Ubytování

Domov mládeže

Základní informace:

Adresa: Boženy Němcové 636, Mladá Boleslav 293 01

Domov mládeže (DM) se nachází 650 metrů od budovy Střední průmyslové školy.

Provoz domova mládeže je od neděle 17:00 hodin do pátku 15:00 hodin.

Poskytuje ubytovací služby žákům Střední průmyslové školy a v případě volných kapacit i žákům jiných středních škol.

Kapacita ubytování je 52 žáků. DM je určen zejména pro chlapce, 4 místa jsou vyhrazena pro dívky. Ubytování je možné ve dvou a čtyřlůžkových pokojích. Cena ubytování na dvoulůžkovém pokoji je 1600 Kč/měsíc a na čtyřlůžkovém pokoj 900 Kč/měsíc.

K dispozici je studovna a společenská místnost.

Stravování probíhá v budově SPŠ. Cena celodenního stravování je 112 Kč.

 

 

 

 

 

Kancelář domova mládeže:

Kancelář domova mládeže funguje od pondělí do pátku 7:00 – 15:00.

Kontakt na vedoucí domova mládeže:

Mgr. Jiřina Gapková – tel.: 732 702 344 nebo e-mail: vedou‌ci@‍dm.spsmb.cz

Vychovatelé: Marcela Svárovská, Jana Zahradová a Mgr. Marcel Bernát

 

Ubytování:

Přihlášky k ubytování je možné vyzvednout v kanceláři DM nebo stáhnout – viz » Přihláška do domova mládeže.

Vyplněný a podepsaný tiskopis odevzdejte do DM poštou či e-mailem vedo‌uci@‍dm.spsmb.cz.

O přijetí na DM rozhoduje ředitel školy, o přijetí Vás budeme písemně informovat.

Platba za ubytování

Na základě přijetí do DM je nutné zřídit v bance souhlas k inkasu s povolením dvou inkas z jednoho účtu školy za měsíc – za ubytování a za stravování.

Poplatek za ubytování je hrazen zálohově, tzn. bude z účtu sražen měsíc předem /v srpnu na září atd/.

V případě, že nebude možné provést inkaso poplatku za ubytování, bude ubytování zrušeno do doby, než bude vyrovnán dluh.  Proto je nutné mít u souhlasu s inkasem dostatečně vysoký limit a dostatečně vysoký průběžný zůstatek na účtu.

Cena za ubytování žáků SŠ s platností od 1. 9. 2016 činí:

Dvoulůžkový pokoj – 1 600,- Kč (1 žák/ 1 měsíc)   I. kategorie

Čtyřlůžkový pokoj – 900,- Kč (1 žák/ 1 měsíc)        II. kategorie

Další podmínky ubytování upravuje Vnitřní řád domova mládeže.