Harmonogram přijímacích zkoušek

19.4.2021
Věra Svárovská

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK – STŘEDA 5.5.2021

8:00 – přítomnost v přidělené učebně

9:00 – 10:00 – test MATEMATIKA

10:00 – 10:45 – pauza

11:00 – 12:00 – test ČESKÝ JAZYK

Hlavní vchod do budovy školy bude otevřen od 7:15.

Rodiče do budovy školy během přijímacích zkoušek nebudou mít přístup.

Z důvodu větrání a dezinfekce povrchů v učebnách mezi jednotlivými testy budou žáci trávit pauzu mimo budovu školy, případně na chodbě. Mimo budovu školy nemá škola za žáky odpovědnost.

Dne 19. května 2021 zveřejníme na webu školy a na nástěnce před školou oficiální výsledky přijímacího řízení ve formátu tabulky s pořadím, kde bude místo jména uchazeče uvedeno jeho registrační číslo. Tímto okamžikem se považuje přijetí ke studiu za oznámené.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů o studium bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno individuálně e-mailem a doporučeným dopisem.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

3.3.2021
Václav Bohata

19.3.2021

Dnes pošleme všem zákonným zástupcům kompletní informace včetně upravených termínů školních přijímacích zkoušek.

Termíny:

  • Řádný termín: 5. května 2021 od 8:00 hod
  • Druhý termín:  18. května 2021od 8:00 hod – pouze pro ty zájemce, kteří se nemohli například z důvodu karantény,  nemoci či kolize s přijímacími zkouškami v jiné škole zúčastnit řádného termínu.
Přečíst celý článek »

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav prohlubuje spolupráci se ŠKODA AUTO

28.1.2021
Václav Bohata

Nová počítačová síť a moderní učebna – tisková zpráva

Mladá Boleslav, 6. 1. 2021 – Střední průmyslová škola Mladá Boleslav dostala od Nadačního fondu ŠKODA AUTO finanční a materiální dar, který umožnil rozsáhlou rekonstrukci školní počítačové sítě. Nová síť je až desetinásobně rychlejší a umožňuje zařazení nových prvků do výuky. Jde o důležitý krok směrem k modernímu vzdělávání odborníků v oboru IT a nových technologií.

Podle ředitele školy Václava Bohaty dochází k postupnému prohlubování společných aktivit. „Chystáme se ve spolupráci pokračovat. ŠKODA AUTO nám chce pomoci s výukou IT odborníků různých specializací, od tvůrců webových aplikací přes programátory až po síťaře. Ti pak mají velkou šanci uplatnit se přímo ve ŠKODA AUTO nebo ve firmách, které s automobilkou spolupracují.“

Přečíst celý článek »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

28.1.2021
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č.353/2016 Sb. a v souladu s opatřením obecné povahy vydaným MŠMT dne 5.1.2021 č.j. MSMT-43073/2020-3

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »

Přijímací řízení – časté dotazy

28.1.2021
Václav Bohata

Jaké jsou základní podmínky přijímacího řízení na vaši školu?

  1. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy ZŠ nedostatečnou známku z jakéhokoliv předmětu.
  2. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy ZŠ z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a cizí jazyk známku dostatečnou. Nejhorší známka z těchto předmětů může tedy být 3 (dobrý). Pokud jsou na vysvědčení dva cizí jazyky, budeme počítat tu lepší známku.

Co se stane, pokud některé údaje na přihlášce ke studiu budou hůře čitelné?

Toto je v případě kontaktních údajů, především e-mailových adres a telefonních čísel, docela zásadní problém. Pokud budou tyto údaje nečitelné, nedostanete informace, pozvánku k přijímacímu řízení a nebude možná žádná další komunikace. Proto Vás žádáme, abyste tyto údaje vyplnili na počítači nebo psacím stroji, nikoliv ručně. Doporučujeme si tyto údaje pečlivě zkontrolovat.

Přečíst celý článek »

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design