Školní jídelna – důležité sdělení

19.10.2021
Věra Svárovská

S platností od 1.11. 2021 je případné úplné zrušení stravování možné pouze osobně v kanceláři ŠJ na SPŠ MB. Oproti tomu bude vydáno „Potvrzení o ukončení stravování ve ŠJ SPŠ MB“.

Rušení stravy může učinit strávník nebo jeho zákonný zástupce.

Zájmová autoškola

2.9.2021
Věra Svárovská

Kromě studentů studijního oboru Dopravní prostředky, kteří mají autoškolu jako povinnou součást výuky, nabízíme i studentům ostatních studijních oborů možnost získání řidičského oprávnění na osobní automobil – skupiny B.

Kurz pro zájemce z nedopravních oborů zahajujeme v podzimních měsících tohoto roku. Cena kurzu je 16 000,-Kč. Bližší informace podá vedoucí AŠ pan Prchlík ve školních dílnách.

Zahájení školního roku a plošné testování žáků

27.8.2021
Věra Svárovská

Nový školní rok začíná dne 1. 9. 2021 od 7:55 hod. Žáci se sejdou ve svých kmenových učebnách. Seznamy učeben a žáků ve třídách budou vyvěšeny u hlavního vchodu do školy.

Nebude probíhat běžná výuka, pouze proběhne zahájení nového školního roku s třídními učiteli,  a to cca do 8.45. Pro první ročníky cca do 10:00.

Všichni žáci mají automaticky přihlášeny obědy. Výdej obědů od 9:30 do 13:00.

Během srpna MZČR vydalo pro nás závazná nová hygienická opatření a doporučení.

Na začátku školního roku ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne plošné testování všech žáků školy:

  1. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  2. Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).
  3. Ve společných vnitřních prostorách školy je povinné nošení respirátoru a dodržování základních hygienických pravidel.
  4. Prosíme rodiče, aby do budovy školy studenty nedoprovázeli.

Domov mládeže SPŠ MB – důležité upozornění

25.8.2021
Věra Svárovská

Ubytovaní, kteří nejsou studenty Střední průmyslové školy, Havlíčkova 456, Mladá Boleslav, jsou při nástupu povinni se prokázat negativním testem na onemocnění COVID 19 nebo platným certifikátem očkování.

 

Třídní schůzky rodičů budoucích tříd prvního ročníku

22.6.2021
Václav Bohata

Zveme rodiče žáků budoucího prvního ročníku na třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 28.6.2021 od 16:00 v budově školy. Rozpis učeben bude vyvěšen u vchodu do školy. Podrobnější program schůzek pošleme e-mailem.

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design