Schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků

11.6.2024
Věra Svárovská

Schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků se budou konat ve středu 26.6.2024 od 16:00.

Ve vestibulu školy budou vyvěšeny informace o zařazení jednotlivých žáků do tříd a číslo přidělené učebny.

Pozvánka s těmito a dalšími informacemi bude odeslána zákonným zástupcům na e-mail uvedený v příhlášce.

Na programu schůzek bude mimo jiné:

 • seznámení s třídním učitelem a vedením školy.
 • doplnění dokumentů a informací o žácích do školní matriky (dotazník, „pasová“ fotografie žáka, dokumenty z Ped.- psy. poradny apod.)

Dále informace k:    

 • školnímu informačnímu systému ŠkolaOnline
 • ISIC kartám
 • stravování a ubytování na domově mládeže
 • adaptačnímu kurzu
 • učebnicím a dalšímu nutnému vybavení pro studium aj.

Bude nutné vybrat v hotovosti poplatek na adaptační kurz (který bude probíhat hned v září) a objednání ISIC karty (objednávat budeme v červenci), prosíme tedy, abyste měli připravenou hotovost 700 Kč.

V případě, že se na schůzky nemůžete dostavit, může za Vás přijít jiný zletilý rodinný příslušník. V případě, že se vůbec nikdo nemůže dostavit, dejte nám prosím vědět.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Výsledky 2.kola přijímacího řízení

31.5.2024
Věra Svárovská

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v DiPSy, na našich webových stránkách a na vývěsce před školou dne 21.6.2024.

Od 18. do 20. června 2024 je umožněno uchazečům seznámit se s podklady k rozhodnutí.
Součástí spisu není v této době  žádná jiná informace o přijetí/nepřijetí uchazeče.

 

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

20.5.2024
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

vyhlašuji

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 15
Technické lyceum Technické lyceum 78-42-M/01 1
Přečíst celý článek »

Informace k 2. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

17.5.2024
Věra Svárovská

V systému DiPSy najdete od 21. května seznam škol, které mají volná místa ve 2. kole přijímacího řízení. Vyberte si z nabízených oborů a škol, zkontrolujte kritéria přijetí a připravte si všechny přílohy, které škola požaduje. V našem případě výpis vysvědčení ze ZŠ (dokládáte v kopiích). Přihlášky na školy ve 2. kole podejte úplně stejně jako v kole prvním.

2. kolo přijímacích zkoušek na SPŠ MB slouží pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí. Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Termín zahájení 2. kola

  • 21. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kola

  • do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

Další důležitá data

  • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
  • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Přijímací řízení – časté dotazy

15.5.2024
Václav Bohata

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Ano, druhé kolo bylo vyhlášeno pro studijní obory Strojírenství (15 volných míst) a Technické lyceum (1 volné místo)

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

Všechny důležité informace najdete v druhém článku a zde.

Kdy nás bude škola kontaktovat a bude nějaká úvodní schůzka s rodiči přijatých žáků?

Ano, schůzky plánujeme předběžně na druhou polovinu června. Kontaktovat vás budeme u přihlášek podaných elektronicky mailem, v ostatních případech mailem nebo telefonicky. Prosíme o trpělivost, z Cermatu musíme ještě obdržet všechny kontaktní údaje, které zatím nemáme.

Studijní obory

Technické lyceum

Obor zaměřený na robotiku a mechatroniku a především na přípravu studentů ke studiu na vysoké škole technického zaměření.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, programátor, prodejce hardwaru a softwaru.

Strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na programování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design