Plán školního roku

28.8.2023 pondělí Zahajovací porada sboru (8:30 uč.57)
28.8. – 31.8.2023 po – čt Opravné a doplňkové zkoušky

1.pololetí od 4. 9. 2023 do 31. 1. 2024

4.9.2023 pondělí Zahájení školního roku 2023/24 od 7:55
4.9.-  6.9. 2023 po – st DT společné části MZ 2023 podzim ve spádové škole, nikoliv v budově SPŠ
5.9. – 12.9.2023 Adaptační kurzy prvních ročníků
7.9. – 8.9.2023 čt, pá Praktické maturitní zkoušky a písemné práce MZ 2023 podzim
11.9.- 19.9.2023 po – út

Ústní profilové maturitní zkoušky MZ 2023 podzim + obhajoby mat.prací (podrobný rozpis naleznete v sekci „Maturitní zkoušky“)

28.9.2023 čtvrtek
Státní svátek – Den české státnosti
 29.9.2023 pátek
Ředitelské volno
26. – 27.10.2023 čt, pá
Podzimní prázdniny
6.11.2023 pondělí Uzávěrka klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
7.11.2023 úterý Porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí (15:00)
9.11.2023 čtvrtek Schůzky s rodiči 16:00 (15.30 schůzka Rady spolku rodičů)
17.11.2023 pátek Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii
30.11.2023 čtvrtek Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2024 jaro řediteli školy
7.12.2023 čtvrtek Den otevřených dveří 9:00 – 17:00
23.12.2023 – 2.1.2023  sobota – úterý
Vánoční prázdniny
3.1.2024 středa Zahájení výuky v roce 2024
13.1.2024 sobota Den otevřených dveří (začátky od 9:00 a 11:00)
23.1.2024 úterý Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
25.1.2024 čtvrtek Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku (14.00)
31.1.2024 středa Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení

2.pololetí od 1. 2. 2024 – průběžně doplňováno

1.2.2024 středa Začátek výuky v 2. pololetí školního roku 2023/2024
2.2.2024 pátek Pololetní prázdniny
5.2 .- 9.2.2024 po – pá Lyžařský výcvikový kurz I.
12.2.-16.2.2024 po – pá Lyžařský výcvikový kurz II.
4.3. – 10.3. 2024 po – pá Jarní prázdniny
15.3.2024 pátek Maturitní ples SPŠ MB
28.3.2024 – 1.4.2024
čtvrtek – pondělí
Velikonoční prázdniny
27.3.2024 středa Odevzdání dlouhodobé písemné mat. práce
4.4.2024 čtvrtek Uzávěrka klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
8.4.2024 pondělí Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (15:00)
9.4.2024 úterý Schůzky s rodiči žáků 16:00 (15:30 důvěrníci)
12.4. a 15.4. 2024 pá, po
Jednotné přijímací zkoušky – řádný termín
9.4.2024 úterý Maturitní písemná práce ČJ
10.4.2024 středa Maturitní písemná práce ANJ
17.4.2024 středa Praktická písemná zkouška z odb. předmětů – 4.Cs + 4.Dds
18.4.2024 čtvrtek Praktická písemná zkouška z odb. předmětů – 4.Ai + 4.Bi
26.4.2024 pátek Uzávěrka klasifikace a absence 2. pololetí pro 4. ročník
29.4.2024 pondělí Porada o prospěchu a chování – pouze 4. ročníky (9:30)
30.4.2024 úterý Ukončení výuky ve 4. ročníku, rozdávání vysvědčení
29.-30.4.2024
po-út
Jednotné přijímací zkoušky – náhradní termín
1.5.2024
středa
Státní svátek
2.5.-7.5.2024 čt – út
Didaktické testy MZ (MAT+ANJ / CJL / MAT rozšiř.)
8.5.2024
středa
Státní svátek
9.5. 2024 čtvrtek Obhajoby dlouhodobých maturitních prací – STR
10.5. 2024 pátek Obhajoby dlouhodobých maturitních prací – IT + DOP
16.-17., 20.5.2024 čt-pá, po
Ústní maturitní zkoušky 4.Bi + 4.Cs
21.-24.5.2024 út – pá Ústní maturitní zkoušky 4.Ai + 4.Dds
27.5. – 31.5.2024 po – pá Sportovní kurz 3.ročníky – Sedmihorky I.
3.6. – 7.6.2024
po – pá
Sportovní kurz 3.ročníky – Sedmihorky II.
6.6.2024 čtvrtek Slavnostní vyřazení absolventů (Sbor českých bratří)
21.6.2024 Uzávěrka klasifikace a absence za 2. pololetí 1.-3. ročník
24.6.2024 po Sportovní den

13:00 – Klasifikační porada za 2. pololetí šk.roku 2023/2024

25.6.2024
út
Den techniky na SPŠ MB
26.6.2024
středa
Schůzky s rodiči budoucích prvních ročníků (16:00)
26.-27.6.2024 st – čt Školní výlety
28.6.2024 8:00 Rozdávání vysvědčení, konec školního roku 2023/2024

9:00 Zakončení šk.roku, vyhlášení nejlepších studentů za š.r. 2023/2024

Všechny informace týkající se termínů maturitních zkoušek jsou zveřejněny v samostatné tabulce.