Plán školního roku

28.8.2023 pondělí Zahajovací porada sboru (8:30 uč.57)
28.8. – 31.8.2023 po – čt Opravné a doplňkové zkoušky

1.pololetí od 4. 9. 2023 do 31. 1. 2024

4.9.2023 pondělí Zahájení školního roku 2023/24 od 7:55
4.9.-  6.9. 2023 po – st DT společné části MZ 2023 podzim ve spádové škole, nikoliv v budově SPŠ
5.9. – 12.9.2023 Adaptační kurzy prvních ročníků
7.9. – 8.9.2023 čt, pá Praktické maturitní zkoušky a písemné práce MZ 2023 podzim
11.9.- 19.9.2023 po – út

Ústní profilové maturitní zkoušky MZ 2023 podzim + obhajoby mat.prací (podrobný rozpis naleznete v sekci „Maturitní zkoušky“)

28.9.2023 čtvrtek
Státní svátek – Den české státnosti
 29.9.2023 pátek
Ředitelské volno
26. – 27.10.2023 čt, pá
Podzimní prázdniny
6.11.2023 pondělí Uzávěrka klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
7.11.2023 úterý Porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí (15:00)
9.11.2023 čtvrtek Schůzky s rodiči 16:00 (15.30 schůzka Rady spolku rodičů)
17.11.2023 pátek Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii
30.11.2023 čtvrtek Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2024 jaro řediteli školy
7.12.2023 čtvrtek Den otevřených dveří 9:00 – 17:00
23.12.2023 – 2.1.2023  sobota – úterý
Vánoční prázdniny
3.1.2024 středa Zahájení výuky v roce 2024
13.1.2024 sobota Den otevřených dveří
.1.2024 úterý Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
1.2024 čtvrtek Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku (15.00)
31.1.2024 úterý Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení

2.pololetí od 1. 2. 2024 – průběžně doplňováno

1.2.2024 středa Začátek výuky v 2. pololetí školního roku 2021/2022
2.2.2024 pátek Pololetní prázdniny
5.2 .- 9.2.2024 po – pá Lyžařský výcvikový kurz I.
12.2.-16.2.2024 po – pá Lyžařský výcvikový kurz II.
4.3. – 10.3. 2024 po – pá Jarní prázdniny
15.3.2024 pátek Maturitní ples SPŠ MB
28.3.2024 – 1.4.2024
čtvrtek – pondělí
Velikonoční prázdniny
31.3.2023 pátek Odevzdání dlouhodbé písemné mat. práce
5.4.2023 středa Uzávěrka klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
12.4.2023 středa Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (14:00)
12.4.2023 středa Schůzky s rodiči žáků 16:00 (15:30 důvěrníci)
13.4. a 14.4. 2023 čt, pá Jednotné přijímací zkoušky – řádný termín
17.4.2023 pondělí Maturitní písemná práce ČJ
18.4.2023 úterý Maturitní písemná práce ANJ
19.4.2023 středa Praktická písemná zkouška z odb. předmětů – 4.Ai+4.Bi
20.4.2023 čtvrtek Praktická písemná zkouška z odb. předmětů – 4.Cs+4.Dd
25.4.2023 úterý Uzávěrka klasifikace a absence 2. pololetí pro 4. ročník
26.4.2023 středa Porada o prospěchu a chování – pouze 4. ročníky (9:30)
28.4.2023 pátek Ukončení výuky ve 4. ročníku, rozdávání vysvědčení
1.5.2024
středa
Státní svátek
2.5.-5.5.2023 út – pá Didaktické testy MZ (MAT+ANJ / CJL / MAT rozšiř.)
8.5.2024
středa
Státní svátek
9.5. 2023 úterý Obhajoby dlouhodobých maturitních prací – 4.Ai + 4.Bi
10.5. 2023 středa Obhajoby dlouhodobých maturitních prací – 4.Cs
10.5.-11.5. 2023 st, čt Jednotné přijímací zkoušky – řádný termín
16.-19.5.2023 út – pá Ústní maturitní zkoušky 4.Bi + 4.Dd
22.-26.5.2023 po – pá Ústní maturitní zkoušky 4.Ai + 4.Cs
29.5. – 2.6.2023 po – pá Sportovní kurz 3.ročníky – Drhleny
6.6.2024 čtvrtek 15:00 – Slavnostní vyřazení absolventů (Sbor českých bratří)
22.6.2023 čtvrtek 15:30 – Třídní schůzky budoucích 1. ročníků
23.6.2023 Uzávěrka klasifikace a absence za 2. pololetí 1.-3. ročník
27.6.2023 út Sportovní den

13:00 – Klasifikační porada za 2. pololetí šk.roku 2022/2023

28.-29.6.2023 st – čt Školní výlety
30.6.2023 8:00 Rozdávání vysvědčení, konec školního roku 2022/2023

9:00 Zakončení šk.roku, vyhlášení nejlepších studentů za š.r. 2022/2023

Všechny informace týkající se termínů maturitních zkoušek jsou zveřejněny v samostatné tabulce.