Opravné a doplňující zkoušky 4. ročníku

14.6.2018
Václav Bohata

Opravné a doplňující zkoušky studentů 4. ročníku se konají  od pondělí 25.6.2018 do středy 27.6.2018 (kromě ANJ).  Stručný rozpis je zveřejněn níže. Podrobný jmenný rozpis je k dispozici pro registrované uživatele ve sdílené složce na naší školní síti. Jedná se o stejnou složku, kde byly zveřejňovány všechny informace k maturitám. Všichni žáci 4. ročníku byli s tímto postupem včas seznámeni. Seznam se jmény kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejnit na webu školy.

V případě dotazů volejte do sekretariátu školy.

Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – pozvánka na třídní schůzky

31.5.2018
Václav Bohata

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na úvodní informativní schůzku rodičů nově přijatých žáků, která se uskuteční v pondělí 25. června 2018 od 16:00 v budově školy. Po příchodu do školy budou za hlavním vchodem na nástěnce vyvěšeny rozpisy tříd budoucího prvního ročníku včetně učeben, kde se budou třídní schůzky konat.

Pozvánky na třídní schůzky budeme v nejbližších dnech odesílat také poštou.

 

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

14.5.2018
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01
Strojírenská technická administrativa Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
Přečíst celý článek »

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2018/2019

27.4.2018
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie
» Studijní obor Strojírenství
» Studijní obor Dopravní prostředky
» Studijní obor Ekonomika a podnikání

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
M8, F8, C8, J8 – známky z vysvědčení z konce 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
M9, F9, C9, J9 – známky z vysvědčení z pololetí 9. třídy
V8, V9 – vypočtené průměry z vysvědčení 8. třídy a 9. třídy
VB – body získané z vysvědčení
CJ – body z přijímací zkoušky z českého jazyka
MA – body z přijímací zkoušky z matematiky
PB – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
CELK – součet bodů získaných z vysvědčení a bodů získaných z přijímacích zkoušek
ROZ – rozhodnutí o přijetí ke studiu

Přečíst celý článek »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

16.1.2018
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Strojírenská technická administrativa Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 30
Přečíst celý článek »

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Strojírenská technická administrativa

Obor je zaměřený na kombinaci technického a ekonomického vzdělání. Uplatnění absolventů je v logistice, pozicích administrativních pracovníků či asistentů vedoucích.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Aufeer Design
Metronet
Škoda Auto
Auto Zítka
Bilsing Automation