Aktuality

Úřední hodiny v době letních prázdnin

bookmark
30.6.2020
Václav Bohata

Úřední hodiny sekretariátu školy

1.7.2020  –  31.7.2020:   Pondělí a středa 9:00 – 12:00

3.8.2020 – 21.8.2020 – škola uzavřena

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2020/2021

bookmark
15.6.2020
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie
» Studijní obor Strojírenství
» Studijní obor Dopravní prostředky

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
M8, F8, C8, J8 – známky z vysvědčení z konce 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
M9, F9, C9, J9 – známky z vysvědčení z pololetí 9. třídy
V8, V9 – vypočtené průměry z vysvědčení 8. třídy a 9. třídy
VB – body získané z vysvědčení
CJ – body z přijímací zkoušky z českého jazyka
MA – body z přijímací zkoušky z matematiky
PB – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
CELK – součet bodů získaných z vysvědčení a bodů získaných z přijímacích zkoušek
ROZ – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 23. června 2020 je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Přečíst celý článek »

Výuka a klasifikace prvních až třetích ročníků

bookmark
1.6.2020
Věra Svárovská

PŘÍTOMNOST STUDENTŮ 1.-3. ROČNÍKŮ V BUDOVĚ ŠKOLY

Od 8. června je umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 1.-3. ročníku za účelem konzultací. V měsíci červnu ale zároveň probíhají maturitní a přijímací zkoušky, během nichž se v budově školy bude pohybovat značné množství osob, a to při nutnosti dodržet přísné hygienické podmínky. Kromě toho bude velká část pedagogů povinně pověřena prací ve zkušebních komisích.

Z těchto důvodů bude i distanční forma výuky probíhat pravděpodobně v omezeném režimu.

Na četné dotazy přidáváme informaci o klasifikaci z předmětů, kde distanční výuka neprobíhala (například tělesná výchova, praxe apod). Známky se z těchto předmětů se budou uzavírat ze známek z období 1.2.2020 až 11.3.2020.  Pokud známky z tohoto období chybí, na vysvědčení bude ve 2. pololetí z daného předmětu známka, kterou žák získal již v prvním pololetí.

Přečíst celý článek »

Průběh otevírání školy a termíny maturit

bookmark
6.5.2020
Václav Bohata

Vážení studenti a rodiče,

blíží se termín uvolňování opatření ve školství. Proto sděluji všem následující informace:

1. MATURITY a další informace pro 4. ročníky

Pokud nedojde ke změně, bude platit následující harmonogram:

11. května 2020  – otevřeme školu studentům 4. ročníku. Bude probíhat výuka maturitních předmětů především formou konzultací jako příprava k maturitě. Účast studentů není povinná. Nadále bude po vzájemné dohodě možná konzultace a výuka pomocí  MS Teams.

22. května – ukončení výuky ve 4. ročníku, vystavení vysvědčení . Doporučujeme si vysvědčení vyzvednout až při maturitních zkouškách.

Rozpis maturitních zkoušek najdete zde.

Přečíst celý článek »

Konzultace a výuka ve 4. ročníku

bookmark
5.5.2020
Václav Bohata

Od pondělí 11.5.2020 bude škola přístupněna studentům 4. ročníku pro případné konzultace a výuku maturitních předmětů. Účast není pro studenty povinná. Svůj zájem o konzultace nahlašte co nejdříve svému třídnímu učiteli. Třídní učitelé studenty ve svých třídách již kontaktovali či kontaktují. Na základě počtu přihlášených studentů vytvoříme speciální rozvrh na dva týdny.

Do školy budou studenti chodit pouze hlavním vchodem. Už v okamžiku příchodu ke vchodu a dále při pohybu po škole budou povinné dvoumetrové rozestupy a nasazené roušky. Každý musí mít s sebou dvě roušky a neprodyšný obal na roušky.  Roušky se budou moci odložit pouze při výuce v učebně.

Při prvním příchodu do školy každý student službě u vchodu odevzdá čestné prohášení (stáhněte a vyplňte si tento formulář),  jinak nebude do školy vpuštěn.

Abonentní cyklus M2

bookmark
3.5.2020
Ludmila Růžičková

Milí divadelní přátelé,

nevyhazujte prosím abonentku na představení skupiny M2 v sezóně 2019/2020!

Dvě zbývající představení, která měla být pro naši skupinu odehrána v této sezóně, byla zařazena do nabídky na příští školní rok.

ŽÁCI 4. ROČNÍKU si budou moci vrácenou částku za neodehraná představení vyzvednout u vyučujícího ČJL v rámci konání ústních maturitních zkoušek, tj. v červnu.

ZÁJEMCŮM O ABONENTKU V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE BUDE ČÁSTKA ZA NEODEHRANÁ PŘEDSTAVENÍ ODEČTENA Z CENY VSTUPNÉHO.

ŽÁKŮM, KTEŘÍ NEBUDOU CHTÍT V PŘÍŠTÍ SEZÓNĚ ABONENTNÍ CYKLUS NAVŠTĚVOVAT, BUDE ČÁSTKA VRÁCENA vyučujícím ČJL na začátku školního roku, resp. po otevření školy.

Děkujeme za pochopení.

Provoz domova mládeže

bookmark
26.4.2020
Václav Bohata

V době uzavření školy došlo i k uzavření domova mládeže. V tomto školním roce už hromadné ubytování nebudeme poskytovat. Vyzývám tedy ubytované studenty, aby kompletně vyklidili svoje pokoje, pokud tak již neučinili.

Vedoucí domova mládeže bude k dispozici ve čtvrtek 30. dubna 2020 a ve čtvrtek 7. května 2020. Lze domluvit telefonicky i jakýkoliv jiný termín v intervalu od 27.4. 2020 do 7.5.2020 – volejte přímo vedoucí DM. Nejpozději ve čtvrtek 7.5. 2020 je nutné, aby byly všechny pokoje vyklizeny!

Přečíst celý článek »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

bookmark
10.1.2020
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Ekonomika a informační systémy Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 30
Přečíst celý článek »

Nabídka kroužků pro žáky základních škol

bookmark
30.9.2019
Václav Bohata

Baví vás pracovat s počítačem? Zajímá vás počítačová grafika? Máte fantazii? Vymýšlíte rádi něco nového?

Pokud ano, nabízíme vám bezplatný kroužek 3D modelování v programu CATIA. Kroužek se bude konat každou středu od 15:40 hodin a nabízíme ho pro žáky osmých a devátých ročníků základních škol.

Zájemci se mohou hlásit v sekretariátě školy osobně, emailem na adrese sekretariat@spsmb.cz nebo telefonicky na čísle 326 201 101.

Leták ve formátu pdf

Náhradní termín přijímacích zkoušek

8.6.2020
Václav Bohata

Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 23.6.2020 od 8:00 hod.

Distanční výuka s třešničkou Purple Comet pro Jinej Vesmír

29.5.2020
Hana Svobodová (SVB)

Mezinárodní matematická týmová on line soutěž PURPLE COMET! MATH MEET! se nezalekla, mírně pozměnila  jedno  pravidlo účasti žáků a skvělý projekt tak i v této mimořádné době úspěšně proběhl za účasti 53 zemí. Tuto jedinečnou příležitost pro zpestření distanční výuky si nenechalo ujít  v ČR 78 týmů, mezi nimiž se neztratily ani naše dva. Lépe si s matematickou výzvou poradil tým 2.Dds s názvem Jinej Vesmír, v kterém se sešli kamarádi Stýblo, Galbavý, Holeček, Kodrik, Nebeský, Vaněk. Na stupně vítězů za účasti gymnazií nedosáhli, ale tým učitelů matematiky SPŠ je s jejich účastí v soutěži spokojen. Jinej Vesmír kromě mezinárodních Certifikates obdrží za reprezentaci školy  odměnu i od nás. Věříme, že za rok se do soutěže úspěšně zapojí i někdo z našich budoucích prváků.

 

Rozpis maturitních zkoušek jaro 2020

4.5.2020
Václav Bohata

Plánovaný rozpis maturitních zkoušek – aktualizace 6.5.2020 18:30

MŠMT stanovilo na pondělí 8.6.2020 termín přijímacích zkoušek. Proto může v tento den dojít k drobné úpravě rozpisu. Detailní rozpis se jmény maturantů připravujeme a bude k dispozici pouze maturantům, nikoliv veřejně na tomto webu.

27. května 4.Ai praktické maturity konané formou 6 hodinové práce
28. května 4.Bs, 4.Cs praktické maturity konané formou 6 hodinové práce
29. května 4.Cd praktické maturity konané formou 6 hodinové práce
1. června maturitní didaktický test MAT a ANJ
2. června maturitní didaktický test CJL, NEJ
3. června maturitní didaktický test MA+
4. června 4.Bs, 4.Cs obhajoby  DPMP
5. června 4.Ai obhajoby  DPMP
8. června – 12. června 4.Ai, 4.Csd ústní maturitní zkoušky
15.června- 19.června 4.Bs ústní maturitní zkoušky