Aktuality

Exkurze do Muzea Porsche ve Stuttgartu aneb Na podruhé to vyšlo!

bookmark
27.11.2023
Věra Svárovská

V úterý 14.11.2023 se studenti 4.Dds a 4.Cs doplněni o zájemce z nižších ročníků vydali na zájezd do Stuttgartu, aby si prohlédli expozici automobilů v (nejen) muzeu firmy Porsche. Následující reportáž je dílem studenta z 4.Dds oboru Dopravní prostředky.

Přečíst celý článek »

Stávka – ředitelské volno pro žáky

bookmark
21.11.2023
Václav Bohata

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pondělí 27. listopadu 2023 volno ředitele školy pro všechny žáky školy.
Důvodem je stávka, které se zúčastní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. V uvedený den tedy nelze pro žáky školy zajistit výuku a stravování.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Dny otevřených dveří

bookmark
21.11.2023
Václav Bohata

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na první Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 7. prosince 2023.

Program Dne otevřených dveří

  • během první části zájemci dostanou v učebně informace o možnostech studia na naší škole
  • po skončení úvodní informační části bude následovat prohlídka školy
  • zájemci si mohou prohlédnout jenom vybrané části školy podle jejich zájmu o příslušný studijní obor nebo mohou absolvovat celou prohlídku
Začátky první části (informace v učebně)
9:00
11:00
13:00
15:00

Druhý Den otevřených dveří bude v sobotu 13.ledna 2024.

TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 – nový maturitní obor pro školní rok 2024/2025

bookmark
1.11.2023
Věra Svárovská
Maturitní obor TECHNICKÉ LYCEUM se zaměřením na mechatroniku a robotiku (kód oboru 78-42-M/01) je určen pro studenty, kteří se zajímají o techniku nebo přírodní vědy, chtějí pracovat s počítačem nebo roboty a uvažují o studiu vysoké školy technického zaměření.
Přečíst celý článek »

Účast našich studentů na konferenci StreTech 2023

bookmark
14.6.2023
Věra Svárovská

V minulém týdnu jsme se s panem učitelem ing. Lukášem Mázlem a spolužákem Jakubem Krausem zúčastnili konference StreTech 2023.

Konferenci Středoškolská Technika – StreTech pořádá každoročně ČVUT v Praze ve spolupráci se středními školami s dvouletou pauzou již od roku 2007. Letos v roce 2022 proběhl po COVID pauze zatím její poslední ročník. Konference se zúčastnilo více než 190 studentů ze středních škol z celé České republiky. Studenti prezentovali práce z širokého spektra vědních oborů – od humanitních až po technické. 

My s Jakubem jsme prezentovali naše školní projekty z předmětu programování, které jsme vytvořili během letošního školního roku. Kromě nás byla na konferenci StreTech i řada dalších skvělých projektů od studentů z celé republiky. Viděli jsme několik vlastnoručně vytvořených dronů, VR headset, videohry nebo RC autíčko. Ačkoli se může zdát, že zde byly pouze technické projekty, konference je zaměřena víceoborově.

Mým projektem byla 2D pixel art retro hra, ve stylu starých her z 90. let. Spolužák Jakub Kraus ukazoval výsledek své dlouhodobé maturitní práce, kterou byla dobrodružná RPG hra.

Oba naše projekty předčily naše očekávání a oslovovaly velké množství lidí procházející kolem našeho stánku. Studenti a učitelé si u našeho stánku mohli zahrát naše hry. Z akce jsme byli nadšení. ČVUT je jedna z největších škol, kterou jsem kdy viděl. Byla zde velmi milá a přátelská atmosféra. #stretech

Autor článku: Jan Poláček

  

Druhé kolo přijímacího řízení

bookmark
21.5.2023
Václav Bohata

Příjem přihlášek na druhé kolo přijímacího řízení je ukončen. Od pondělí 22.5.2023 nebudeme přijímat další přihlášky ke studiu kromě těch, které byly odeslány poštou nejpozději v pátek 19. 5.2023.  Vyhodnocení došlých přihlášek proběhne co nejdříve, všichni zákonní zástupci budou včas informováni.

Vyhodnocení pořadí 2. kola PŘ dnes (23.5.2023) proběhlo. Přihlášek je 49, volných míst 11. Pořadí jsme sestavili podle stejných kritérií, jako v kole prvním. Zákonní zástupci  uchazečů na prvních 11 místech byli již telefonicky informováni. Vzhledem k tomu, že převážná většina těchto uchazečů čeká na vyřízení odvolání z 1. kola PŘ, v některých případech až do začátku června, jsme se rozhodli s vyhodnocením ostatních přihlášek počkat až do doby, než bude znám počet uchazečů z těch prvních 11, kteří skutečně nastoupí. Všechny došlé přihlášky ke studiu na 2. kolo PŘ tedy vyhodnotíme až v pondělí 5. června 2023.

Přijímací řízení – časté dotazy

bookmark
10.5.2023
Václav Bohata

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Po uplynutí zákonné lhůty pro podání zápisových lístků vyřídíme podaná odvolání proti nepřijetí. Teprve potom můžeme v případě potřeby vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. Nebude to dříve, než 15. května 2023.

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

V pracovních dnech od pondělí do pátku budeme průběžně kontrolovat došlé přihlášky ke studiu. V případě splnění všech podmínek přijímacího řízení ihned následující týden v pondělí přihlášky seřadíme podle našich kritérií z prvního kola. Pokud bude přihlášek více, než je volných míst, přijmeme uchazeče podle pořadí do naplnění kapacity oboru. Bude-li přihlášek méně, přijmeme všechny a postup se bude opakovat i následujících týdnech tak dlouho, dokud nedojde k naplnění kapacity oboru.

Přečíst celý článek »

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2023/2024

bookmark
28.4.2023
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 32 (shoda počtu bodů na 30.- 32. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 62 (shoda počtu bodů na 60.- 62. místě)
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 32 (shoda počtu bodů na 30.- 32. místě)

ID  – přiřazené registrační číslo uchazeče, obdrželi jste ho v informačním dopise

Obor – číselné označení studijního oboru

ČJL – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z českého jazyka a literatury – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.

Pozn: u uchazečů z Ukrajiny bylo nahrazeno ústním pohovorem. Úspěšný ústní pohovor je označen písmenem P a pořadí se v tomto případě určuje speciálním výpočtem přesně podle pokynů MŠMT

MA – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z matematiky – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.

Pořadí – pořadí uchazeče

Přijetí – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v sekretariátě školy v úterý 2. května 2023 od 13:00 hod do 15:30 hod a ve středu  3. května 2023 od 8:00 hod do 15:30 hod.  Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení

bookmark
27.4.2023
Václav Bohata

V souladu s platnými kritérii zveřejníme výsledky přijímacího řízení v pátek 28. dubna 2023.

Výsledky přijímacích zkoušek obdržíme od organizace CERMAT nejdříve v 8:00. Poté teprve můžeme výsledky zpracovat my, sestavit pořadí a v anonymizované podobě ho zveřejnit na těchto stránkách.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejníme nejpozději ve 14:00. Žádáme vás o trpělivost,  před zveřejněním na vaše případné dotazy stejně nemůžeme uspokojivě odpovědět. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné si vyzvednout v sekretariátě školy ve dnech 2. května 2023 a 3. května 2023 od 8:00 do 15:30. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou.

Volné ubytovací kapacity na Domově mládeže SPŠ MB

bookmark
17.4.2023
Věra Svárovská

Domov mládeže SPŠ nabízí v následujícím školním roce 2023/2024 studentům středních škol volné ubytovací kapacity. Ubytování je ve dvou a čtyřlůžkových pokojích.  Více informací na  https://www.spsmb.cz/ubytovani/.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí DM:

Mgr. Jiřina Gapková – ‌vedouci@‍dm.spsmb.cz nebo 732 702 344.

Důležité informace k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ)

bookmark
6.4.2023
Věra Svárovská

Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) se konají ve dvou řádných termínech, 1. termín 13.4. 2023 a 2. termín 14.4.2023 a dvou náhradních termínech 1. termín 10.5.2023 a 2. termín 11.5.2023.

Uchazeč koná JPZ v 1. termínu na škole, kterou uvedl na 1. místě, JPZ v 2. termínu na škole, kterou uvedl na 2. místě.

V minulých dnech Vám byl doporučenou poštou doručen dopis obsahující dva dokumenty. Kromě informace o zahájení přijímacího řízení také Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce na naši školu. Na tomto dokumentu je uveden datum, čas a také konkrétní učebna konání JPZ.

Budova SPŠ MB bude pro uchazeče otevřena vždy od 8:00 po oba dva dny. Ve vestibulu školy bude vyvěšen rozpis, do které třídy se má uchazeč dostavit. Prosím rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.

Pro uchazeče UKR: V době konání JPZ z ČJ budou uchazeči UKR konat pohovory v českém jazyce v učebně č. 100.

VÝSLEDKY JPZ: Škola by měla obdržet výsledky JPZ v pátek 28.4.2023. (Výsledky náhradního termínu budou 18.5.2023). Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Žádáme tedy o trpělivost.

Ředitelské volno

bookmark
4.4.2023
Václav Bohata

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů na 13. dubna 2023  a 14. dubna 2023 volno ředitele školy pro první až třetí ročníky denního studia. Toto volno se netýká studentů 4. ročníku denního studia.

Důvodem jsou jednotné přijímací zkoušky, kdy díky velkému zájmu uchazečů o studium není možné zajistit řádnou výuku podle plánovaného rozvrhu.

Toto opatření se netýká žáků druhého a třetího ročníku, kteří v uvedených dnech mají plánovanou praxi ve firmách.

Stravování ve školní jídelně bylo 1. až 3. ročníkům automaticky odhlášeno. Ostatním po oba dny bude jídelna vydávat pouze oběd číslo 1.

 

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Informace k přijímacímu řízení

bookmark
14.3.2023
Věra Svárovská

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

děkujeme, že jste si při podání přihlášky ke studiu vybrali naši školu. Na Vámi uvedené e-mailové adresy zákonných zástupců byly včera odeslány první informace k přijímacím zkouškám. Pokud jste si podali na naši školu obě přihlášky, měly by vám přijít dva e-maily. Zároveň si takto ověřujeme platnost e-mailové adresy, kterou jste uvedli na přihláškách. Pokud Vám e-mail nepřišel, co nejdříve nás telefonicky kontaktujte.

V následujících přibližně 7 pracovních dnech budeme odesílat další potřebné informace, především jedinečné registrační číslo, pod kterým budeme zpracovávat výsledky přijímacích zkoušek. Máme přichystáno oznámení o zahájení přijímacího řízení, ale čekáme ještě, až Cermat vygeneruje pozvánky k přijímacím zkouškám. Oznámení o zahájení přijímacího řízení a pozvánku zašleme doporučenou poštou, oznámení zašleme i e-mailem. Zatím Vás žádáme o trpělivost, informace Vám pošleme včas.

 

Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

bookmark
7.12.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 30
Dopravní prostředky Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »

Omezení provozu sekretariátu

15.11.2023
Václav Bohata

Oznamujeme, že od 16.11.2023 bude na dobu přibližně jednoho týdne uzavřen sekretariát a přilehlé prostory včetně ředitelny. Důvodem bude výměna oken. Po tuto dobu bude možné nás kontaktovat pouze prostřednictvím mobilního telefonu nebo mailem. Jakékoliv osobní návštěvy sekretariátu tedy nebudou možné.

Děkujeme za pochopení.

Úspěch v mezinárodní soutěži v 3D modelování

8.11.2023
Věra Svárovská

V průběhu měsíce října se student Střední průmyslové školy Lukáš Pavlíček z 2.Ai, obor Informační technologie, zúčastnil soutěže v 3D modelování s názvem 3D BATTLE, která je otevřena pro studenty středních a vysokých škol z České a Slovenské republiky. Soutěž pořádá LanCraft, který organizuje turnaje pro česko-slovenské hráče již od roku 2003.

Přečíst celý článek »

Hledáme učitele/učitelku předmětu ELEKTROTECHNIKA

3.11.2023
Věra Svárovská

Hledáme učitele/učitelku předmětu ELEKTROTECHNIKA na plný nebo částečný úvazek.

Nabízíme:

  • Odměňování dle tarifních tabulek platných ve školství.
  • Je možné pracovat i formou DPP nebo DPČ.
  • Nástup možný ihned.
  • Odměny dle vykonané práce.
  • Dovolená 8 týdnů, příspěvky FKSP.
  • Obědy ve školním stravovacím zařízení.
  • Příspěvek k penzijnímu připojištění.

3. místo v krajském kole v basketbalu!!!

1.11.2023
Věra Svárovská
Dne 23.10.2023 se konalo v Poděbradech krajské kolo v basketbalu, kterého se zúčastnilo  celkem 8 sportovních  týmů. Naši studenti sehráli ve své skupině A dvě vítězná utkání (SPŠ MB : ME 24:13, SPŠ MB : Rakovník 18: 16) a  zápas s Kolínem těsně prohráli jen o 1 koš (SPŠ MB :Kolín 18:20).
Nakonec kluci obsadili krásné 3.místo v krajském kole  v basketbalu.
Blahopřejeme!!!

Třídní schůzky s rodiči

24.10.2023
Věra Svárovská

Srdečně Vás zveme na schůzky s rodiči žáků školy, které proběhnou ve čtvrtek 9.11.2023 od 16:00 do 18:00 hodin. Rozpis učeben pro jednotlivé třídy bude vyvěšen ve vestibulu školy.

Schůzka Rady Spolku rodičů se bude konat od 15.30 v učebně č.97.

Těšíme se na osobní setkání. Pokud nebude možné, kontaktujte nás prosím e-mailem.

Tým SPŠ MB vítězí v okresním kole v basketbalu

20.10.2023
Věra Svárovská

Dne 18.10. 2023 se uskutečnilo okresní kolo v basketbalu ( chlapci a dívky kat. V ) ve sportovní hale U Stadionu v MB.

Přečíst celý článek »