Projekty

Informace o projektu Jan Ámos Komenský

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání“

Základní informace o projektu Využití ICT ve výuce technických oborů

fond
Cílem předloženého projektu je zkvalitnit vzdělávání v technických oborech na SPŠ Mladá Boleslav vyšším zapojením ICT do procesu výuky. V rámci projektu budou na škole modernizovány informační a komunikační technologie a bude vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí, umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály budou vytvořeny samotnými pedagogy a prověřeny v rámci pilotní fáze projektu. Podpořeni budou studenti oborů Strojírenství, Silniční doprava, Dopravní prostředky a Informační technologie. Do projektu se postupně zapojí nejméně 350 studentů školy a 30 pedagogických pracovníků.

Více informací o projektu »

Erasmus

Naše škola úspěšně podala projekt „Zahraniční odborné praxe“ v rámci programu Leonardo da Vinci. Ve školním roce 2013/14 vybraní žáci třetího ročníku všech oborů absolvovali odbornou praxi v Anglii a Irsku. Cílem praxe je poznat prostředí zahraničních firem a zdokonalit komunikační schopnosti v cizím jazyce. Praxe trvala tři týdny a uskutečnila se v dubnu 2014. Praxi předcházela intenzivní jazyková příprava. Veškeré náklady jsou hrazeny z projektu. Tato praxe měla velký úspěch a budeme se snažit v ní pokračovat, tentokrát v rámci projektu Erasmus.

Více informací o projektu »

Informace o projektu Modernizace výuky

fond
V tomto projektu budou využity aktivity jako metodický kurz pro učitele cizích jazyků, tvorba digitálních učebních materiálů pro český jazyk, dějepis, anglický jazyk, německý jazyk a chemii, individualizace výuky matematiky a tvorba digitálních učebních materiálů pro finanční gramotnost.

Více informací o projektu »

Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi 5.1a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Více informací o projektu »

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

fond
Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Více informací o projektu »

Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi 5.1b

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Více informací o projektu »

Partnerství v projektu Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace

fond
Naše škola je jedním z partnerů projektu žadatele „Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení“ Praha. Svaz strojírenské technologie realizuje tento projekt pro Středočeský kraj. Obsahem 21 měsíčního projektu jsou na základě závěrů provedeného průzkumu mezi zapojenými školami aktivity vedoucí ke zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků a posléze i žáků v tomto předmětu a inovace výukových materiálů předmětu.

Více informací o projektu »

Reportáž ze slavnostního otevření odborných učeben v regionální televizi

fond
V úterý 16. června 2015 proběhlo na Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi slavnostní otevření učebny CAD/CAM a učebny mechatroniky. Slavnostního otevření učeben vybavených v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ se zúčastnili též zástupci regionální televize – První boleslavská. Aktivity se realizují v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011). Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu »