Plán školního roku

26.8.2019 Zahajovací porada sboru (8:00)
26.8.-28.8.2019 Opravné zkoušky

1.pololetí od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020

2.9. Zahájení školního roku 2019/20 od 7:55
2.9.- 13.9. Adaptační kurzy tříd prvního ročníku
2.9.-6.9. Písemné práce a DT společné části MZ 2019 podzim ve spádové škole, nikoliv v budově SPŠ
9.9. – 16.9. Ústní  a praktické zkoušky MZ 2019 podzim v budově SPŠ
28.9. Státní svátek- Den české státnosti
28.10. Státní svátek- Den vzniku samostatného Československého státu
29.10.-30.10. Podzimní prázdniny
6.11. Porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku
7.11. Schůzky s rodiči pro všechny ročníky
17.11. Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii
30.11. Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2020 jaro řediteli školy
6.12. Den otevřených dveří pro zájemce o studium
21.12.2019 – 5.1.2020 Vánoční prázdniny
6.1.2020 Zahájení výuky v roce 2020
9.1. Den otevřených dveří pro zájemce o studium
17.1. Maturitní ples SPŠ
24.1. Uzavírka známek a absence za 1. pololetí
28.1. Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku
30.1. Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení
31.1. Pololetní prázdniny

2.pololetí od 1. 2. 2020

1.2. – 9.2.
Jarní prázdniny
10.2. – 14.2. LVVZ 1. ročníky (Herlíkovice)
27.2. Schůzky rodičů – 4. ročník (16:00)
15.3. – 19.3. LVVZ nepovinný – Alpy (1.-3.ročníky výběr)
23.3.-3.4. Parxe třídy 3.Ede
8.4. Písemná práce – český jazyk a literatura (Společná část mat. zkoušky)
9.4 – 13.4. Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí
14.4. Jednotné přijímací zkoušky – 1. kolo / 1. termín
14.4. Uzávěrka známek a absence 3. čtvrtletí šk. roku 2019/2020
15.4. Jednotné přijímací zkoušky – 1. kolo / 2. termín
16.4. Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí šk. roku 2019/2020
16.4. Schůzky s rodiči + Schůzka Rady rodičů
18.4. – 9.5. Erasmus+ (3. ročníky výběr)
20.4. – 30.4. Praxe třídy 3.Ai ve firmě Škoda Auto kromě žáků jedoucích na Erasmus
20.4. – 30.4. Praxe třídy 3.Cs
20.4. Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.Ai
21.4. Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.Bs
22.4. Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.Csd
24.4. Uzávěrka známek a absence 4. ročníky
27.4. Porada (závěrečná) o prospěchu a chování –  4.ročníky
29.4. Vydání vysvědčení – 4. ročník + Poslední zvonění
30.4. Písemná práce – anglický jazyk (Společná část mat. zkoušky)
1.5. Státní svátek – Svátek práce
4.5.- 15.5. Praxe třídy 3.Bi ve firmě Škoda Auto kromě žáků jedoucích na Erasmus
4.5. Didaktický test – matematika (Společná část mat. zkoušky)
4.5. Didaktický test – anglický jazyk (Společná část mat. zkoušky)
5.5. Didaktický test – český jazyk a literatura (Společná část mat. zkoušky)
6.5. Didaktický test – matematika + (Společná část mat. zkoušky)
8.5. Státní svátek – Den vítězství
11.5. – 22.5.
Praxe třídy 2.Cse
13.5. – 14.5. Obhajoby DPMP 4.Ai, 4.Bs, 4.Csd
13.5. – 14.5. Jednotné přijímací zkoušky 2. kolo / 1. a 2. náhradní termín
18.5. – 21.5. Ústní maturitní zkoušky  4.Bs + 4.Csd (profilové)
25.5. – 29.5. Ústní maturitní zkoušky  4.Ai (profilové)
18.5 – 29.5. Praxe tříd 2.Ai + 2.Bi
22.5. – 5.6. Praxe třídy 2.Dds
4.6. Slavnostní vyřazení absolventů 4.Ai, 4.Bs, 4.Csd (Sbor českých bratří 14:00)
23.6. Uzávěrka známek a absence 1.-3. ročník
25.6. Závěrečná porada o prospěchu a chování šk. roku 2019/2020
30.6. Vydávání vysvědčení