Důležité informace ke konání JPZ

10.4.2024
Věra Svárovská

Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) se konají ve dvou řádných termínech, 1. termín 12.4. 2024 a 2. termín 15.4.2024 a dvou náhradních termínech 1. termín 29.4.2024 a 2. termín 30.4.2024.

V minulých dnech Vám byl doručena Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce na naši školu. Na tomto dokumentu je mimo jiné uveden datum, čas a také konkrétní učebna konání JPZ.

Budova SPŠ MB bude pro uchazeče otevřena vždy od 8:00 po oba dva dny. Ve vestibulu školy bude vyvěšen rozpis, do které třídy se má uchazeč dostavit. Prosím rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do budovy školy ani do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.

Pro uchazeče UKR: Pohovory v českém jazyce se budou konat v učebně č. 100. Rozpis uchazečů k pohovorům bude taktéž na nástěnce ve vestibulu školy.

 

Vyhlášení volna ředitele školy

4.4.2024
Václav Bohata

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi z organizačních důvodů na dny 12. dubna 2024 a 15. dubna 2024 volno ředitele školy pro všechny třídy denního studia. Volno se netýká žáků, kteří v uvedených dnech budou konat externí  praxi.

Důvodem jsou jednotné přijímací zkoušky, kdy díky velkému zájmu uchazečů o studium není možné zajistit řádnou výuku podle plánovaného rozvrhu.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Automobilové závody v režii 3. ročníku oboru Informační technologie

18.3.2024
Věra Svárovská

autor článku: Adam Keller, 3.Ai

V rámci předmětu programování jsme pracovali na projektu, jehož cílem bylo sestavit a naprogramovat autíčko, které dokáže porazit autíčko soupeře a dojet do cíle.

Stavba autíčka z LEGO dílů, které je ovládané jednodeskovým počítačem Raspberry Pi 4, představuje zábavný a kreativní projekt a zároveň výzvu, která klade důraz na týmovou spolupráci a technické dovednosti.

Přečíst celý článek »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

22.1.2024
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Technické lyceum Technické lyceum 78-42-M/01 30
Přečíst celý článek »

Přijímací řízení 2024/2025

1.12.2023
Věra Svárovská

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme 5 tříd:

  • 18-20-M/01 Informační technologie – 2 třídy (2×30 žáků)
  • 23-41-M/01 Strojírenství – 2 třídy (2×30 žáků)
  • 78-42-M/01 Technické lyceum – 1 třída (30 žáků)

Podrobné informace zveřejníme v souladu s příslušnými právními normami. Sledujte tedy web školy.

  • Přihlášky ke studiu se podávají v období 1. až 20. února 2024.
  • Podrobnosti k přijímacímu řízení na střední školy najdete na www.prihlaskynastredni.cz.
  • Přehledný harmonogram přijímacího řízení a užitečné informace najdete zde www.msmt.cz
  • Jednotná přijímací zkouška se bude konat ve dnech 12. a 15. dubna 2024

Škola v letošním roce nepořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Užitečné odkazy pro přípravu uchazečů na JPZ:

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://tau.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

 

Dny otevřených dveří – čtvrtek 7.12.2023 a sobota 13.1.2024

Studijní obory

Technické lyceum

Obor zaměřený na robotiku a mechatroniku a především na přípravu studentů ke studiu na vysoké škole technického zaměření.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, programátor, prodejce hardwaru a softwaru.

Strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na programování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design