Schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků

11.6.2024
Věra Svárovská
bookmark

Schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků se budou konat ve středu 26.6.2024 od 16:00.

Ve vestibulu školy budou vyvěšeny informace o zařazení jednotlivých žáků do tříd a číslo přidělené učebny.

Pozvánka s těmito a dalšími informacemi bude odeslána zákonným zástupcům na e-mail uvedený v příhlášce.

Na programu schůzek bude mimo jiné:

  • seznámení s třídním učitelem a vedením školy.
  • doplnění dokumentů a informací o žácích do školní matriky (dotazník, „pasová“ fotografie žáka, dokumenty z Ped.- psy. poradny apod.)

Dále informace k:    

  • školnímu informačnímu systému ŠkolaOnline
  • ISIC kartám
  • stravování a ubytování na domově mládeže
  • adaptačnímu kurzu
  • učebnicím a dalšímu nutnému vybavení pro studium aj.

Bude nutné vybrat v hotovosti poplatek na adaptační kurz (který bude probíhat hned v září) a objednání ISIC karty (objednávat budeme v červenci), prosíme tedy, abyste měli připravenou hotovost 700 Kč.

V případě, že se na schůzky nemůžete dostavit, může za Vás přijít jiný zletilý rodinný příslušník. V případě, že se vůbec nikdo nemůže dostavit, dejte nám prosím vědět.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.