Plán školního roku

26.8.2020 Zahajovací porada sboru (8:00)
27.8.2020 Školení BOZP (8.15)
26.8. a 28.8.2020 Opravné zkoušky

1.pololetí od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021

1.9. Zahájení školního roku 2020/21 od 7:55
1.9.- 10.9. Adaptační kurzy tříd prvního ročníku
1.9.-4.9. DT společné části MZ 2020 podzim ve spádové škole, nikoliv v budově SPŠ
7.9. – 10.9. praktické zkoušky a ústní  MZ 2020 podzim v budově SPŠ
28.9. Státní svátek- Den české státnosti
28.10. Státní svátek- Den vzniku samostatného Československého státu
29.10.-30.10. Podzimní prázdniny
17.11. Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii
30.11. Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2021 jaro řediteli školy
23.12.2020 – 3.1.2021 Vánoční prázdniny
4.1.2021 Zahájení výuky v roce 2021
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – upřesníme podle epidemiologické situace
24.1. Uzavírka známek a absence za 1. pololetí
26.1. Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku
28.1. Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení
29.1. Pololetní prázdniny

2.pololetí od 1. 2. 2021 – bude doplněno

8.2. – 14.2.
Jarní prázdniny
LVVZ 1. ročníky
Schůzky rodičů – 4. ročník (16:00)
5.3. Maturitní ples SPŠ MB
Praxe
Písemná práce – český jazyk a literatura (Společná část mat. zkoušky)
9.4 – 13.4. Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí
Jednotné přijímací zkoušky – 1. kolo / 1. termín
Uzávěrka známek a absence 3. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
Jednotné přijímací zkoušky – 1. kolo / 2. termín
Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
Schůzky s rodiči + Schůzka Rady rodičů
Erasmus+ (3. ročníky výběr)
Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.Ai
Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.Bs
Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.Csd
Uzávěrka známek a absence 4. ročníky
Porada (závěrečná) o prospěchu a chování –  4.ročníky
Vydání vysvědčení – 4. ročník + Poslední zvonění
Písemná práce – anglický jazyk (Společná část mat. zkoušky)
1.5. Státní svátek – Svátek práce
Didaktický test – matematika (Společná část mat. zkoušky)
Didaktický test – anglický jazyk (Společná část mat. zkoušky)
Didaktický test – český jazyk a literatura (Společná část mat. zkoušky)
Didaktický test – matematika + (Společná část mat. zkoušky)
8.5. Státní svátek – Den vítězství
 
Obhajoby DPMP
Jednotné přijímací zkoušky 2. kolo / 1. a 2. náhradní termín
Ústní maturitní zkoušky (profilové)
Ústní maturitní zkoušky  (profilové)
Slavnostní vyřazení absolventů
Uzávěrka známek a absence 1.-3. ročník
Závěrečná porada o prospěchu a chování šk. roku 2020/2021
Vydávání vysvědčení