Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

20.5.2024
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 15
Technické lyceum Technické lyceum 78-42-M/01 1
Přečíst celý článek »

Informace k 2. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

17.5.2024
Věra Svárovská

V systému DiPSy najdete od 21. května seznam škol, které mají volná místa ve 2. kole přijímacího řízení. Vyberte si z nabízených oborů a škol, zkontrolujte kritéria přijetí a připravte si všechny přílohy, které škola požaduje. V našem případě výpis vysvědčení ze ZŠ (dokládáte v kopiích). Přihlášky na školy ve 2. kole podejte úplně stejně jako v kole prvním.

2. kolo přijímacích zkoušek na SPŠ MB slouží pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí. Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Termín zahájení 2. kola

    • 21. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kola

    • do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

Další důležitá data

    • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
    • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Přijímací řízení – časté dotazy

15.5.2024
Václav Bohata

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Ano, druhé kolo bylo vyhlášeno pro studijní obory Strojírenství (15 volných míst) a Technické lyceum (1 volné místo)

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

Všechny důležité informace najdete v druhém článku a zde.

Kdy nás bude škola kontaktovat a bude nějaká úvodní schůzka s rodiči přijatých žáků?

Ano, schůzky plánujeme předběžně na druhou polovinu června. Kontaktovat vás budeme u přihlášek podaných elektronicky mailem, v ostatních případech mailem nebo telefonicky. Prosíme o trpělivost, z Cermatu musíme ještě obdržet všechny kontaktní údaje, které zatím nemáme.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

15.5.2024
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie
» Studijní obor Strojírenství
» Studijní obor Technické lyceum 

Na naši školu byli přijati ke studiu ti uchazeči, kteří mají ve sloupci Přijetí text ANO a pro přehlednost jsou ještě zvýrazněni světle modrou barvou. Zveřejněním těchto seznamů je rozhodnutí o přijetí i o nepřijetí považováno za oznámené.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

 

Komentář ke zveřejněným tabulkám:

Reg.č. – přidělené registrační číslo uchazeče
JPZ CJ body – počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka – počítá se lepší výsledek
JPZ MAT body – počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkoušek z matematiky – počítá se lepší výsledek
JPZ celk body – celkový počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkouškách
ZŠ body – součet bodů získaných za vysvědčení ze 2. pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ZŠ.
Celkově body – součet všech bodů
CJ pohovor – týká se pouze ukrajinských uchazečů o studium, u kterých byla písemná přijímací zkouška z českého jazyka nahrazena pohovorem prokazujícím základní znalost českého jazyka. Pokud byla základní znalost českého jazyka prokázána (text ANO), zařadil se takový uchazeč do pořadí podle redukovaného hodnocení, kde se z JPZ započítaly pouze výsledky zkoušky z matematiky.

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

22.1.2024
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Technické lyceum Technické lyceum 78-42-M/01 30
Přečíst celý článek »

Studijní obory

Technické lyceum

Obor zaměřený na robotiku a mechatroniku a především na přípravu studentů ke studiu na vysoké škole technického zaměření.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, programátor, prodejce hardwaru a softwaru.

Strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na programování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design