Přijímací řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení

bookmark
3.3.2021
Václav Bohata

19.3.2021

Dnes pošleme všem zákonným zástupcům kompletní informace včetně upravených termínů školních přijímacích zkoušek.

Termíny:

  • Řádný termín: 5. května 2021 od 8:00 hod
  • Druhý termín:  18. května 2021od 8:00 hod – pouze pro ty zájemce, kteří se nemohli například z důvodu karantény,  nemoci či kolize s přijímacími zkouškami v jiné škole zúčastnit řádného termínu.
Přečíst celý článek »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

bookmark
28.1.2021
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č.353/2016 Sb. a v souladu s opatřením obecné povahy vydaným MŠMT dne 5.1.2021 č.j. MSMT-43073/2020-3

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – časté dotazy

bookmark
28.1.2021
Václav Bohata

Jaké jsou základní podmínky přijímacího řízení na vaši školu?

  1. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy ZŠ nedostatečnou známku z jakéhokoliv předmětu.
  2. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy ZŠ z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a cizí jazyk známku dostatečnou. Nejhorší známka z těchto předmětů může tedy být 3 (dobrý). Pokud jsou na vysvědčení dva cizí jazyky, budeme počítat tu lepší známku.

Co se stane, pokud některé údaje na přihlášce ke studiu budou hůře čitelné?

Toto je v případě kontaktních údajů, především e-mailových adres a telefonních čísel, docela zásadní problém. Pokud budou tyto údaje nečitelné, nedostanete informace, pozvánku k přijímacímu řízení a nebude možná žádná další komunikace. Proto Vás žádáme, abyste tyto údaje vyplnili na počítači nebo psacím stroji, nikoliv ručně. Doporučujeme si tyto údaje pečlivě zkontrolovat.

Přečíst celý článek »