Dny otevřených dveří

4.1.2021
Václav Bohata

Zájemce o studium a jejich rodiče zveme na virtuální Dny otevřených dveří, které budeme pořádat online formou v těchto termínech:

  1. termín: pátek 8.1.2021 od 16:00 hod pomocí videoschůzky
  2. termín: čtvrtek 14.1.2021 od 16:00 hodin pomocí videoschůzky

Videoschůzky uspořádáme pomocí aplikace Google Meet. Podmínkou účasti ve videoschůzce je platný účet u Google. Ten má již založený většina majitelů mobilů s Androidem. Pokud účet nemáte, lze ho velmi jednoduše a rychle vytvořit.

Do videoschůzky se přihlásíte pomocí tohoto odkazu: Den otevřených dveří SPŠ Mladá Boleslav

Program Dne otevřených dveří

Od 15:30 – možnost přihlásit se do videoschůzky, každému žadateli musí organizátor schůzky povolit přístup, takže buďte trpěliví. Maximální počet účastníků je 100 včetně organizátora. Pokud se na někoho nedostane, budete mít příležitost v dalším termínu.

Od 16:00:

  • Seznámení se školou a nabízenými studijními obory
  • Informace k přijímacímu řízení
  • Krátká virtuální procházka školou
  • Ukázky a informace o odborných předmětech  v některých odborných učebnách
  • Odpovědi na dotazy

Dotazy je možno zasílat také předem na adresu reditel.spsmb@gmail.com. I na tyto dotazy budeme odpovídat až na konci videoschůzky, pokud nebudou vysvětleny už v průběhu podávání základních informací.

Výuka od 4.1.2020

31.12.2020
Václav Bohata

Od pondělí 4. ledna 2020 bohužel opět přecházíme jenom na distanční výuku. Budova školy bude pro žáky uzavřená.

Současně bude uzavřen i domov mládeže. Ubytovaní studenti, kteří si potřebují vyzvednout věci a učebnice zanechané v domově mládeže, si pro ně mohou přijít po individuální domluvě jednotlivě v pondělí 4. ledna dopoledne.

Přijímací řízení pro školní rok 2021 – 2022

12.12.2020
Václav Bohata

Ve školním roce 2021-2022 budeme otevírat tyto studijní obory:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30

Přijímací řízení

Součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška, kterou pravděpodobně bude možné při splnění určitých podmínek zrušit – tato informace bude ještě upřesněna. Dle nově vydaných pokynů z MŠMT upravujeme příslušné pokyny týkající se přijímacího řízení na naši školu.

Základní podmínka přijetí

Sledovanými údaji v našem případě bude vysvědčení ze 7. ročníku ZŠ a z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ, tedy z ročníků nedotčených distanční výukou. Základní podmínkou přijetí bude skutečnost, že uchazeč nebyl v 7.ročníku ZŠ a v 1.pololetí 8.ročníku ZŠ hodnocen ze žádného předmětu stupněm nedostatečný a z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika stupněm dostatečný.

Přihláška ke studiu

Tiskopis přihlášky ke studiu

Dny otevřených dveří

Zájemce o studium a jejich rodiče zveme na virtuální Dny otevřených dveří, které budeme pořádat online formou v těchto termínech:

  1. termín: pátek 8.1.2021 od 16:00 hod pomocí videoschůzky
  2. termín: čtvrtek 14.1.2021 od 16:00 hodin pomocí videoschůzky

Vstup do školy pouze v rouškách

9.9.2020
Václav Bohata

S platností od pátku 18.9.2020 se zpřísňují pravidla pro nošení roušek ve všech vnitřních prostorách.

Toto opatření se týká také naší školy, proto bude vstup do školy povolen pouze  s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest. Roušky jsou povinné i během výuky. V kancelářích a kabinetech nebudou roušky povinné pouze tehdy, pokud bude zachována mezi osobami minimální vzdálenost 2 metry.

V domově mládeže roušky povinné nejsou.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Kybersoutěž

6.1.2021
Věra Svárovská

V období od 1.9.2020 do 31.10.2020 se naši žáci zúčastnili Osvětového kola soutěže v kybernetické bezpečnosti. Celkem se z naší školy zapojilo 145 studentů a do druhého kola postoupilo 76.

Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Kubín ze třídy 3.Bi, který se v Středočeském kraji umístil na 10. místě (z 654 účastníků). Druhý velmi úspěšný byl Jaroslav Nový z 1.Ai, který obsadil 12. místo a Kateřina Vaverová z 4.Ai, která skončila na 16. místě.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v druhém kole.

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design