Besedy a exkurze

Exkurze do Muzea Porsche ve Stuttgartu aneb Na podruhé to vyšlo!

27.11.2023
Věra Svárovská

V úterý 14.11.2023 se studenti 4.Dds a 4.Cs doplněni o zájemce z nižších ročníků vydali na zájezd do Stuttgartu, aby si prohlédli expozici automobilů v (nejen) muzeu firmy Porsche. Následující reportáž je dílem studenta z 4.Dds oboru Dopravní prostředky.

Přečíst celý článek »

Studenti SPŠ MB v Ostravě

25.9.2023
Věra Svárovská

Ve středu 20.9.2023 se studenti tříd 2.Cs, 2.Ds a 4.Cs z oboru strojírenství vydali do Ostravy, kde navštívili areál Dolní Vítkovice (DOV), jenž patří mezi technické památky a nabízí mnoho zajímavých pohledů jak na hutnictví, hornictví, tak na průmysl jako celek. Studenti navštívili Malý svět techniky U6, kde se mohli hravou formou seznámit s historií a vývojem průmyslu a dopravy. Dále navštívili naučnou stezku po vysoké peci, která v minulosti sloužila k výrobě surového železa.

Na SPŠ MB přijela formule!!!

30.11.2022
Věra Svárovská

Studentům Střední průmyslové školy v Mladá Boleslavi se v pátek 25.11.2022 představil tým studentské formule FS TUL Racing (www.fstulracing.cz) z Technické univerzity v Liberci.

Součástí setkání byla beseda o studiu na Technické univerzitě, hovořilo se na téma, jaké to je studovat na univerzitě, jak probíhá studium, kolik času je třeba věnovat přípravě (a kolik zábavě) a jak důležité pro technické vzdělání jsou znalosti z matematiky a dalších přírodních věd.

Hlavním důvodem návštěvy ale bylo představení projektu studenské formule, kterou s sebou kluci přivezli na ukázku. Tým v mírně obměňovaném složení každým rokem staví novou formuli. Přitom vše si dělají sami, například technickou dokumenatci, výrobu dílů (3D tisk, spolupráce s fakultou textilní aj.), tedy kromě velmi složitých komponentů, jako je motor či převodovka. Sami shánějí sponzory a další zdroje financí. Nemyslete si, že je to málo peněz, protože tato konkrétní formule vyšla se vším všudy na cca 3 miliony korun českých. Členové týmu si také sami zajišťují propagaci a účast na závodech po celé Evropě, na kterých se rozhodně ve výsledkových listinách neztrácí.

A na závěr taková zajímavost: Dva studenti ze současného týmu studenské formule, která ma okolo 30 členů, jsou úspěšnými absolventy Střední průmyslové školy zde v Mladé Boleslavi.

Děkujeme za návštěvu a i motivaci k dalšímu studiu a přejeme týmu, ať se daří!

 

O. Vejběra a kol.

 

MALLORY

22.11.2019
Věra Svárovská

Ve čvrtek 21. listopadu proběhla na Střední průmyslové škole beseda s hlavní představitelkou filmu režisérky Heleny Třeštíkové – Mallory. Studenti prvních, druhých a třetích ročníků po zhlédnutí filmu měli možnost diskutovat nejen o závislostech se ženou, která má mnohaletou zkušenost s drogami i bezdomovectvím. V současné době se věnuje práci v sociální oblasti (pomáhá bezdomovcům, lidem ve vězení a pořádá preventivní akce). Beseda měla velký ohlas a doufáme, že budeme mít možnost s Mallory (Miroslavou Neradovou) nadále spolupracovat.

Erasmus

14.6.2019
Václav Bohata

V březnu a dubnu 2019 se 24 žáků třetích ročníků zúčastnilo stáže v Anglii a Irsku, díky programu Erasmus+.

Studenti 3 týdny bydleli v hostovacích rodinách a ve všední dny chodili pracovat do tamních firem, které byly předem vybrány. O víkendech se, spolu s doprovodným učitelem, účastnili výletů, nebo jiných volnočasových aktivit.

Přečíst celý článek »

Zájezd prvních a druhých ročníků do Anglie

4.6.2019
Věra Svárovská

Ve dnech 27.4.2019 – 2.5.2019 podnikli vybraní žáci prvních a druhých ročníků Střední průmyslové školy poznávací zájezd do Velké Británie.

Cílem cesty byl Oxford, jeho okolí a další známá města a místa. Společně s námi cestovali ještě žáci ze základní školy ve Stříbře a naším průvodcem byl pan Petr Klik, zároveň také majitel cestovní kanceláře.

Přečíst celý článek »

Exkurze ve firmě MCAE systems

30.1.2019
Věra Svárovská

Ve středu 9.1.2019 navštívily třídy 3.Bs a 3.Csd v rámci exkurze firmu MCAE Systems, s.r.o.  v Plazích. Tato firma podniká v oblasti 3D technologií, se specifickým zaměřením na 3D tisk,  3D měření a design. I proto nachází zákazníky jak v oblasti průmyslové, tak i umělecké.

V rámci exkurze byli studenti rozděleni na tři skupiny. Postupně každá skupina prošla tři odlišná pracoviště, a sice 3D měření, 3D tisk a modelárnu. K vidění zde byly mimojiné trojrozměrné skenery, 3D FDM a PolyJet tiskárny a jejich software.

Na stanovišti 3D měření byla představena technologie německé firmy GOM, jejíž přístroje jsou schopny během necelé minuty naskenovat jakýkoliv objekt a vytvořit počítačový model objektu s přesností na mikrometry.

Na stanovišti 3D tisku se studenti dozvěděli spoustu informací o materiálech, ze kterých se tiskne a samozřejmě v akci viděli průmyslové 3D tiskárny.

V modelárně se pak výrobky netisknou, ale slévají ze speciálních materiálů, které po krátké ruční úpravě mohou sloužit jako testovací výrobky.

Dle ohlasů studenty asi nejvíce zaujala místnost, kde se nacházely 3D tiskárny, jejichž principy funkce a výrobní procesy jim byly zajímavě osvětleny. Dále si také mnozí s úžasem prohlíželi již hotové výrobky. Návštěva byla přínosná hlavně proto, že se studenti seznámili s nepříliš rozšířenými nekonvenčními technologiemi výroby, které však mají vysoký potenciál do budoucnosti a pravděpodobně se stanou nedílnou součástí jejich profese.

Podnik dále nabídl studentům možnost spolupráce v oblasti praktické maturitní práce. A není vyloučeno, že zde někteří z nich možná naleznou své budoucí zaměstnání.

V.Dragoun, D.Martínek a D.Moravec

EXKURZE DO STACHELBERGU

18.6.2018
Věra Svárovská

Dne 14.června 2018 absolvovaly třídy 1.Dse a 1.Ed  exkurzi do bunkru Stachelberg u Trutnova. Přibližně pět minut cesty od autobusu byla již vidět největší dělostřelecká tvrz v České republice.

Po samotném vstupu do bunkru skrz velmi nízký vchod nás čekalo 185 schodů vedoucích hluboko do podzemí a dále několikaminutová cesta tunelem na jednu z podzemních křižovatek. Zde jsme si vyslechli první obecnou přednášku o Stachelbergu. Dále pak proběhla prohlídka sálů částečně hotových i pouze vydolovaných (již před 80 lety) a krátká informace ke každému z nich. V podzemních chodbách jsme tak strávili zhruba 40 minut.

A čekala nás tedy cesta po mnoha schodech zpět na povrch. Zde jsme měli možnost zhlédnout některé exponáty v menším muzeu. Venku jsme se opět setkali s paní průvodkyní, ta nám řekla ještě pár informací o menší pevnůstce tzv. řopíku a ukázala nám jeho interiér. Poté se s námi rozloučila a my měli možnost podívat se po blízkém okolí a na rozhlednu zvanou Eliška, nebo se jen občerstvit. Následně jsme nastoupili opět do autobusu a vrátili se zpět ke škole.

Zpracovali M.Odložilík a J.Rýdlová

Česká republika v EU

11.5.2018
Věra Svárovská

Ve čtvrtek 26.4.2018 naší školu navštívili členové klubu Mladí demokraté. Jednalo se o studenty Právnické fakulty a Fakulty politologie Univerzity Karlovy.

Cílem jejich besedy s námi, studenty 3. ročníků, bylo seznámit s fungováním a řízením Evropské Unie. Z jejich výkladu bylo patrné, že naprosto rozumí správě a pravomocem jednotlivých institucí nacházejících se v EU. Dokonce I lépe než někteří naši současní politici. Bylo řečeno  vše od samotného začátku EU až po současnost. Velice přehledně a srozumitelně byly definovány evropské směrnice a nařízení, ale i jiné právní akty. Vysvětleny byly  základy právních úkonů vykonávaných a nařizovaných EU. Dalším bodem na programu byly mýty, které  o EU kolují nejen u nás, ale i v jiných členských státech. Tato ,,tvrzení“ byla řádně vysvětlena a následně vyvrácena. Beseda byla velice poučná a zajímavá.

Návštěva klubu Mladých demokratů byla nejspíše dobrým přínosem pro všechny zúčastněné. Mladí demokraté jistě mají potenciál vzdělávat o EU a přiblížit tak tento spolek i méně informovaným lidem. Pevně věřím, že se na naší škole ještě objeví.

J.S. (3.Cs)

Znáš své město?

4.5.2018
Věra Svárovská

V průběhu měsíce května se třídy 2. ročníků vydávaly na komentovanou vycházku za architektonickými zvláštnostmi města Mladá Boleslav. Akci pořádá Muzeum Mladoboleslavska a spíš než o vycházku jde o „dobrodružnou výpravu“. Tématem byly budovy postavené na konci 19. století a na počátku století 20. Studenti si tak prohlédli například budovu sokolovny, divadla a mnohé další. Vytvořili několik soutěžních týmů a s využitím tabletů a krátkých motivačních videí museli žáci řešit mnohdy nesnadné úkoly. Za správné odpovědi obdrželi písmena, která v závěru dala dohromady heslo. Během cesty se soutěživost mezi týmy zvyšovala a do poslední etapy už studenti vstupovali s vybičovanými emocemi. Vítězný tým dostal odměnu v podobě volných vstupenek do Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Odměnou pro všechny ale byla zábava a poznání města, ve kterém se téměř denně pohybují.