Provoz školy od 10.5.2021

7.5.2021
Václav Bohata

Od pondělí 10. května 2021 zůstáváme bohužel navzdory zlepšující se epidemiologické situaci nadále v režimu distanční výuky. Ve středních školách se opatření mění pouze u nižších stupňů osmiletých gymnázií a to se naší školy netýká.

Přítomnost žáků v naší škole při výuce je tedy nadále možná zatím pouze při praktické výuce v dílnách a laboratořích.

Opakovaně nabízíme studentům možnost konzultací ve škole v malých skupinách do 6 žáků. Tato konzultace je dobrovolná a navzdory naší nabídce o ni není téměř žádný zájem.

Přijímací řízení – časté dotazy

26.4.2021
Václav Bohata

Než budete volat a psát, přečtěte si prosím informace v pozvánce ke školním přijímacím zkouškám. Mail jsme odeslali dnes, tj. 26. dubna 2021 cca v 9:45. Pokud tam nenajdete odpověď na Váš problém, zkuste si nejdříve přečíst nejčastější dotazy v tomto článku níže:

Vámi vyhlášený temín přijímacích zkoušek 5. květen 2021 koliduje s termínem v jiné škole, kam jsme také dali přihlášku

Pokud k této situaci dojde, zákonný zástupce uchazeče o studium e-mailem  omluví jeho nepřítomnost a uchazeč bude automaticky přihlášen na náhradní termín 18. května 2021. V ojedinělých případech, pokud by kolidovaly oba naše termíny s jinými, nebo by žák byl dlouhodobě nemocný, dohodneme individuálně náhradní řešení přijímací zkoušky mimo oba termíny.

Pokud jsme na vaši školu dali obě přihlášky, budeme se účastnit obou termínů přijímacích zkoušek?

Nikoliv, školní přijímací zkoušky bude uchazeč konat pouze v řádném termínu 5. května (pokud se z vážných důvodů neomluvíte a nebudete konat zkoušky v náhradním termínu). Vykonané zkoušky mu automaticky započítáme do obou studijních oborů. Státní přijímací zkoušky, kde jsou vždy umožněny dva termíny, v tomto školním roce nekonáme. Prosíme neplést školní přijímací zkoušku a státní přijímací zkoušku. Důvod naleznete v jiném dotazu níže.

Přečíst celý článek »

Obnovení praktického vyučování

25.4.2021
Václav Bohata

Od 26. dubna obnovujeme praktické vyučování ve škole. Testování žáků antigenními testy budeme provádět přímo ve škole, případně v domově mládeže. Sledujte rozvrh hodin ve Škole on Line.

V případě, že nesouhlasíte s testováním, prosíme o vyplnění formuláře „Ne/souhlas s testováním“, který je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webu školy. Formulář zašlete včas mailem.

Harmonogram přijímacích zkoušek

26.4.2021
Věra Svárovská

Řádný termín: středa 5. května 2021

Náhradní termín: úterý 18. května 2021

Seznamy uchazečů a přidělených učeben budou k dispozici ve vchodu do školy na nástěnce.

Zákonný zástupce toho uchazeče, který nebude moci ze závažných důvodů konat přijímací zkoušky v prvním řádném termínu, sdělí tuto skutečnost prokazatelným způsobem mailem či telefonicky nejpozději ve středu 5. května do 7:55 hod. V tom případě bude uchazeč konat zkoušku v druhém náhradním termínu v úterý 18. května 2021. Pokud jste již tuto skutečnost oznámili, považujte informaci za bezpředmětnou.

Přečíst celý článek »

Opravné a doplňkové zkoušky 4. ročníků

22.3.2021
Věra Svárovská

Ve dnech 26.3. – 31.3. 2021 budou probíhat opravné a doplňkové zkoušky 4. ročníků za 1. pololetí školního roku 2020/21.

Podrobné informace a přesný rozpis zkoušek byl žákům i zákonným zástupcům již zaslán.

Rozpis zkoušek je sestaven tak, aby se minimalizovalo setkávání osob. Prosíme o dodržování rozpisu a hygienických nařízení.

Potvrzení, že žák je studentem SPŠ MB a cestuje mimo okres za účelem zkoušek, vydá na požádání sekretariát školy.

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design