Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

8.2.2016
Václav Bohata

Ve školním roce 2016/2017 budeme otevírat tyto studijní obory:

Název ŠVP Obor Počet žáků
IT systémy ve strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství 60
Management a provoz silniční dopravy 23-45-M/01 Dopravní prostředky 60
Informační technologie 18-20-M/01 Informační technologie 60
Strojírenská technická administrativa 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 30

Pro první kolo přijímacího řízení je nutno přihlášku ke studiu odeslat na adresu školy nebo osobně odevzdat na sekretariátu školy nejpozději do 15.března 2016.

Vítejte na novém webu školy

5.1.2016
Václav Bohata

Vítejte na nových stránkách naší školy. Nový web vznikl zásluhou našeho žáka Dominika Fryče, studenta 3. ročníku oboru Informační technologie.

Původní web můžete nadále prohlížet zde.

Kritéria pro přijímání žáků

8.2.2016
Václav Bohata

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě níže uvedených kritérií:

Po obdržení všech přihlášek stanoví škola v každém oboru samostatné pořadí žáků podle dosažených výsledků na základní škole na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy. Do pořadí se započítává

  • Průměr známek z CJL, cizího jazyka, MAT a FYZ na konci 8. třídy
  • Průměr známek z CJL, cizího jazyka, MAT a FYZ v pololetí 9. třídy
  • Celkový průměr všech známek v pololetí 9. třídy

Výsledné hodnocení potom tvoří průměr ze tří uvedených průměrů. V úvahu se bere cizí jazyk, který je na přihlášce uveden jako první. Je nutné označit, o který jazyk se jedná. Podle tohoto pořadí přijme škola tolik uchazečů, kolik volných míst bude na škole v daném oboru.

Naše škola se i v tomto roce účastní ověřování jednotných přijímacích testů, které budou v budoucnu povinné. Pozvánky s upřesněním termínu budou všem uchazečům o studium poslány písemně a termín bude včas zveřejněn i na těchto stránkách. K výsledkům testů budeme přihlížet pouze ve výjimečných případech, pokud bude ve výsledném pořadí více žáků se stejným průměrem získaným podle výše uvedených kritérií. V minulém školním roce například shoda nenastala a k výsledkům testů jsme tedy nepřihlíželi. Přijímacích testů se tedy není třeba obávat.

Ilustrační testy budou zveřejněny na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz dne 8. února 2016. Testování uchazečů o studium proběhne dne 15.4.2016.

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Strojírenská technická administrativa

Obor je zaměřený na kombinaci technického a ekonomického vzdělání. Uplatnění absolventů je v logistice, pozicích administrativních pracovníků či asistentů vedoucích.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Budova školy
Velká tělocvična
Školní dílny
Dobová freska

Kde nás najdete

Sociální partneři

Aufeer Design
Metronet
Škoda Auto
Auto Zítka
Bilsing Automation