Podzimní maturitní zkoušky

13.8.2016
Václav Bohata

Jednotné schéma podzimních maturitních zkoušek bylo zveřejněno zde:

http://www.novamaturita.cz/sdeleni-msmt-u-jednotne-casove-schema-zkousek-v-podzimnim-zkusebnim-obdobi-2016-1404038293.html.
Obhajoby praktických maturitních prací se budou konat ve dnech 8.9.2016 a 9.9.2016. Upozorňujeme žáky na nutnost odevzdat doplněné nebo opravené maturitní práce nejpozději 31. srpna 2016. Je nutné práce předem konzultovat s vedoucími prací a oponenty! E-mailové kontakty  jsou v sekci Kontakty.

Provozní doba o letních prázdninách

4.7.2016
Václav Bohata

Úřední hodiny sekretariátu školy a kanceláře školní jídelny po dobu letních prázdnin:

Pondělí 9:00 -12:00 hodin

Středa 9:00 – 12:00 hodin

V době od 25.7.2016 do 5.8. 2016 je škola uzavřena.

Spolupráce s firmou AUFEER DESIGN

4.7.2016
Václav Bohata

Úspěšní absolventi nejenom naší školy mají velkou šanci se ucházet o místo ve firmě AUFEER DESIGN.

Naše škola velmi významným způsobem spolupracuje s firmou AUFEER DESIGN, s. r. o. Spolupráce se neustále prohlubuje.  V současné době firma naší škole sponzoruje pravidelné roční poplatky za používání licencí CAD systému CATIA pro dvě učebny, dále sponzoruje soutěž o nejlepšího žáka školy.  A nejnovější formou spolupráce je stipendijní program, na základě kterého se 5 studentů 4. ročníku naší školy bude ve školním roce 2016-2017 účastnit pravidelných jednodenních stáží ve firmě. Práci, kterou budou ve firmě dělat, budou následně obhajovat u maturitních praktických zkoušek.

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Strojírenská technická administrativa

Obor je zaměřený na kombinaci technického a ekonomického vzdělání. Uplatnění absolventů je v logistice, pozicích administrativních pracovníků či asistentů vedoucích.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Budova školy
Velká tělocvična
Školní dílny
Dobová freska

Kde nás najdete

Sociální partneři

Aufeer Design
Metronet
Škoda Auto
Auto Zítka
Bilsing Automation