Besedy a exkurze

EXKURZE V CUKROVARU V DOBROVICI

15.12.2017
Věra Svárovská

V úterý 5.12. 2017 obě třídy oboru It ve strojírenství (2.Bs a 2. Cs) absolvovaly exkurzi v cukrovaru v Dobrovici (Tereos TTD a.s.) a také v Dobrovických muzeích. Studenti si prohlédli samotný provoz cukrovaru během probíhající kampaně a následně také expozici v místním muzeu týkající se historie cukrovarnictví, pěstování cukrové řepy a výroby cukru.

Během prohlídky provozu měli studenti možnost vidět stroje a technologické postupy, se kterými se v teoretické rovině setkávají ve výuce. Všichni měli možnost ochutnat také několik meziproduktů, kromě čerstvě vyrobeného cukru například čerstvě nasekanou řepu, cukrovou šťávu nebo melasu. Zajímavé bylo zjištění, že při výrobě cukru v podstatě není žádný odpad. Vše se dále používá jako hnojivo nebo se suroviny dále zpracovávají na krmivo pro hospodářská zvířata. V cukrovaru je dokonce vyráběno (a dále distribuováno) ekologické palivo pro motorová vozdila. Ani použitá voda neodchází jen tak do kanalizace, ale čistí se v místní čističce a je znovu využívána.

V druhé části, v expozici historie cukrovarnictví a lihovarnictví, se dozvěděli mnoho zajímavého nejen o šlechtění  a zpracování řepy, o historii výroby cukru, ale třeba také o balení cukru nebo o alternativních sladilech z celého světa. Prohlédli si také stroje používané v minulosti při zpracování řepy.

Studenti se povětšinou shodli, že bylo určitě zajímavé vidět v praxi stroje a technologie, o kterých se ve škole učí.

(Vypracovali A. Nováková a V. Dragoun, 2.Cs.)

Linux Days 2017

10.10.2017
Ondřej Kolín

Během tohoto víkendu jsme navštívili největší konferenci ohledně open source software v ČR – Linux Days. Na této konferenci se probírala témata kyberbezpečnosti, správa systému, sítě apod. Z těch nejzajímavějších přednášek lze vypíchnout například tunelování IPv6, bash a Mario Bros, Současnost a budoucnost Fedora Workstation, Základy šifrování s GnuPG, apod.

Velmi milé bylo setkání s některými absolventy naší školy.

Celý program včetně videozáznamů (během vzniku článku ještě nedostupnými), některé prezentace a fotogalerii naleznete na stránkách https://www.linuxdays.cz/2017/

Událost byla velmi zajímavá a všechen čas jsme nestrávili jenom v retroherně.

Protidrogový vlak

23.2.2017
Věra Svárovská

Ve středu 8. 2. 2017 navštívily třídy 1.Ai a 1.Cs projekt Protidrogový vlak http://revolutiontrain.cz/v2/. Vše se odehrálo na vlakovém nádraží v Praze – Dejvicích. Cílem projektu je nejen protidrogová prevence, ale také přehled dalších škodlivých společenských jevů, spojených s užíváním drog.

Nesporným kladem je fakt, že autoři projektu přistupují k problému nově, interaktvině. A tak se žáci v jednotlivých vagónech, tematicky rozdělených, stali účastníky dopravní nehody, policejního výslechu nebo si mohli „posedět“ v cele přeběžného zadržení. Celým vlakem studenty doprovázela filmová projekce fiktivního příběhu. Žáci se mohli vyjádřit k jednotlivým částem příběhu a vyjádřit vlastní názor na další vývoj života postav.

Naši studenti nejvíce ocenili neobvyklý způsob pojetí prevence, chválili interaktivitu a názornost. I proto se budeme projektu účastnit i v příštích letech.

Přednáška o živnostenském podnikání

22.2.2017
Jarmila Chuchválková

Dne 16.2.2017 se naše třída 3.Cse spolu se žáky 3.D zúčastnila přednášky o živnostenském podnikání. Paní Plačková ze živnostenského úřadu  magistrátu města Mladá Boleslav nás seznámila s živnostenským zákonem, vysvětlila pojmy a ukázala nám podklady nutné k založení živnosti. Na závěr  přednášky p. Plačková zodpověděla otázky žáků týkající se podnikání v praxi. Přednáška byla  poučná a tímto děkujeme, že si na nás udělala čas.

Karolína Hráská, Anna Baloghová, 3.Cse

 

Beseda o bankovnictví

18.6.2016
Václav Bohata

Dne 8. 6. 2016 se třídy 2. Cse, 1. Dde a 3. Ede v rámci výuky ekonomiky a přípravy na maturitní zkoušku zúčastnily besedy na téma „Banky a bankovní soustava“. Besedu uváděli představitelé UniCredit Bank, kteří se především zaměřili na nebezpečí, která nás v životě mohou potkat a kterých bychom se měli vyvarovat. Zejména jsme se zabývali problematikou úvěrů, kontokorentů, kreditních karet a dalších. Jmenovali jsme si jednotlivé klady a zápory produktů, které banky svým klientům nabízejí. Na závěr besedy jsme formou hry „Riskuj“ zopakovali důležité informace. Ti z nás, kteří správně odpověděli na otázky, byli věcně odměněni. Tímto bychom chtěli poděkovat Ing. Petru Bázlerovi řediteli pobočky a lektoru vzdělávání Janu Juránkovi za uskutečnění besedy, která pro nás byla velkým přínosem.

Lucie Pelikovská, 3. Ede

Holky pojďte kódovat

2.5.2016
Ondřej Kolín

Recepce Googlu v PrazeV úterý 29. 3. 2016 se dívky z 3.Ai za doprovodu pana učitele Kolína zúčastnily akce „Holky pojďte kódovat“ od organizace Women TechMakers . Celá akce se konala v pobočce Google v Praze pro dívky 1. až 3. ročníků středních škol. Akci pořádala skupinka zábavných kóderek, které se snažily dívky přesvědčit, že obor IT není pouze pro muže. Součástí akce bylo seznámení s životními příběhy pořadatelek a základy jazyka javascript. Na akci jsme se také seznámily se zakladatelkou Czechitas, Ditou Přikrylovou. Czechitas je nezisková organizace, která pro dívky pořádá workshopy, kurzy i letní tábory zaměřené na programování, tvorbu web. stránek, datové analýzy nebo třeba grafiku a mobilní aplikace. Dívky si domů odnesly hodně nových zkušeností i malý dárek. Společnost Google dívkám zajistila oběd zdarma a procházku po pobočce. Akce se velmi vydařila a doufáme, že o ní bude mít příští rok zájem více dívek z naší školy.

Bártová, Nováková, Staňková

Jak jsem se dostala do vězení

21.4.2016
Věra Svárovská

V úterý 26.4. 2016 se některé třídy 3. ročníků zúčastní v Domě kultury v Mladé Boleslavi besedy s odsouzenými z ženské věznice ze Světlé nad Sázavou. Tématem budou nejen životní příběhy odsouzených, ale i život ve věznici a obtíže spojené s návratem do běžného života po výkonu trestu.

Mladé fórum aneb Desatero problémů města Mladé Boleslavi

18.4.2016
Věra Svárovská

I letos se skupina studentů naší školy zúčastnila diskuzního setkání nad problémy města Mladá Boleslav. Setkání studentů středních i základních škol s představiteli města se tentokrát uskutečnilo v úterý 12. 4. 2016 v budově 5. ZŠ v Mladé Boleslavi. Přítomni byli také někteří členové zastupitelstva a diskuze zúčastnil i náměstek primátora Mgr. Daniel Marek.

Cílem setkání bylo vyzdvihnout nejpalčivější problémy týkající se života v Mladé Boleslavi. Skupiny studentů měly za úkol je sepsat a vymyslet způsoby nápravy. V zásadě se všichni shodli na několika nejzásadnějších problémech. Většina skupin měla jako hlavní bod opravu Hlavního vlakového nádraží v Mladé Boleslavi, následoval požadavek na omezení zastavění Radouče a pak zvýšení bezpečnosti ve městě, v jeho konkrétních částech.

Pan náměstek všechny návrhy okomentoval, někdy kladně, jindy mu připadaly jako nerealizovatelné nebo neřešitelné. Průmyslováci také zdůraznili špatný stav budovy naší školy. K tomu bylo mimo jiné řečeno, že škola je krajská instituce a město s tím nemůže nic moc dělat – bohužel pro nás.

Celkově bylo sezení zajímavé, už jenom proto, že se do diskuze připojilo okolo 70 lidí a také proto, že se řešila mnohdy zajímavá a důležitá témata týkající se mladých lidí a zároveň města Mladá Boleslav.

Beseda o kyberšikaně

15.4.2016
Věra Svárovská

Ve středu 13.4. 2016 proběhla beseda pro studenty 2. ročníků o nebezpečí na internetu, tzv. kyberšikaně. V rámci dlouholeté spolupráce nás navštívil manažer prevence kriminality a tiskový mluvčí městské police Bc. Ondřej Kubala z Městské policie Mladá Boleslav.

Na základě velmi přehledné prezentace byla vedena beseda se studenty o častých projevech šikany na internetu. Některé takto obtížné situace mohou končit krádeží identity, ublížením na zdraví apod. Část výkladu byla věnována i právům a povinnostem občana ČR spojeným právě s užíváním internetu.

Tiskový mluvčí Bc. Ondřej Kubala vše vykládal srozumitelně a vždy nechal prostor pro dotazy či diskuzi. Beseda byla zajímavá i poučná a je jasné, že prevence hrozby kyberšikany je nezbytná nejen u středoškoláků, ale i u nižších věkových kategorií, ještě než začnou s „životem na sociální síti“.

 

Beseda o závislostech a duševních poruchách

11.4.2016
Věra Svárovská

Ve dnech 5.4. a 6.4. se třídy prvních ročníků zúčastnily besedy na téma závislosti a duševní poruchy. Navštívily nás dvě pracovnice z Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. První z nich pracuje na detoxikačním oddělení a vyprávěla o návykových látkách. Dozvěděli jsme se mimojiné, které závislosti jsou prakticky neléčitelné a které se dají léčit. Její výklad byl srozumitelný a byl prostor i na dotazy. Druhá z pracovnic je sestra na oddělení psychických onemocnění, často spojených se závislostmi. Popsala nám, jak vypadá den na takovém oddělení. Diskutovali jsme o léčbě a o terapiích. Celá beseda byla velmi poutavá a věřím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Vít Suska, 1. Bs