách automobilek, případně i ve státní správě (dopravní policista apod.). Součástí studijního programu je získání řidičského oprávnění skupiny B a C ve vlastní autoškole. Nosnými předměty jsou Silniční vozidla a Provozuschopnost dopravních prostředků.

Více informací o oboru »

Strojírenská technická administrativa

Tento studijní obor už nebudeme počínaje školním rokem 2019/2020 pro žáky prvního ročníku otevírat.

Název a kód oboru: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Obor je zaměřený na kombinaci technického a ekonomického vzdělání. Je vhodný pro děvčata, ale i chlapce. Uplatnění absolventů je v logistice, v pozicích technických a administrativních pracovníků, asistentů vedoucích pracovníků ve firmách i ve státní správě apod. Kromě nosných pžedmětů žáci získají další užitečné dovednosti, jako je psaní na stroji (PC), znalosti z obchodní korespondence, povinné jsou dva cizí jazyky (NEJ, ANJ). Nosnými předměty jsou Ekonomika, Účetnictví, Strojírenská technologie a Části strojů a mechanizmy.

Více informací o oboru »