Přijímací řízení

Ukončení 2. kola přijímacího řízení

bookmark
6.6.2022
Věra Svárovská

Dnes 6.6.2022 bylo ukončeno 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 na obory Dopravní prostředky 23-45-M/01 a Strojírenství 23-41-M/01

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

16.5.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01
Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – časté dotazy

bookmark
3.5.2022
Václav Bohata

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Ano, druhé kolo bylo vyhlášeno v pondělí 16.5.2022, ale pouze do oborů Strojírenství a Dopravní prostředky.

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

V pracovních dnech od pondělí do pátku budeme průběžně kontrolovat došlé přihlášky ke studiu. V případě splnění všech podmínek přijímacího řízení ihned následující týden v pondělí přihlášky seřadíme podle našich kritérií z prvního kola. Pokud bude přihlášek více, než je volných míst, přijmeme uchazeče podle pořadí do naplnění kapacity oboru. Bude-li přihlášek méně, přijmeme všechny a postup se bude opakovat i následujících týdnech tak dlouho, dokud nedojde k naplnění kapacity oboru.

Přečíst celý článek »

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2022/2023

bookmark
28.4.2022
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 64 (shoda počtu bodů na 60.-64. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 60
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 30

Obor – číselné označení studijního oboru
Uchazeč – Ev.č. – přiřazené registrační číslo uchazeče, obdrželi jste v informačním dopise
ČJL – lepší výsledky – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z českého jazyka a literatury – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů. Pozn: u uchazečů z Ukrajiny bylo nahrazeno ústním pohovorem.
MA – lepší výsledky – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z matematiky – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.
Pořadí SUM PB – pořadí uchazeče, v případě shody bodového hodnocení je více uchazečů se stejným číslem
Rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v sekretariátě školy v pondělí 2. května 2022 a v úterý  3. května 2022 od 8:00 hod do 15:30 hod.  Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Přečíst celý článek »

Informace k přijímacímu řízení

17.3.2022
Věra Svárovská

Dnes byl uchazečům i zákonným zástupcům uchazečů o studium na naší škole odeslán email s pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce (JPZ).

Emaily byly odeslány na adresy uvedené v přihláškách.

V nejbližších dnech na stejné adresy odešleme i informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku.

Pokud Vám očekávaný email nepřišel, prosím kontaktujte sekretariát školy a situaci vyřešíme. Mohlo dojít k chybě v zápisu emailové adresy.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

bookmark
13.1.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »

Den otevřených dveří

11.1.2022
Václav Bohata

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 14. ledna 2022. Pokud máte zájem prohlédnout si naši školu, dostavte se včas tak, abyste se mohli zúčastnit některé z prohlídek v časech níže uvedených.

Vzhledem k epidemickým opatřením upozorňujeme, že po celou dobu vaší návštěvy ve škole musí všichni používat ochranu dýchacích cest – respirátor nebo nanoroušku.

Program Dne otevřených dveří

  • během první části zájemci dostanou v učebně informace o možnostech studia na naší škole
  • po skončení úvodní informační části bude následovat prohlídka školy
  • zájemci si mohou prohlédnout jenom vybrané části školy podle jejich zájmu o příslušný studijní obor nebo mohou absolvovat celou prohlídku
Začátky první části (informace v učebně)
9:00
11:00
15:00
17:00