Plán školního roku

26.8.2021 čtvrtek Zahajovací porada sboru (8:00)
26.8., 27.8. a 30.8.2021 čt, pá, po Opravné a doplňkové zkoušky
31.8.2021 (9:00) úterý Školení – žáci s poruchami autist.spektra

1.pololetí od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022

1.9.2021 středa Zahájení školního roku 2021/22 od 7:55
2.9.- 9.9.2021 čt-čt Adaptační kurzy tříd prvního ročníku
1.9.-2.9. 2021 st, čt DT společné části MZ 2021 podzim ve spádové škole, nikoliv v budově SPŠ
14.9. – 16.9.2021 út – čt praktické zkoušky a ústní  MZ 2021 podzim v budově SPŠ
28.9.2021 úterý
Státní svátek- Den české státnosti
20.10.2021 středa Školení kantorů – práce s žáky SPU (13.15)
27.10. a 29.10.2021 st + pá Podzimní prázdniny
28.10.2021 čtvrtek
Státní svátek- Den vzniku samostatného Československého státu
8.11.2021
pondělí
uzávěrka klasifikace a absence za 1. čtvrtletí 2021/2022
10.11.2021
středa
Porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 2021 (14.00)
10.11.2021
středa
Schůzky s rodiči 16:00 (15.30 schůzka Rady spolku rodičů)
17.11.2021  středa Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii
30.11.2021 úterý Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2022 jaro řediteli školy
9.12.2021 čtvrtek Den otevřených dveří on-line
23.12.2021 – 2.1.2022  čt – ne Vánoční prázdniny
3.1.2022 pondělí Zahájení výuky v roce 2022
14.1.2022 pátek Den otevřených dveří (9.00-17.00)
24.1.2022 pondělí Uzavírka známek a absence za 1. pololetí
26.1.2022 středa Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku (15.00)
31.1.2022 pondělí Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení

2.pololetí od 1. 2. 2022 – průběžně doplňováno

1.2.2022 úterý Začátek výuky v 2. pololetí školního roku 2021/2022
4.2.2022 pátek Pololetní prázdniny
21.2. – 27.2. po – pá Jarní prázdniny
26.3. 2022
sobota
Maturitní ples SPŠ MB
 5.4.2022 úterý
Uzávěrka klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7.4.2022 čtvrtek Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (14:00)
7.4.2022 čtvrtek Schůzky s rodiči žáků  (16:00)
12.-13.4.2022 út – st Jednotné přijímací zkoušky
14.4. – 18.4. čt, pá, po Velikonoční prázdniny + Velký pátek + Pondělí velikonoční
19.-22.4.2022 út – čt Písemné práce út – ČJ, st – ANJ a POP – čt – STR+DOP+ADM, pá – IT
25.4.2022 pondělí Uzávěrka klasifikace a absence 2. pololetí pro 4. ročník
26.4.2022 úterý Porada o prospěchu a chování – pouze 4. ročníky
29.4.2022 pátek Ukončení výuky ve 4. ročníku, rozdávání vysvědčení
2.5.-4.5. po – st Didaktické testy MZ
10. – 11.5. út – st Obhajoby dlouhodobých maturitních prací (út – STR, st – ADM+IT)
16.-19.5.2022 po – čt Ústní maturitní zkoušky 4.Ai + 4.Cse
23.-26.5.2022 po – čt Ústní maturitní zkoušky 4.Bi + 4.Dds
2.6.2022 čtvrtek 15:00 – Slavnostní vyřazení absolventů (Sbor českých bratří)
24.6.2022 pátek Uzávěrka klasifikace a absence za 2. pololetí 1.-3. ročník
27.6.2022 pondělí Klasifikační porada za 2. pololetí šk.roku
Třídní schůzky budoucích 1. ročníku
30.6.2022 čtvrtek Rozdávání vysvědčení, konec školního roku 2021/2022
Všechny informace týkající se termínů maturitních zkoušek jsou zveřejněny v samostatné tabulce.