Plán školního roku

29.8.2022 pondělí Zahajovací porada sboru (7:30)
29.8.2022 pondělí Školení  BOZP (8:00)
29.8., 30.8. a 31.8.2022 po, út, st Opravné a doplňkové zkoušky (10:00)

1.pololetí od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023

1.9.2022 čtvrtek Zahájení školního roku 2022/23 od 7:55
1.9. – 5.9. 2022 čt, pá, po DT společné části MZ 2022 podzim ve spádové škole, nikoliv v budově SPŠ
5.9.-13.9.2022 Adaptační kurzy prvních ročníků
13.9.2022 úterý Praktické maturitní zkoušky  MZ 2022 podzim
14. – 19.9.2022 st – po Ústní profilové maturitní zkoušky MZ 2022 podzim + obhajoby mat.prací
28.9.2022 středa
Státní svátek – Den české státnosti
26. – 27.10.2022 st, čt
Podzimní prázdniny
28.10.202 pátek
Státní svátek- Den vzniku samostatného Československého státu
Uzávěrka klasifikace a absence za 1. čtvrtletí 2022/2023
Porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 2022 (14.00)
Schůzky s rodiči 16:00 (15.30 schůzka Rady spolku rodičů)
17.11.2022  čtvrtek Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii
30.11.2022 středa Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2023 jaro řediteli školy
8.12.2022 čtvrtek Den otevřených dveří
23.12.2022 – 2.1.2023  pá – po
Vánoční prázdniny
3.1.2023 úterý Zahájení výuky v roce 2023
5.1.2023 pátek Den otevřených dveří
Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku (15.00)
31.1.2023 úterý Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení

2.pololetí od 1. 2. 2023 – průběžně doplňováno

1.2.2023 středa Začátek výuky v 2. pololetí školního roku 2021/2022
3.2.2023 pátek Pololetní prázdniny
27.2. – 3.3. 2022 po – pá Jarní prázdniny
Maturitní ples SPŠ MB
Uzávěrka klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (14:00)
Schůzky s rodiči žáků  (16:00)
Jednotné přijímací zkoušky
6.-7.4., 10.4.2023 čt, pá, po Velikonoční prázdniny + Velký pátek + Pondělí velikonoční
Písemné práce út – ČJ, st – ANJ a POP – čt – STR+DOP+ADM, pá – IT
Uzávěrka klasifikace a absence 2. pololetí pro 4. ročník
Porada o prospěchu a chování – pouze 4. ročníky
Ukončení výuky ve 4. ročníku, rozdávání vysvědčení
Didaktické testy MZ
Obhajoby dlouhodobých maturitních prací (út – STR, st – ADM+IT)
Ústní maturitní zkoušky 4.Ai + 4.Cse
Ústní maturitní zkoušky 4.Bi + 4.Dds
15:00 – Slavnostní vyřazení absolventů (Sbor českých bratří)
Sportovní kurz 3.Cs + 3.Dd
Sportovní kurz 3.Ai + 3.Bi
15:30 – Třídní schůzky budoucích 1. ročníků
Uzávěrka klasifikace a absence za 2. pololetí 1.-3. ročník
Klasifikační porada za 2. pololetí šk.roku 2021/2022
Rozdávání vysvědčení, konec školního roku 2021/2022
Všechny informace týkající se termínů maturitních zkoušek jsou zveřejněny v samostatné tabulce.