Plán školního roku

26.8.2020 Zahajovací porada sboru (8:00)
27.8.2020 Školení BOZP (8.15)
26.8. a 28.8.2020 Opravné zkoušky

1.pololetí od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021

1.9. Zahájení školního roku 2020/21 od 7:55
1.9.- 10.9. Adaptační kurzy tříd prvního ročníku
1.9.-4.9. DT společné části MZ 2020 podzim ve spádové škole, nikoliv v budově SPŠ
7.9. – 10.9. praktické zkoušky a ústní  MZ 2020 podzim v budově SPŠ
28.9. Státní svátek- Den české státnosti
28.10. Státní svátek- Den vzniku samostatného Československého státu
29.10.-30.10. Podzimní prázdniny
17.11. Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii
30.11. Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2021 jaro řediteli školy
23.12.2020 – 3.1.2021 Vánoční prázdniny
4.1.2021 Zahájení výuky v roce 2021
8.1.2021 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – online
14.1.2021 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – online
22.1.2021 Uzavírka známek a absence za 1. pololetí
26.1.2021 Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku
26.1.2021 od 17:00  Schůzky s rodiči žáků prvního a druhého ročníku online v MS Teams
27.1.2021 od 217:00 Schůzky s rodiči žáků třetího a čtvrtého ročníku online v MS Teams
28.1.2021 Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení
29.1.2021 Pololetní prázdniny

2.pololetí od 1. 2. 2021 – průběžně doplňováno

29.1.2021 pátek Pololetní prázdniny
1.2.2021 pondělí Začátek výuky v 2. pololetí školního roku 2020/21
8.-12.2. 2021 po-pá Jarní prázdniny
Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí 2020/21
Schůzky s rodiči žáků
1.-2.4. a 5.4. 2021 čt, pá, po Velikonoční prázdniny + Pondělí  velikonoční
7.4.2021 středa Školní přijímací zkouška
14.4.2021 středa Náhradní termín – školní přijímací zkouška
20.4. – 22.4.2021 út – čt Praktické maturitní zkoušky – písemné práce (všechny 4. roč.)
23.4.2021 pátek Uzávěrka klasifikace a absence 4. ročníků
27.4.2021 úterý Porada o prospěchu a chování za 2. pololetí pro 4. ročník
30.4.2021 pátek Vydávání vysvědčení pro 4. ročník
1.5.2021 sobota Státní svátek – Svátek práce
3.5. – 5.5. 2021 po-st Didaktické testy společné části MZ 2021 jaro (MAT, ANJ, CJL, MAT+)
8.5.2021 sobota Státní svátek – Den vítězství
11.5.2021 úterý Obhajoby praktických maturitních prací oboru IT
12.5.2021 středa Obhajoby praktických maturitních prací oboru STR
17.5.-21.5.2021 po-pá Ústní zkoušky profilové části MZ 2021 jaro (4.Ai+4.Ede)
24.5.-28.5.2021 po-pá Ústní zkoušky profilové části MZ 2021 jaro (4.Bi+4.Cs)
Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2021 podzim řediteli školy
Uzávěrka klasifikace a  absence 2.pol. šk.roku 2020/21 pro 1.-3. ročník
Porada o prospěchu a chování za 2. pol. šk.roku 2020/21
Vydávání vysvědčení, závěrečná porada pedagogického sboru