Stručně o SPŠ

Současnost

V současné době škola připravuje mladé odborníky jak pro povolání na pozicích středních technických kádrů, tak pro vysokoškolské studium. Velký důraz při výuce je kladen na práci s výpočetní technikou, která zasahuje nejenom do řady odborných předmětů, ale je i hlavní náplní výuky studijního oboru Informační technologie.

Významným prvkem zařazeným do odborné přípravy je výuka programu CATIA, používaného ve většině regionálních firem přímo či nepřímo spolupracujících s firmou Škoda Auto a.a.s., nebo přímo ve vývoji této firmy. Znalost programu CATIA velmi výrazně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů školy na trhu práce. Studenti se s tímto programem setkají ve všech studijních oborech, ale největší znalosti programu CATIA si odnášejí studenti oboru Strojírenství.

S rozšířenou výukou všeobecně vzdělávacích předmětů a zaměřením odborných předmětů na mechatroniku a robotiku se studenti setkávají ve studijním oboru Technické lyceum.

Příprava studentů je tradičně spjata s výrobou automobilů ve firmě Auto Škoda a.s. Mladá Boleslav. Škola na základě smlouvy vysílá studenty do tohoto podniku na praxe, využívá i řady pomůcek a zařízení firmy při výuce odborných předmětů, laboratoří apod. Velká část absolventů nalezla v této firmě celoživotní uplatnění. Dále škola úzce spolupracuje s firmami AUFEER Design, ŠKO-ENERGO, BILSING AUTOMATION,  VYRTYCH, AUTO KELLY, BOSCH, METRONET, AUTOZÍTKA, FAURECIA a dalšími.

Ke zvýšení atraktivnosti studia přispívají jistě i zahraniční praxe studentů v rámci programu Erasmus+, rozšířená výuka jazyků v novém studijním oboru Technické lyceum a dále samozřejmě podpora zájmové činnosti studentů.

V současné době ve škole studuje ve 3 studijních oborech okolo 450 studentů a studentek.

Budova SPŠ MB Dobová freska


Historie

Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi je školou s bohatou tradicí. Byla založena v roce 1867 jako jedna z prvních odborných škol v českých zemích. Zpočátku vychovávala učně a řemeslníky. Později, tj. v období následujícím po 1.světové válce až do současnosti, připravila již mnoho generací techniků pro náš strojírenský, letecký a zejména automobilový průmysl.

Rozvoj školy byl totiž vždy těsně spjat s rozmachem mladoboleslavského automobilového závodu. Pro zajímavost je nutné podotknout, že před 2.světovou válkou i prvé desetiletí po ní byla škola jedinou specializovanou průmyslovou školou v republice. Od roku 1927 sídlí škola v současné budově, která je význačným architektonickým dílem ak.arch. Jiřího Krohy a je chráněnou památkou.


 

Zájmová činnost, kultura a sport

Na škole i na internátě pracuje každým rokem řada zájmových kroužků, například florbal, odbíjená, atletika, silový čtyřboj, hudební kroužek, kroužky cizích jazyků a jiné. Škola každoročně organizuje zájezdy do divadel v rámci Klubu mladého diváka.

Studentům jsou k dispozici 2 knihovny: knihovna odborné literatury se studovnou a knihovna beletrie. Pro sportovní činnost slouží 2 školní tělocvičny, posilovna, a víceúčelové hřiště využívané pro atletické disciplíny i míčové hry jako tenis, volejbal, malá kopaná a další.

Velké možnosti pro sportovní a kulturní činnost studentů nabízejí i jednotlivé organizace a instituce našeho města. V Mladé Boleslavi je kino, divadlo s celoročním provozem, plavecký bazén, několik sportovních stadionů, autosalon apod. Pořádá se zde řada významných společenských a sportovních akcí.