Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021 – 2022

bookmark
12.12.2020
Václav Bohata

Ve školním roce 2021-2022 budeme otevírat tyto studijní obory:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30

Přijímací řízení

Součástí přijímacího řízení budou písemné školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Přijímací zkoušky si budeme organizovat sami, nebude to tedy jednotná přijímací zkouška CERMAT. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, že si uvědomujeme rozdílnou úroveň distanční výuky v základních školách a naše přijímací zkoušky tomu přizpůsobíme.

Vzorové úlohy pro naše přijímací zkoušky budou zveřejněny na tomto webu první únorový týden před jarními prázdninami.

Základní podmínka přijetí

Sledovanými údaji v našem případě bude vysvědčení ze 7. ročníku ZŠ a z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ, tedy z ročníků nedotčených distanční výukou. Základní podmínkou přijetí bude skutečnost, že uchazeč nebyl v 7.ročníku ZŠ a v 1.pololetí 8.ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu je nutné doručit poštou či osobně do termínu 1. března 2021.
Tiskopis přihlášky ke studiu je zde.

Vyplňte pečlivě a čitelně, nejlépe na počítači, všechny potřebné údaje, hlavně kontaktní údaje – telefonní čísla a především e-mailové adresy. Následná komunikace bude probíhat výhradně pomocí e-mailů. Škola na přihlášce nevyžaduje lékařské potvrzení pro žádný z nabízených oborů.

Pokud na některý studijní obor bude přihlášek méně, než je stanovený počet přijímaných žáků, ředitel školy zruší pro příslušný studijní obor přijímací zkoušky. O této skutečnosti budou uchazeči o studiu, resp. jejich zákonní zástupci včas informováni.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se již konaly v pátek 8.1.2021a ve čtvrtek 14.1.2021 online pomocí videoschůzky. Pokud jste se nemohli schůzky zúčastnit, rádi vám odpovíme na jakékoliv vaše otázky.