Studijní obory

Informační technologie

Název a kód oboru: Informační technologie 18-20-M/01

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru informačních technologií. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě, správce podnikového informačního systému, webdesigner, programátor, v IT firmách jako technik nebo prodejce HW a SW. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru zaměřeném na informační technologie. Nosnými předměty jsou Počítačové sítě a Programování a vývoj aplikací.

Více informací o oboru »

Technické lyceum

Název a kód oboru:  Technické lyceum 78 – 42 – M/01

Ve školním roce 2024/2025 otevřeme nově 1 třídu tohoto studijního oboru, který bude zaměřen na mechatroniku a robotiku.
Absolventi tohoto oboru budou připraveni ke studiu na vysoké škole technického směru nebo do praxe na velmi žádané a dobře placené profese. Nosnými odbornými předměty jsou Mechatronika a Robotika.

Více informací o oboru »

Strojírenství

Název a kód oboru: Strojírenství 23-41-M/01

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na programování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů. Nosnými předměty jsou CNC programování, Konstruování na počítačích ve špičkovém CAD systému CATIA, Stavba a provoz strojů a Strojírenská technologie.

Více informací o oboru »

Dopravní prostředky

Název a kód oboru: Dopravní prostředky 23-45-M/01

Tento studijní obor nebudeme ve školním roce 2024/2025 otevírat.

Více informací o oboru »