Plán školního roku

29.8.2022 pondělí Zahajovací porada sboru (7:30)
29.8.2022 pondělí Školení  BOZP (8:00)
29.8., 30.8. a 31.8.2022 po, út, st Opravné a doplňkové zkoušky (10:00)

1.pololetí od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023

1.9.2022 čtvrtek Zahájení školního roku 2022/23 od 7:55
1.9. – 5.9. 2022 čt, pá, po DT společné části MZ 2022 podzim ve spádové škole, nikoliv v budově SPŠ
5.9.-13.9.2022 Adaptační kurzy prvních ročníků
13.9.2022 úterý Praktické maturitní zkoušky  MZ 2022 podzim
14. – 19.9.2022 st – po Ústní profilové maturitní zkoušky MZ 2022 podzim + obhajoby mat.prací
28.9.2022 středa
Státní svátek – Den české státnosti
26. – 27.10.2022 st, čt
Podzimní prázdniny
28.10.2022 pátek
Státní svátek- Den vzniku samostatného Československého státu
7.11.2022 pondělí Uzávěrka klasifikace a absence za 1. čtvrtletí 2022/2023
10.11.2022 čtvrtek Porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 2022 (14.00)
10.11.2022 čtvrtek Schůzky s rodiči 16:00 (15.30 schůzka Rady spolku rodičů)
17.11.2022  čtvrtek Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii
18.11.2022 pátek Ředitelské volno
30.11.2022 středa Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2023 jaro řediteli školy
8.12.2022 čtvrtek Den otevřených dveří
23.12.2022 – 2.1.2023  pá – po
Vánoční prázdniny
3.1.2023 úterý Zahájení výuky v roce 2023
5.1.2023 čtvrtek Den otevřených dveří
24.1.2023 úterý Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
26.1.2023 čtvrtek Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku (15.00)
31.1.2023 úterý Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení

2.pololetí od 1. 2. 2023 – průběžně doplňováno

1.2.2023 středa Začátek výuky v 2. pololetí školního roku 2021/2022
30.1.-3.2.2023
po – pá
Lyžařský výcvikový kurz I.
3.2.2023 pátek Pololetní prázdniny
27.2. – 3.3. 2023 po – pá Jarní prázdniny
6.3.-10.3.2023 po – pá Lyžařský výcvikový kurz II.
25.3.2023 sobota Maturitní ples SPŠ MB
31.3.2023 pátek Odevzdání dlouhodbé písemné mat. práce
5.4.2023 středa Uzávěrka klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
6.-7.4., 10.4.2023 čt, pá, po Velikonoční prázdniny + Velký pátek + Pondělí velikonoční
12.4.2023 středa Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (14:00)
12.4.2023 středa Schůzky s rodiči žáků 16:00 (15:30 důvěrníci)
13.4. a 14.4. 2023 čt, pá Jednotné přijímací zkoušky – řádný termín
17.4.2023 pondělí Maturitní písemná práce ČJ
18.4.2023 úterý Maturitní písemná práce ANJ
19.4.2023 středa Praktická písemná zkouška z odb. předmětů – 4.Ai+4.Bi
20.4.2023 čtvrtek Praktická písemná zkouška z odb. předmětů – 4.Cs+4.Dd
25.4.2023 úterý Uzávěrka klasifikace a absence 2. pololetí pro 4. ročník
26.4.2023 středa Porada o prospěchu a chování – pouze 4. ročníky (9:30)
28.4.2023 pátek Ukončení výuky ve 4. ročníku, rozdávání vysvědčení
2.5.-5.5.2023 út – pá Didaktické testy MZ (MAT+ANJ / CJL / MAT rozšiř.)
9.5. 2023 úterý Obhajoby dlouhodobých maturitních prací – 4.Ai + 4.Bi
10.5. 2023 středa Obhajoby dlouhodobých maturitních prací – 4.Cs
10.5.-11.5. 2023 st, čt Jednotné přijímací zkoušky – řádný termín
16.-19.5.2023 út – pá Ústní maturitní zkoušky 4.Bi + 4.Dd
22.-26.5.2023 po – pá Ústní maturitní zkoušky 4.Ai + 4.Cs
29.5. – 2.6.2023 po – pá Sportovní kurz 3.ročníky – Drhleny
5.6.2023 pondělí 15:00 – Slavnostní vyřazení absolventů (Sbor českých bratří)
22.6.2023 čtvrtek 15:30 – Třídní schůzky budoucích 1. ročníků
23.6.2023 Uzávěrka klasifikace a absence za 2. pololetí 1.-3. ročník
27.6.2023 út Klasifikační porada za 2. pololetí šk.roku 2022/2023
28.-29.6.2023 st – čt Školní výlety
30.6.2023 Rozdávání vysvědčení, konec školního roku 2022/2023
Všechny informace týkající se termínů maturitních zkoušek jsou zveřejněny v samostatné tabulce.