Aktuality

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

bookmark
7.12.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 30
Dopravní prostředky Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »

Dějepisná olympiáda

12.12.2022
Ludmila Růžičková

6.12. proběhlo školní kolo olympiády. Otázky se týkaly druhé poloviny 20. století. V soutěži nejlépe obstáli:

  1. místo  Vojtěch Špánek (1. Cs)
  2. místo  Matyáš Líbal (1. Ds)
  3. místo   Jan Kulich (1. Cs]

Gratulujeme.

M. Koštejnová

 

Olympiáda v českém jazyce

12.12.2022
Ludmila Růžičková

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 proběhlo školní kolo OČJ, kterého se zúčastnilo 17 žáků prvního až třetího ročníku. S náročnými úkoly si nejlépe poradili: Adam Bartoš ze 2.Ai, David Koloc ze 3.Dds a Hana Nečásková ze 2.Cs. Blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Na SPŠ MB přijela formule!!!

30.11.2022
Věra Svárovská

Studentům Střední průmyslové školy v Mladá Boleslavi se v pátek 25.11.2022 představil tým studentské formule FS TUL Racing (www.fstulracing.cz) z Technické univerzity v Liberci.

Součástí setkání byla beseda o studiu na Technické univerzitě, hovořilo se na téma, jaké to je studovat na univerzitě, jak probíhá studium, kolik času je třeba věnovat přípravě (a kolik zábavě) a jak důležité pro technické vzdělání jsou znalosti z matematiky a dalších přírodních věd.

Hlavním důvodem návštěvy ale bylo představení projektu studenské formule, kterou s sebou kluci přivezli na ukázku. Tým v mírně obměňovaném složení každým rokem staví novou formuli. Přitom vše si dělají sami, například technickou dokumenatci, výrobu dílů (3D tisk, spolupráce s fakultou textilní aj.), tedy kromě velmi složitých komponentů, jako je motor či převodovka. Sami shánějí sponzory a další zdroje financí. Nemyslete si, že je to málo peněz, protože tato konkrétní formule vyšla se vším všudy na cca 3 miliony korun českých. Členové týmu si také sami zajišťují propagaci a účast na závodech po celé Evropě, na kterých se rozhodně ve výsledkových listinách neztrácí.

A na závěr taková zajímavost: Dva studenti ze současného týmu studenské formule, která ma okolo 30 členů, jsou úspěšnými absolventy Střední průmyslové školy zde v Mladé Boleslavi.

Děkujeme za návštěvu a i motivaci k dalšímu studiu a přejeme týmu, ať se daří!

 

O. Vejběra a kol.

 

Dny otevřených dveří

28.11.2022
Václav Bohata

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Dny otevřených dveří, které se budou konat ve čtvrtek 8. prosince 2022 a ve čtvrtek 5. ledna 2023.

Program Dne otevřených dveří

  • během první části zájemci dostanou v učebně informace o možnostech studia na naší škole
  • po skončení úvodní informační části bude následovat prohlídka školy
  • zájemci si mohou prohlédnout jenom vybrané části školy podle jejich zájmu o příslušný studijní obor nebo mohou absolvovat celou prohlídku
Začátky první části (informace v učebně)
9:00
11:00
13:00
15:00

Nejrychlejší písaři

25.11.2022
Ludmila Růžičková

Ve středu 23.11.2022 se konalo školní kolo soutěže v psaní na klávesnici. Ve dvou kategoriích se soutěže zúčastnilo 19 žáků.V kategorii začátečníků zvítězil Jakub Zmátlo z 1.Bi před Tomášem Urbanem a Ondřejem Fílou (oba 1.Ai) a Filipem Hüblerem z 1.Bi. V kategorii starších zvítězil Kryštof Martinec ze 2.Ai před Michalem Carskou a Filipem Kučerou (oba 2.Bi). Nejlepší písaři postupují do okresní soutěže.

Zahájení abonentního cyklu v MDMB

25.11.2022
Ludmila Růžičková

Ve středu 30.11.2022 se v Městském divadle v Mladé Boleslavi koná první představení abonentního cyklu skupiny M1. Jedná se o úspěšný muzikál Donaha! Začátek představení je v 19.00 hodin. Přejeme příjemnou zábavu.

Vyhlášení ředitelského volna

4.11.2022
Václav Bohata

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů na pátek 18. listopadu 2022 volno ředitele školy pro všechny třídy denního studia.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Dny otevřených dveří ve školním roce 2022/2023

19.10.2022
Věra Svárovská

V letošním školním roce plánujeme dva dny otevřených dveří

  1. termín – čtvrtek 8.12.2022
  2. termín – čtvrtek 5.1. 2023

Bližší informace budou včas zveřejněny.

Dotazníky – klima školy

19.10.2022
Věra Svárovská

Na konci minulého školního roku jsme požádali studetny, rodiče studentů a naše pedagogy o spolupráci při vyplňování dotazníku na téma KLIMA ŠKOLY.

Výsledky ankety jsou obsaženy ve Výroční zprávě za školní rok 2021/2022. Tato zpráva bude v nejbližší době zvěřejněna na webových stránkách školy.

Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a vyplnění dotazníků.