Aktuality

Provozní doba sekretariátu o prázdninách

bookmark
13.7.2021
Věra Svárovská

V době letních prázdnin od 5.7. do 31.7.2021 škola uzavřena.

Úřední hodiny sekretariátu školy v měsíci srpnu:

pondělí  9:00 – 12:00

středa    9:00 – 12:00

 

Třídní schůzky rodičů budoucích tříd prvního ročníku

bookmark
22.6.2021
Václav Bohata

Zveme rodiče žáků budoucího prvního ročníku na třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 28.6.2021 od 16:00 v budově školy. Rozpis učeben bude vyvěšen u vchodu do školy. Podrobnější program schůzek pošleme e-mailem.

Zrušení povinnosti nošení roušek a respirátorů

bookmark
7.6.2021
Václav Bohata

Od úterý 8.6.2021 se konečně ruší povinnost nošení respirátorů a roušek při výuce ve třídách jak pro žáky, tak pro učitele.

Ve společných prostorách tato povinnost zatím zůstává.

Další kolo přijímacího řízení

bookmark
1.6.2021
Václav Bohata

Některé zápisové lístky nám přijatí uchazeči na obor Strojírenswtví odnesli do školy, kam se dostali na odvolání. Máme volných ještě několik volných míst pouze na obor Strojírenství 23-41-M/01. Vyhlašuji tedy další kolo PŘ na obor Strojírenství 23-41-M/01 se stejnými podmínkami, jako byly v kole druhém. Podrobnosti jsou po rozkliknutí v další části tohoto článku.

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2021

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – odvolání proti nepřijetí

bookmark
27.5.2021
Václav Bohata

Dnes začínám kladně vyřizovat podaná odvolání proti nepřijetí ke studiu na naší škole. Kladně jsem již rozhodl u všech odvolání podaných na studijní obory Strojírenství a Dopravní prostředky.

U studijního oboru Informační technologie jsem zatím kladně rozhodl pouze u několika uchazečů, kteří byli v pořadí nejvýše „pod čarou“. Další odvolání u tohoto oboru budu řešit počátkem příštího týdne, jakmile budeme vědět počet odevzdaných zápisových lístků.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Obnovení vyučování ve škole

bookmark
19.5.2021
Václav Bohata

Od 24. května 2021 obnovujeme vyučování ve škole v plném rozsahu. Distanční výuka skončí v pátek  21. května 2021. Testování žáků antigenními testy budeme provádět jednou týdně v pondělí přímo ve škole, případně v Domově mládeže. Jedná se o testy neinvazivní, které si budou žáci odebírat jednoduchým způsobem sami a není třeba se jich jakkoliv obávat.

V případě, že nesouhlasíte s testováním, žádáme zákonné zástupce nezletilých žáků nebo zletilé žáky o vyplnění formuláře „Ne/souhlas s testováním“, který je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webu školy. Podepsaný formulář (scan, foto) zašlete včas mailem na adresu sekretariat@spsmb.cz. Kdo nesouhlasí s testováním, nebude bohužel v souladu s nařízením vlády moci navštěvovat prezenční výuku ve škole. V tom případě mu bude absence omlouvána.

Sledujte rozvrh hodin ve Škole on Line, protože hned v pondělí 24. května a v úterý 25. května budou ve škole maturitní zkoušky a rozvrh je nebo bude upravován.

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2021/2022

bookmark
19.5.2021
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 63 (shoda počtu bodů na 60.-63. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 60
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 30

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
MAT8, FYZ8, CJL8, CIZ_J8 – známky z vysvědčení z pololetí 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
PRUM_8 – průměr ze sledovaných 4 známek na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy
PRUM_BODY – vypočtené body za průměr (0 až 44)
PZ_MAT – body získané při školní přijímací zkoušce z matematiky (0 až 22)
PZ_CJL – body získané při školní přijímací zkoušce z českého jazyka (0 až 22)
PZ_BODY – celkový počet bodů ze školní přijímací zkoušky (0 až 44)
CELK_BODY – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
PORADI – pořadí uchazeče v příslušném studijním oboru
PRIJETI – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům bude příslušné rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, nebo je možné si rozhodnutí vyzvednout osobně v sekretariátě školy ve čtvrtek 20. května 2021 od 8:00 hod do 15:30 hod. Z organizačních důvodů  jsme o jeden den posunuli termín vydání příslušného rozhodnutí proti původní zaslané informaci. Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Informace o termínech a možnostech podání odvolání proti nepřijetí budou součástí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.Šance uspět při podání odvolání proti nepřijetí je velká, neboť řada původně přijatých uchazečů dá přednost jiné škole a jejich místo se tak uvolní pro původně nepřijaté uchazeče.

Přijímací řízení – časté dotazy

bookmark
26.4.2021
Václav Bohata

Než budete volat a psát, přečtěte si prosím informace v pozvánce ke školním přijímacím zkouškám. Mail jsme odeslali dnes, tj. 26. dubna 2021 cca v 9:45. Pokud tam nenajdete odpověď na Váš problém, zkuste si nejdříve přečíst nejčastější dotazy v tomto článku níže:

Vámi vyhlášený temín přijímacích zkoušek 5. květen 2021 koliduje s termínem v jiné škole, kam jsme také dali přihlášku

Pokud k této situaci dojde, zákonný zástupce uchazeče o studium e-mailem  omluví jeho nepřítomnost a uchazeč bude automaticky přihlášen na náhradní termín 18. května 2021. V ojedinělých případech, pokud by kolidovaly oba naše termíny s jinými, nebo by žák byl dlouhodobě nemocný, dohodneme individuálně náhradní řešení přijímací zkoušky mimo oba termíny.

Pokud jsme na vaši školu dali obě přihlášky, budeme se účastnit obou termínů přijímacích zkoušek?

Nikoliv, školní přijímací zkoušky bude uchazeč konat pouze v řádném termínu 5. května (pokud se z vážných důvodů neomluvíte a nebudete konat zkoušky v náhradním termínu). Vykonané zkoušky mu automaticky započítáme do obou studijních oborů. Státní přijímací zkoušky, kde jsou vždy umožněny dva termíny, v tomto školním roce nekonáme. Prosíme neplést školní přijímací zkoušku a státní přijímací zkoušku. Důvod naleznete v jiném dotazu níže.

Přečíst celý článek »

Volby do školské rady

27.5.2021
Václav Bohata

V souladu s § 167 školského zákona a dalšími souvisejícími předpisy v platném znění vyhlašuji volby členů školské rady.

Volby se uskuteční dne 28. června 2021. Školská rada v souladu s pokyny zřizovatele školy má v případě naší školy 6 členů. Volit se budou celkem 4 členové školské rady – 2 z řad zákonných zástupců našich žáků nebo zletilých žáků, 2 z řad učitelů školy. 2 členy rady jmenuje zřizovatel školy.

Přečíst celý článek »

Kybersoutěž – 2. kolo

21.5.2021
Věra Svárovská

Do Výběrového kola soutěže v kybernetické bezpečnosti postoupilo z naší školy 76 žáků.

Nejlepšího výsledku dosáhl opět Tomáš Kubín ze třídy 3.Bi, který se v rámci celé České republiky umístil na 71. místě (z 481 účasníků). Druhý velmi úspěšný byl Martin Smitek z 3.Bi, který obsadil 88. místo a Jakub Koněrza z 3.Ai, který skončil na 94. místě.

Gratulujeme a děkujeme.

 

Distanční výuka – aktuální informace

7.5.2021
Václav Bohata

Aktualizováno dne 18.5.2021

Konečně jsme se dočkali!  Od pondělí 24. května 2021 skončíme s distanční výukou a přejdeme k plné výuce všech předmětů ve škole. Bohužel hned první dva dny budeme mít zkrácený a upravený rozvrh z důvodu konání maturitních zkoušek.  Podrobnosti návratu žáků do školy připravujeme.

Aktualizováno dne 14.5.2021

Bohužel i v týdnu od 17. května 2021 do 21. května 2021 zůstaneme nadále v režimu kombinace distanční výuky a praktického vyučování navzdory slibům a prohlášením, že školy mají při rozvolňování vládních opatření přednost.

7.5.2021

Od pondělí 10. května 2021 zůstáváme bohužel navzdory zlepšující se epidemiologické situaci nadále v režimu distanční výuky. Ve středních školách se opatření mění pouze u nižších stupňů osmiletých gymnázií a to se naší školy netýká.

Přítomnost žáků v naší škole při výuce je tedy nadále možná zatím pouze při praktické výuce v dílnách a laboratořích.

Opakovaně nabízíme studentům možnost konzultací ve škole v malých skupinách do 6 žáků. Tato konzultace je dobrovolná a navzdory naší nabídce o ni není téměř žádný zájem.