Druhé kolo přijímacího řízení

21.5.2023
Václav Bohata

Příjem přihlášek na druhé kolo přijímacího řízení je ukončen. Od pondělí 22.5.2023 nebudeme přijímat další přihlášky ke studiu kromě těch, které byly odeslány poštou nejpozději v pátek 19. 5.2023.  Vyhodnocení došlých přihlášek proběhne co nejdříve, všichni zákonní zástupci budou včas informováni.

Vyhodnocení pořadí 2. kola PŘ dnes (23.5.2023) proběhlo. Přihlášek je 49, volných míst 11. Pořadí jsme sestavili podle stejných kritérií, jako v kole prvním. Zákonní zástupci  uchazečů na prvních 11 místech byli již telefonicky informováni. Vzhledem k tomu, že převážná většina těchto uchazečů čeká na vyřízení odvolání z 1. kola PŘ, v některých případech až do začátku června, jsme se rozhodli s vyhodnocením ostatních přihlášek počkat až do doby, než bude znám počet uchazečů z těch prvních 11, kteří skutečně nastoupí. Všechny došlé přihlášky ke studiu na 2. kolo PŘ tedy vyhodnotíme až v pondělí 5. června 2023.

Přijímací řízení – časté dotazy

10.5.2023
Václav Bohata

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Po uplynutí zákonné lhůty pro podání zápisových lístků vyřídíme podaná odvolání proti nepřijetí. Teprve potom můžeme v případě potřeby vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. Nebude to dříve, než 15. května 2023.

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

V pracovních dnech od pondělí do pátku budeme průběžně kontrolovat došlé přihlášky ke studiu. V případě splnění všech podmínek přijímacího řízení ihned následující týden v pondělí přihlášky seřadíme podle našich kritérií z prvního kola. Pokud bude přihlášek více, než je volných míst, přijmeme uchazeče podle pořadí do naplnění kapacity oboru. Bude-li přihlášek méně, přijmeme všechny a postup se bude opakovat i následujících týdnech tak dlouho, dokud nedojde k naplnění kapacity oboru.

Přečíst celý článek »

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2023/2024

28.4.2023
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 32 (shoda počtu bodů na 30.- 32. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 62 (shoda počtu bodů na 60.- 62. místě)
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 32 (shoda počtu bodů na 30.- 32. místě)

ID  – přiřazené registrační číslo uchazeče, obdrželi jste ho v informačním dopise

Obor – číselné označení studijního oboru

ČJL – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z českého jazyka a literatury – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.

Pozn: u uchazečů z Ukrajiny bylo nahrazeno ústním pohovorem. Úspěšný ústní pohovor je označen písmenem P a pořadí se v tomto případě určuje speciálním výpočtem přesně podle pokynů MŠMT

MA – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z matematiky – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.

Pořadí – pořadí uchazeče

Přijetí – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v sekretariátě školy v úterý 2. května 2023 od 13:00 hod do 15:30 hod a ve středu  3. května 2023 od 8:00 hod do 15:30 hod.  Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení

27.4.2023
Václav Bohata

V souladu s platnými kritérii zveřejníme výsledky přijímacího řízení v pátek 28. dubna 2023.

Výsledky přijímacích zkoušek obdržíme od organizace CERMAT nejdříve v 8:00. Poté teprve můžeme výsledky zpracovat my, sestavit pořadí a v anonymizované podobě ho zveřejnit na těchto stránkách.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejníme nejpozději ve 14:00. Žádáme vás o trpělivost,  před zveřejněním na vaše případné dotazy stejně nemůžeme uspokojivě odpovědět. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné si vyzvednout v sekretariátě školy ve dnech 2. května 2023 a 3. května 2023 od 8:00 do 15:30. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou.

Volné ubytovací kapacity na Domově mládeže SPŠ MB

17.4.2023
Věra Svárovská

Domov mládeže SPŠ nabízí v následujícím školním roce 2023/2024 studentům středních škol volné ubytovací kapacity. Ubytování je ve dvou a čtyřlůžkových pokojích.  Více informací na  https://www.spsmb.cz/ubytovani/.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí DM:

Mgr. Jiřina Gapková – ve‌douci@‍dm.spsmb.cz nebo 732 702 344.

Studijní obory

Strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na programování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Dopravní prostředky

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, programátor, prodejce hardwaru a softwaru.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design