Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

bookmark
21.6.2024
Václav Bohata

» Studijní obor Strojírenství
» Studijní obor Technické lyceum 

Na naši školu byli přijati ke studiu ti uchazeči, kteří mají ve sloupci Přijetí text ANO a pro přehlednost jsou ještě zvýrazněni světle modrou barvou. Zveřejněním těchto seznamů je rozhodnutí o přijetí i o nepřijetí považováno za oznámené.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

 

Komentář ke zveřejněným tabulkám:

Reg.č. – přidělené registrační číslo uchazeče
JPZ CJ body – počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka – počítá se lepší výsledek
JPZ MAT body – počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkoušek z matematiky – počítá se lepší výsledek
JPZ celk body – celkový počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkouškách
ZŠ body – součet bodů získaných za vysvědčení ze 2. pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ZŠ.
Celkově body – součet všech bodů
CJ pohovor – týká se pouze ukrajinských uchazečů o studium, u kterých byla písemná přijímací zkouška z českého jazyka nahrazena pohovorem prokazujícím základní znalost českého jazyka. Pokud byla základní znalost českého jazyka prokázána (text ANO), zařadil se takový uchazeč do pořadí podle redukovaného hodnocení, kde se z JPZ započítaly pouze výsledky zkoušky z matematiky.

 

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

20.5.2024
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 15
Technické lyceum Technické lyceum 78-42-M/01 1
Přečíst celý článek »

Informace k 2. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

17.5.2024
Věra Svárovská

V systému DiPSy najdete od 21. května seznam škol, které mají volná místa ve 2. kole přijímacího řízení. Vyberte si z nabízených oborů a škol, zkontrolujte kritéria přijetí a připravte si všechny přílohy, které škola požaduje. V našem případě výpis vysvědčení ze ZŠ (dokládáte v kopiích). Přihlášky na školy ve 2. kole podejte úplně stejně jako v kole prvním.

2. kolo přijímacích zkoušek na SPŠ MB slouží pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí. Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Termín zahájení 2. kola

  • 21. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kola

  • do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

Další důležitá data

  • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
  • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Přijímací řízení – časté dotazy

15.5.2024
Václav Bohata

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Ano, druhé kolo bylo vyhlášeno pro studijní obory Strojírenství (15 volných míst) a Technické lyceum (1 volné místo)

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

Všechny důležité informace najdete v druhém článku a zde.

Kdy nás bude škola kontaktovat a bude nějaká úvodní schůzka s rodiči přijatých žáků?

Ano, schůzky plánujeme předběžně na druhou polovinu června. Kontaktovat vás budeme u přihlášek podaných elektronicky mailem, v ostatních případech mailem nebo telefonicky. Prosíme o trpělivost, z Cermatu musíme ještě obdržet všechny kontaktní údaje, které zatím nemáme.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

15.5.2024
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie
» Studijní obor Strojírenství
» Studijní obor Technické lyceum 

Na naši školu byli přijati ke studiu ti uchazeči, kteří mají ve sloupci Přijetí text ANO a pro přehlednost jsou ještě zvýrazněni světle modrou barvou. Zveřejněním těchto seznamů je rozhodnutí o přijetí i o nepřijetí považováno za oznámené.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

 

Komentář ke zveřejněným tabulkám:

Reg.č. – přidělené registrační číslo uchazeče
JPZ CJ body – počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka – počítá se lepší výsledek
JPZ MAT body – počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkoušek z matematiky – počítá se lepší výsledek
JPZ celk body – celkový počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkouškách
ZŠ body – součet bodů získaných za vysvědčení ze 2. pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ZŠ.
Celkově body – součet všech bodů
CJ pohovor – týká se pouze ukrajinských uchazečů o studium, u kterých byla písemná přijímací zkouška z českého jazyka nahrazena pohovorem prokazujícím základní znalost českého jazyka. Pokud byla základní znalost českého jazyka prokázána (text ANO), zařadil se takový uchazeč do pořadí podle redukovaného hodnocení, kde se z JPZ započítaly pouze výsledky zkoušky z matematiky.

 

Náhradní termín konání JPZ

26.4.2024
Věra Svárovská

Náhradní termíny JPZ proběhnou v pondělí 29.4.2024 a úterý 30.4.2024. Testy se konají v učebně č. 100. Prosíme oba uchazeče, aby se dostavili s dostatečným předstihem, cca v 8:00.

Prosíme rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do budovy školy ani do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.

Důležité informace ke konání JPZ

10.4.2024
Věra Svárovská

Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) se konají ve dvou řádných termínech, 1. termín 12.4. 2024 a 2. termín 15.4.2024 a dvou náhradních termínech 1. termín 29.4.2024 a 2. termín 30.4.2024.

V minulých dnech Vám byl doručena Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce na naši školu. Na tomto dokumentu je mimo jiné uveden datum, čas a také konkrétní učebna konání JPZ.

Budova SPŠ MB bude pro uchazeče otevřena vždy od 8:00 po oba dva dny. Ve vestibulu školy bude vyvěšen rozpis, do které třídy se má uchazeč dostavit. Prosím rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do budovy školy ani do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.

Pro uchazeče UKR: Pohovory v českém jazyce se budou konat v učebně č. 100. Rozpis uchazečů k pohovorům bude taktéž na nástěnce ve vestibulu školy.

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

bookmark
22.1.2024
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Technické lyceum Technické lyceum 78-42-M/01 30
Přečíst celý článek »

Den otevřených dveří 13.1.2024

13.1.2024
Václav Bohata

V sobotu 13.1. 2024 se na naší škole uskutečnil druhý Den otevřených dveří. Účast byla veliká, mnohem větší, než jsme předpokládali.

Navzdory nečekaně velkému množství návštěvníků doufáme, že se vám u nás líbilo a že Den otevřených dveří splnil vaše očekávání.

Další Den otevřených dveří již neplánujeme.

Prezentace ze Dne otevřených dveří ve formátu pdf

Přijímací řízení 2024/2025

bookmark
1.12.2023
Věra Svárovská

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme 5 tříd:

 • 18-20-M/01 Informační technologie – 2 třídy (2×30 žáků)
 • 23-41-M/01 Strojírenství – 2 třídy (2×30 žáků)
 • 78-42-M/01 Technické lyceum – 1 třída (30 žáků)

Podrobné informace zveřejníme v souladu s příslušnými právními normami. Sledujte tedy web školy.

 • Přihlášky ke studiu se podávají v období 1. až 20. února 2024.
 • Podrobnosti k přijímacímu řízení na střední školy najdete na www.prihlaskynastredni.cz.
 • Přehledný harmonogram přijímacího řízení a užitečné informace najdete zde www.msmt.cz
 • Jednotná přijímací zkouška se bude konat ve dnech 12. a 15. dubna 2024

Škola v letošním roce nepořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Užitečné odkazy pro přípravu uchazečů na JPZ:

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://tau.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

 

Dny otevřených dveří – čtvrtek 7.12.2023 a sobota 13.1.2024