Zrušení povinnosti nošení roušek a respirátorů

7.6.2021
Václav Bohata

Od úterý 8.6.2021 se konečně ruší povinnost nošení respirátorů a roušek při výuce ve třídách jak pro žáky, tak pro učitele.

Ve společných prostorách tato povinnost zatím zůstává.

Další kolo přijímacího řízení

1.6.2021
Václav Bohata

Některé zápisové lístky nám přijatí uchazeči na obor Strojírenswtví odnesli do školy, kam se dostali na odvolání. Máme volných ještě několik volných míst pouze na obor Strojírenství 23-41-M/01. Vyhlašuji tedy další kolo PŘ na obor Strojírenství 23-41-M/01 se stejnými podmínkami, jako byly v kole druhém. Podrobnosti jsou po rozkliknutí v další části tohoto článku.

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2021

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – odvolání proti nepřijetí

27.5.2021
Václav Bohata

Dnes začínám kladně vyřizovat podaná odvolání proti nepřijetí ke studiu na naší škole. Kladně jsem již rozhodl u všech odvolání podaných na studijní obory Strojírenství a Dopravní prostředky.

U studijního oboru Informační technologie jsem zatím kladně rozhodl pouze u několika uchazečů, kteří byli v pořadí nejvýše „pod čarou“. Další odvolání u tohoto oboru budu řešit počátkem příštího týdne, jakmile budeme vědět počet odevzdaných zápisových lístků.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Obnovení vyučování ve škole

19.5.2021
Václav Bohata

Od 24. května 2021 obnovujeme vyučování ve škole v plném rozsahu. Distanční výuka skončí v pátek  21. května 2021. Testování žáků antigenními testy budeme provádět jednou týdně v pondělí přímo ve škole, případně v Domově mládeže. Jedná se o testy neinvazivní, které si budou žáci odebírat jednoduchým způsobem sami a není třeba se jich jakkoliv obávat.

V případě, že nesouhlasíte s testováním, žádáme zákonné zástupce nezletilých žáků nebo zletilé žáky o vyplnění formuláře „Ne/souhlas s testováním“, který je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webu školy. Podepsaný formulář (scan, foto) zašlete včas mailem na adresu sekretariat@spsmb.cz. Kdo nesouhlasí s testováním, nebude bohužel v souladu s nařízením vlády moci navštěvovat prezenční výuku ve škole. V tom případě mu bude absence omlouvána.

Sledujte rozvrh hodin ve Škole on Line, protože hned v pondělí 24. května a v úterý 25. května budou ve škole maturitní zkoušky a rozvrh je nebo bude upravován.

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2021/2022

19.5.2021
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 63 (shoda počtu bodů na 60.-63. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 60
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 30

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
MAT8, FYZ8, CJL8, CIZ_J8 – známky z vysvědčení z pololetí 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
PRUM_8 – průměr ze sledovaných 4 známek na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy
PRUM_BODY – vypočtené body za průměr (0 až 44)
PZ_MAT – body získané při školní přijímací zkoušce z matematiky (0 až 22)
PZ_CJL – body získané při školní přijímací zkoušce z českého jazyka (0 až 22)
PZ_BODY – celkový počet bodů ze školní přijímací zkoušky (0 až 44)
CELK_BODY – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
PORADI – pořadí uchazeče v příslušném studijním oboru
PRIJETI – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Nepřijatým uchazečům bude příslušné rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou, nebo je možné si rozhodnutí vyzvednout osobně v sekretariátě školy ve čtvrtek 20. května 2021 od 8:00 hod do 15:30 hod. Z organizačních důvodů  jsme o jeden den posunuli termín vydání příslušného rozhodnutí proti původní zaslané informaci. Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Informace o termínech a možnostech podání odvolání proti nepřijetí budou součástí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.Šance uspět při podání odvolání proti nepřijetí je velká, neboť řada původně přijatých uchazečů dá přednost jiné škole a jejich místo se tak uvolní pro původně nepřijaté uchazeče.

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design