Aktuality

Pozvánka na slavnostní vyřazení absolventů

bookmark
27.5.2022
Václav Bohata

Srdečně zveme všechny absolventy, jejich rodiče, příbuzné a známé na Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které proběhne ve čtvrtek 2.6.2022 od 15 hodin ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi.

Střední průmyslová škola MB dobývá vesmír!

bookmark
20.5.2022
Věra Svárovská

Naše škola se zúčastnila výzvy vzdělávacího programu AstroPi zaštítěného Evropskou vesmírnou organizací (ESA). Projekt Mission Zero je založen na vyslání kódů z celého světa na mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), kde se program promítne, zaznamená aktuální polohu ISS ku zemi a účastníkům se zašle certifikát a záznam z toho, jak program doběhl. 

Projekt probíhal od  13.9.2021 do 18.3.2022. Naše skupina se skládala z pana učitele Ing. Lukáše Mázla, hlavního programátora Zdeňka Stankeho (3.Bi), vedlejšího programátora Jana Mlejneckého (3.Ai) a dokumentátora Josefa Svobody (3.Ai). 

Vyslaný program běží na hardwaru Mark II, který se skládá z RaspberryPi a dalších vstupních/výstupních modulů, mezi které patří například fotoaparát s vysokým rozlišením nebo vlhkoměr. Tento PC byl následně vložen do moderní skříně s LED panelem.

Celý projekt je psán v jazyku Python s podporou knihovny pro AstroPi, umožnující pracovat s jeho moduly. Všechny kódy se poté zobrazují na AstroPI který se nachází právě na ISS. 

Přečíst celý článek »

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

bookmark
16.5.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01
Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – časté dotazy

bookmark
3.5.2022
Václav Bohata

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Ano, druhé kolo bylo vyhlášeno v pondělí 16.5.2022, ale pouze do oborů Strojírenství a Dopravní prostředky.

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

V pracovních dnech od pondělí do pátku budeme průběžně kontrolovat došlé přihlášky ke studiu. V případě splnění všech podmínek přijímacího řízení ihned následující týden v pondělí přihlášky seřadíme podle našich kritérií z prvního kola. Pokud bude přihlášek více, než je volných míst, přijmeme uchazeče podle pořadí do naplnění kapacity oboru. Bude-li přihlášek méně, přijmeme všechny a postup se bude opakovat i následujících týdnech tak dlouho, dokud nedojde k naplnění kapacity oboru.

Přečíst celý článek »

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2022/2023

bookmark
28.4.2022
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 64 (shoda počtu bodů na 60.-64. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 60
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 30

Obor – číselné označení studijního oboru
Uchazeč – Ev.č. – přiřazené registrační číslo uchazeče, obdrželi jste v informačním dopise
ČJL – lepší výsledky – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z českého jazyka a literatury – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů. Pozn: u uchazečů z Ukrajiny bylo nahrazeno ústním pohovorem.
MA – lepší výsledky – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z matematiky – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.
Pořadí SUM PB – pořadí uchazeče, v případě shody bodového hodnocení je více uchazečů se stejným číslem
Rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v sekretariátě školy v pondělí 2. května 2022 a v úterý  3. května 2022 od 8:00 hod do 15:30 hod.  Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Přečíst celý článek »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

bookmark
13.1.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »

Důležité sdělení Domova mládeže SPŠ MB

20.5.2022
Věra Svárovská

Přihlášky na ubytování v Domově mládeže SPŠ Mladá Boleslav, pro školní rok 2022/23 pošlete nejpozději do 31. 5. 2022 na adresu vedoucidm@spsmb.cz.

Úspěch v krajském kole

30.3.2022
Ludmila Růžičková

Po druhém místě v okresním kole recitační soutěže následuje další úspěch, tentokrát v krajském kole, které proběhlo 26.3. 2022 v Kutné Hoře. Vladimír Šebesta, student 3.Cs, obsadil krásné čtvrté místo. Blahopřejeme!

Informace k přijímacímu řízení

17.3.2022
Věra Svárovská

Dnes byl uchazečům i zákonným zástupcům uchazečů o studium na naší škole odeslán email s pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce (JPZ).

Emaily byly odeslány na adresy uvedené v přihláškách.

V nejbližších dnech na stejné adresy odešleme i informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku.

Pokud Vám očekávaný email nepřišel, prosím kontaktujte sekretariát školy a situaci vyřešíme. Mohlo dojít k chybě v zápisu emailové adresy.

Úspěch našich recitátorů v okresním kole přehlídky Wolkerův Prostějov 2022

8.3.2022
Ludmila Růžičková

Okresní kolo recitační soutěže proběhlo 4. března 2022 na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Naši studenti uspěli a obsadili:

2. místo Vladimír Šebesta

4.místo Tomáš Antoško

Blahopřejeme!

Recitační soutěž – školní kolo

8.3.2022
Ludmila Růžičková

Po delší odmlce měli nejlepší recitátoři naší školy opět možnost sejít se a porovnat svůj přednes ve školním kole recitační soutěže. Z dvaceti zúčastněných uspěli nejlépe

v 1. kategorii:  Pavel Mík z 1.Ai, Ladislav Jareš a David Vigláš, oba ze 2.Bi

ve 2. kategorii:  Daniel Čančík ze 4.Dds, Tomáš Antoško a Vladimír Šebesta, oba z 3.Cs

Vítězové obdrželi odměny z fondu SRPŠ a postoupili do okresního kola. Všem přítomným patří poděkování za účast.