Důležité termíny

20.6.2023
Václav Bohata

Maturitní termíny podzim 2023

Termíny Třídy Typ zkoušky
od 4. do 6. září 2023
4.Ai

4.Bi

4.Cs

4.Dd
didaktický test CJL – společná část
didaktický test MAT – společná část
didaktický test ANJ – společná část
didaktický test MAT rozšiřující – společná část
7.září 2023        POP
8.září 2023       PP CJL a ANJ
4.Ai

4.Bi

4.Cs

4.Dd
praktická zkouška z odborných předmětů – profilová část
písemná práce z CJL – profilová část
písemná práce z ANJ – profilová část
od 11. září do 12. září 2023           4.Ai
13. září 2023                                   4.Dd
od 14. září do 15. září 2023           4.Cs
od 18. září do 19. září 2023           4.Bi
4.Ai

4.Bi

4.Cs

4.Dd
ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část
obhajoba maturitní práce (DPMP odevzdané do 31.7. 2023 – profilová část