Whistleblowing

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS) je možné podávat informace podle zákona o ochraně oznamovatelů (ZOO).
Příslušnou osobou je PaedDr Ivana Töpferová, telefonní číslo a e-mail viz menu Kontakty.

Směrnice – Pravidla ochrany oznamovatelů
Příloha č. 1 – Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Příloha č. 2 – Jak vyřídit oznámení krok za krokem
Metodika Ministerstva spravedlnosti k přímé aplikovatelnosti Směrnice EU

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/oznamovaci-systemy/