Ubytování

Informace Domova mládeže

Předmětem hlavní činnosti je poskytování ubytovacích služeb žákům Střední průmyslové školy a v případě volných kapacit i žákům jiných středních škol. Předmětem doplňkové činnosti je poskytování ubytovacích služeb krátkodobého pronájmu volných kapacit fyzickým nebo právnickým osobám.

V současné době se pro ubytování žáků SŠ využívá budova s kapacitou 52 ubytovaných. Zde je možnost ubytování ve dvou a čtyřlůžkových pokojích.

Ubytovaní žáci SŠ mají možnost celodenního stravování v budově SPŠ.

K dispozici je studovna a společenská místnost.

Domov mládeže Domov mládeže

Kancelář domova mládeže:

Pondělí – pátek, vždy od 7.00 – 15.30 hodin.

Základní informace:

 • Přihlášky k ubytování je možné vyzvednout v kanceláři DM, na sekretariátu školy nebo stáhnout – viz » Přihláška do domova mládeže.
 • Na základě vyplněné přihlášky je nutno v bance zřídit souhlas k inkasu s povolením dvou inkas z jednoho účtu školy za měsíc – za ubytování a za stravování.
 • Potvrzenou přihlášku odevzdejte v kanceláři domova mládeže, kde budete přihlášeni k ubytování.
 • Na sekretariátu školy si strávník (ubytovaný) zakoupí čip (kartu) ke stravování, který slouží i ke vstupu do budovy DM a do budovy školy. Čip se aktivuje v kanceláři ŠJ. Při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit čip nový.
 • Přihlášení je nutné vyřídit nejdéle do 10. 8. stávajícího roku, vzhledem k omezenému provozu během letních prázdnin doporučujeme termín do 30.6.
 • Poplatek za ubytování bude hrazen zálohově, tzn. že bude z účtu sráženo měsíc předen (v srpnu na září atd.)
 • Přihlášení na následující měsíc musí být provedeno u vedoucí DM do desátého dne měsíce současného.
 • Cena za ubytování žáků SŠ s platností od 1. 9. 2016 činí:
  • pokoj 1. kategorie (nejvýše 3 lůžka):                        1 600,- Kč (1 žák/1 měsíc)
  • pokoj 2. kategorie (4 lůžka):                                        900,- Kč (1 žák/1 měsíc)
 • V případě, že nebude možné provést inkaso poplatku za ubytování, bude ubytování zrušeno do doby, než bude vyrovnán dluh.  Proto je nutné mít u souhlasu s inkasem dostatečně vysoký limit a dostatečně vysoký průběžný zůstatek na účtu.
 • Zrušení souhlasu k inkasu je možné až 1 měsíc od posledního dne ubytování.
 • Další podmínky ubytování upravuje Vnitřní řád domova mládeže.