Aktuality

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

bookmark
29.11.2021
Věra Svárovská

Střední průmyslová škola přijme do školní jídelny pomocnou sílu do kuchyně.

Nástup možný ihned.

Kontakt: +420 732 654 963

Dny otevřených dveří

bookmark
27.11.2021
Václav Bohata

Zájemce o studium a jejich rodiče zveme na virtuální Dny otevřených dveří, které budeme pořádat online formou v těchto termínech:

  1. termín: čtvrtek 9.12.2021
  2. termín: pátek 14.1.2022

Upozorňujeme, že proti původnímu plánu, který počítal s jinou formou Dne otevřených dveří, jsme oba termíny o týden posunuli. 

Do videoschůzky se přihlásíte pomocí odkazu, který bude před konáním schůzek zveřejněn zde.

 

Informace o testování žáků

bookmark
21.11.2021
Václav Bohata

Počínaje dnem 22.11.2021 bude každé pondělí ráno probíhat testování žáků antigenními testy. Testování se netýká očkovaných žáků, dále žáků, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19, případně žáků, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Všechy informace najdete v tomto dokumentu.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset žák opustit školu. Neplnoletí žáci pouze v doprovodu rodičů nebo na základě jejich souhlasu. Doporučuji tedy rodičům neplnoletých testovaných žáků, pokud nebudou mít možnost nebo čas do školy dojít, aby písemný souhlas s opuštěním školy sepsali dopředu a dali ho svému dítěti s sebou do školy.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

COVID-19 – aktuální informace

bookmark
2.11.2021
Václav Bohata

V posledních dnech i na naší škole narůstá počet COVID-19 pozitivně testovaných žáků i učitelů. Všechny důležité informace byly a jsou zasílány žákům i rodičům e-mailem a zprávami ve Škole on Line. Intenzivně spolupracujeme s hygienickou stanicí, pomáháme s trasováním, řešíme neustálé změny rozvrhu a suplování. Situace se mění z hodiny na hodinu. Snažíme se zachovat výuku v nejvyšší možné míře, distanční výuka v kombinaci s klasickou výukou v současné situaci prakticky není možná.

Ve vedení školy jsme už na hranici svých možností, na četné otázky už nejsme schopni odpovídat. Všechny informace a odpovědi na časté otázky jsem již poslal všem rodičům i žákům.

Děkuji za pochopení.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Školní jídelna – důležité sdělení

bookmark
19.10.2021
Věra Svárovská

S platností od 1.11. 2021 je případné úplné zrušení stravování možné pouze osobně v kanceláři ŠJ na SPŠ MB. Oproti tomu bude vydáno „Potvrzení o ukončení stravování ve ŠJ SPŠ MB“.

Rušení stravy může učinit strávník nebo jeho zákonný zástupce.

Zájmová autoškola

bookmark
2.9.2021
Věra Svárovská

Kromě studentů studijního oboru Dopravní prostředky, kteří mají autoškolu jako povinnou součást výuky, nabízíme i studentům ostatních studijních oborů možnost získání řidičského oprávnění na osobní automobil – skupiny B.

Kurz pro zájemce z nedopravních oborů zahajujeme v podzimních měsících tohoto roku. Cena kurzu je 16 000,-Kč. Bližší informace podá vedoucí AŠ pan Prchlík ve školních dílnách.

Zahájení školního roku a plošné testování žáků

bookmark
27.8.2021
Věra Svárovská

Nový školní rok začíná dne 1. 9. 2021 od 7:55 hod. Žáci se sejdou ve svých kmenových učebnách. Seznamy učeben a žáků ve třídách budou vyvěšeny u hlavního vchodu do školy.

Nebude probíhat běžná výuka, pouze proběhne zahájení nového školního roku s třídními učiteli,  a to cca do 8.45. Pro první ročníky cca do 10:00.

Všichni žáci mají automaticky přihlášeny obědy. Výdej obědů od 9:30 do 13:00.

Během srpna MZČR vydalo pro nás závazná nová hygienická opatření a doporučení.

Na začátku školního roku ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne plošné testování všech žáků školy:

  1. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  2. Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).
  3. Ve společných vnitřních prostorách školy je povinné nošení respirátoru a dodržování základních hygienických pravidel.
  4. Prosíme rodiče, aby do budovy školy studenty nedoprovázeli.

Domov mládeže SPŠ MB – důležité upozornění

bookmark
25.8.2021
Věra Svárovská

Ubytovaní, kteří nejsou studenty Střední průmyslové školy, Havlíčkova 456, Mladá Boleslav, jsou při nástupu povinni se prokázat negativním testem na onemocnění COVID 19 nebo platným certifikátem očkování.

 

Třídní schůzky rodičů budoucích tříd prvního ročníku

bookmark
22.6.2021
Václav Bohata

Zveme rodiče žáků budoucího prvního ročníku na třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 28.6.2021 od 16:00 v budově školy. Rozpis učeben bude vyvěšen u vchodu do školy. Podrobnější program schůzek pošleme e-mailem.

Další kolo přijímacího řízení

bookmark
1.6.2021
Václav Bohata

Některé zápisové lístky nám přijatí uchazeči na obor Strojírenswtví odnesli do školy, kam se dostali na odvolání. Máme volných ještě několik volných míst pouze na obor Strojírenství 23-41-M/01. Vyhlašuji tedy další kolo PŘ na obor Strojírenství 23-41-M/01 se stejnými podmínkami, jako byly v kole druhém. Podrobnosti jsou po rozkliknutí v další části tohoto článku.

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2021

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – odvolání proti nepřijetí

bookmark
27.5.2021
Václav Bohata

Dnes začínám kladně vyřizovat podaná odvolání proti nepřijetí ke studiu na naší škole. Kladně jsem již rozhodl u všech odvolání podaných na studijní obory Strojírenství a Dopravní prostředky.

U studijního oboru Informační technologie jsem zatím kladně rozhodl pouze u několika uchazečů, kteří byli v pořadí nejvýše „pod čarou“. Další odvolání u tohoto oboru budu řešit počátkem příštího týdne, jakmile budeme vědět počet odevzdaných zápisových lístků.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Obnovení vyučování ve škole

bookmark
19.5.2021
Václav Bohata

Od 24. května 2021 obnovujeme vyučování ve škole v plném rozsahu. Distanční výuka skončí v pátek  21. května 2021. Testování žáků antigenními testy budeme provádět jednou týdně v pondělí přímo ve škole, případně v Domově mládeže. Jedná se o testy neinvazivní, které si budou žáci odebírat jednoduchým způsobem sami a není třeba se jich jakkoliv obávat.

V případě, že nesouhlasíte s testováním, žádáme zákonné zástupce nezletilých žáků nebo zletilé žáky o vyplnění formuláře „Ne/souhlas s testováním“, který je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webu školy. Podepsaný formulář (scan, foto) zašlete včas mailem na adresu sekretariat@spsmb.cz. Kdo nesouhlasí s testováním, nebude bohužel v souladu s nařízením vlády moci navštěvovat prezenční výuku ve škole. V tom případě mu bude absence omlouvána.

Sledujte rozvrh hodin ve Škole on Line, protože hned v pondělí 24. května a v úterý 25. května budou ve škole maturitní zkoušky a rozvrh je nebo bude upravován.

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2021/2022

bookmark
19.5.2021
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 63 (shoda počtu bodů na 60.-63. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 60
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 30

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
MAT8, FYZ8, CJL8, CIZ_J8 – známky z vysvědčení z pololetí 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
PRUM_8 – průměr ze sledovaných 4 známek na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy
PRUM_BODY – vypočtené body za průměr (0 až 44)
PZ_MAT – body získané při školní přijímací zkoušce z matematiky (0 až 22)
PZ_CJL – body získané při školní přijímací zkoušce z českého jazyka (0 až 22)
PZ_BODY – celkový počet bodů ze školní přijímací zkoušky (0 až 44)
CELK_BODY – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
PORADI – pořadí uchazeče v příslušném studijním oboru
PRIJETI – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům bude příslušné rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, nebo je možné si rozhodnutí vyzvednout osobně v sekretariátě školy ve čtvrtek 20. května 2021 od 8:00 hod do 15:30 hod. Z organizačních důvodů  jsme o jeden den posunuli termín vydání příslušného rozhodnutí proti původní zaslané informaci. Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Informace o termínech a možnostech podání odvolání proti nepřijetí budou součástí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.Šance uspět při podání odvolání proti nepřijetí je velká, neboť řada původně přijatých uchazečů dá přednost jiné škole a jejich místo se tak uvolní pro původně nepřijaté uchazeče.

Přijímací řízení – časté dotazy

bookmark
26.4.2021
Václav Bohata

Než budete volat a psát, přečtěte si prosím informace v pozvánce ke školním přijímacím zkouškám. Mail jsme odeslali dnes, tj. 26. dubna 2021 cca v 9:45. Pokud tam nenajdete odpověď na Váš problém, zkuste si nejdříve přečíst nejčastější dotazy v tomto článku níže:

Vámi vyhlášený temín přijímacích zkoušek 5. květen 2021 koliduje s termínem v jiné škole, kam jsme také dali přihlášku

Pokud k této situaci dojde, zákonný zástupce uchazeče o studium e-mailem  omluví jeho nepřítomnost a uchazeč bude automaticky přihlášen na náhradní termín 18. května 2021. V ojedinělých případech, pokud by kolidovaly oba naše termíny s jinými, nebo by žák byl dlouhodobě nemocný, dohodneme individuálně náhradní řešení přijímací zkoušky mimo oba termíny.

Pokud jsme na vaši školu dali obě přihlášky, budeme se účastnit obou termínů přijímacích zkoušek?

Nikoliv, školní přijímací zkoušky bude uchazeč konat pouze v řádném termínu 5. května (pokud se z vážných důvodů neomluvíte a nebudete konat zkoušky v náhradním termínu). Vykonané zkoušky mu automaticky započítáme do obou studijních oborů. Státní přijímací zkoušky, kde jsou vždy umožněny dva termíny, v tomto školním roce nekonáme. Prosíme neplést školní přijímací zkoušku a státní přijímací zkoušku. Důvod naleznete v jiném dotazu níže.

Přečíst celý článek »

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ budou online

3.11.2021
Věra Svárovská

Předpokládané termíny dnů otevřených dveří na naší škole jsou:

čtvrtek 2.12.2021 – ON LINE

pátek 7.1.2022

Přesný čas a další potřebné informace budou upřesněny.

Konání akce je podmíněno aktuální situací v souvislosti s platnými hygienickými nařízeními.

 

Začíná kroužek BASTLÍŘŮ

9.9.2021
Věra Svárovská

Vážení studenti,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že po více než roční pauze, způsobené Coronavirem a vládními opatřeními pro boj s pandemií, se opět rozbíhá kroužek Bastlířů.

První schůzka se koná již příští týden v úterý (14.09.2021) od 15:45 v učebně č.62.

 Všichni, kdo mají zájem se do práce kroužku zapojit, jsou srdečně zváni.