Aktuality

Provoz školy od 10.5.2021

bookmark
7.5.2021
Václav Bohata

Od pondělí 10. května 2021 zůstáváme bohužel navzdory zlepšující se epidemiologické situaci nadále v režimu distanční výuky. Ve středních školách se opatření mění pouze u nižších stupňů osmiletých gymnázií a to se naší školy netýká.

Přítomnost žáků v naší škole při výuce je tedy nadále možná zatím pouze při praktické výuce v dílnách a laboratořích.

Opakovaně nabízíme studentům možnost konzultací ve škole v malých skupinách do 6 žáků. Tato konzultace je dobrovolná a navzdory naší nabídce o ni není téměř žádný zájem.

Přijímací řízení – časté dotazy

bookmark
26.4.2021
Václav Bohata

Než budete volat a psát, přečtěte si prosím informace v pozvánce ke školním přijímacím zkouškám. Mail jsme odeslali dnes, tj. 26. dubna 2021 cca v 9:45. Pokud tam nenajdete odpověď na Váš problém, zkuste si nejdříve přečíst nejčastější dotazy v tomto článku níže:

Vámi vyhlášený temín přijímacích zkoušek 5. květen 2021 koliduje s termínem v jiné škole, kam jsme také dali přihlášku

Pokud k této situaci dojde, zákonný zástupce uchazeče o studium e-mailem  omluví jeho nepřítomnost a uchazeč bude automaticky přihlášen na náhradní termín 18. května 2021. V ojedinělých případech, pokud by kolidovaly oba naše termíny s jinými, nebo by žák byl dlouhodobě nemocný, dohodneme individuálně náhradní řešení přijímací zkoušky mimo oba termíny.

Pokud jsme na vaši školu dali obě přihlášky, budeme se účastnit obou termínů přijímacích zkoušek?

Nikoliv, školní přijímací zkoušky bude uchazeč konat pouze v řádném termínu 5. května (pokud se z vážných důvodů neomluvíte a nebudete konat zkoušky v náhradním termínu). Vykonané zkoušky mu automaticky započítáme do obou studijních oborů. Státní přijímací zkoušky, kde jsou vždy umožněny dva termíny, v tomto školním roce nekonáme. Prosíme neplést školní přijímací zkoušku a státní přijímací zkoušku. Důvod naleznete v jiném dotazu níže.

Přečíst celý článek »

Obnovení praktického vyučování

bookmark
25.4.2021
Václav Bohata

Od 26. dubna obnovujeme praktické vyučování ve škole. Testování žáků antigenními testy budeme provádět přímo ve škole, případně v domově mládeže. Sledujte rozvrh hodin ve Škole on Line.

V případě, že nesouhlasíte s testováním, prosíme o vyplnění formuláře „Ne/souhlas s testováním“, který je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webu školy. Formulář zašlete včas mailem.

Harmonogram přijímacích zkoušek

26.4.2021
Věra Svárovská

Řádný termín: středa 5. května 2021

Náhradní termín: úterý 18. května 2021

Seznamy uchazečů a přidělených učeben budou k dispozici ve vchodu do školy na nástěnce.

Zákonný zástupce toho uchazeče, který nebude moci ze závažných důvodů konat přijímací zkoušky v prvním řádném termínu, sdělí tuto skutečnost prokazatelným způsobem mailem či telefonicky nejpozději ve středu 5. května do 7:55 hod. V tom případě bude uchazeč konat zkoušku v druhém náhradním termínu v úterý 18. května 2021. Pokud jste již tuto skutečnost oznámili, považujte informaci za bezpředmětnou.

Přečíst celý článek »

Opravné a doplňkové zkoušky 4. ročníků

22.3.2021
Věra Svárovská

Ve dnech 26.3. – 31.3. 2021 budou probíhat opravné a doplňkové zkoušky 4. ročníků za 1. pololetí školního roku 2020/21.

Podrobné informace a přesný rozpis zkoušek byl žákům i zákonným zástupcům již zaslán.

Rozpis zkoušek je sestaven tak, aby se minimalizovalo setkávání osob. Prosíme o dodržování rozpisu a hygienických nařízení.

Potvrzení, že žák je studentem SPŠ MB a cestuje mimo okres za účelem zkoušek, vydá na požádání sekretariát školy.

Maturitní zkoušky jaro 2021

21.3.2021
Václav Bohata

Maturitní zkoušky –  jaro 2021

 

Termíny
Třídy
Typ zkoušky
20.dubna 2021
21.dubna 2021
22.dubna 2021
19.května 2021
20.května .2021
4.Ai,4.Bi
4.Cs
4.Ede
4.Ai,4.Bi
4.Cs
písemná praktická zkouška – profilová část
písemná praktická zkouška – profilová část
písemná praktická zkouška – profilová část
dlouhodobá praktická maturitní práce – obhajoba – profilová část
dlouhodobá praktická maturitní práce – obhajoba – profilová část
24. – 26. května 2021
4.Ai,4.Bi,4.Cs,4.Ede
didaktické testy MAT, ANJ, CJL- společná část
1. – 4. června 2021
7. – 11. června 2021
4.Ai, 4.Ede
4.Bi, 4.Cs
ústní zkoušky z CJL, ANJ a odborných předmětů – profilová část
ústní zkoušky z CJL, ANJ a odborných předmětů – profilová část

 

 

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav prohlubuje spolupráci se ŠKODA AUTO

28.1.2021
Václav Bohata

Nová počítačová síť a moderní učebna – tisková zpráva

Mladá Boleslav, 6. 1. 2021 – Střední průmyslová škola Mladá Boleslav dostala od Nadačního fondu ŠKODA AUTO finanční a materiální dar, který umožnil rozsáhlou rekonstrukci školní počítačové sítě. Nová síť je až desetinásobně rychlejší a umožňuje zařazení nových prvků do výuky. Jde o důležitý krok směrem k modernímu vzdělávání odborníků v oboru IT a nových technologií.

Podle ředitele školy Václava Bohaty dochází k postupnému prohlubování společných aktivit. „Chystáme se ve spolupráci pokračovat. ŠKODA AUTO nám chce pomoci s výukou IT odborníků různých specializací, od tvůrců webových aplikací přes programátory až po síťaře. Ti pak mají velkou šanci uplatnit se přímo ve ŠKODA AUTO nebo ve firmách, které s automobilkou spolupracují.“

Přečíst celý článek »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

28.1.2021
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č.353/2016 Sb. a v souladu s opatřením obecné povahy vydaným MŠMT dne 5.1.2021 č.j. MSMT-43073/2020-3

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »

Kybersoutěž

6.1.2021
Věra Svárovská

V období od 1.9.2020 do 31.10.2020 se naši žáci zúčastnili Osvětového kola soutěže v kybernetické bezpečnosti. Celkem se z naší školy zapojilo 145 studentů a do druhého kola postoupilo 76.

Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Kubín ze třídy 3.Bi, který se v Středočeském kraji umístil na 10. místě (z 654 účastníků). Druhý velmi úspěšný byl Jaroslav Nový z 1.Ai, který obsadil 12. místo a Kateřina Vaverová z 4.Ai, která skončila na 16. místě.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v druhém kole.

Výuka od 4.1.2020

31.12.2020
Václav Bohata

Od pondělí 4. ledna 2020 bohužel opět přecházíme jenom na distanční výuku. Budova školy bude pro žáky uzavřená.

Současně bude uzavřen i domov mládeže. Ubytovaní studenti, kteří si potřebují vyzvednout věci a učebnice zanechané v domově mládeže, si pro ně mohou přijít po individuální domluvě jednotlivě v pondělí 4. ledna dopoledne.