Pracovní doba v době letních prázdnin

28.6.2024
Věra Svárovská

Pracovní doba sekretariátu po dobu letních prázdnin:

pondělí 9 – 12 hod.

středa 9 – 12 hod.

Od 8.7.2024 do 22.7.2024 škola uzavřena.

Poznávací zájezd do Anglie

27.6.2024
Věra Svárovská

Poznávací zájezd do Anglie
Studenti naší školy se ve dnech 21.6. až 26.6 2024 účastnili zájezdu do Anglie.

Přečíst celý článek »

Anketa o nejlepší žáky základních a středních škol v Mladé Boleslavi ve školním roce 2023/2024

27.6.2024
Věra Svárovská

Ve středu 26.6.2024 proběhlo ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi slavnostní vyhlášení nejlepších žáků základních a středních škol. Za naši SPŠ MB byl nejlepším žákem pro rok 23/24 zvolen František Jelínek ze třídy 2.Ds.

Přečíst celý článek »

Informace z Domova mládeže SPŠ MB

24.6.2024
Věra Svárovská

Domov mládeže Střední průmyslové školy nabízí volná místa na ubytování pro chlapce ve školním roce 2024/2025. Více informací na stránkách školy nebo u paní Jiřiny Gapkové – tel: 732 702 344, e-mail: gapkova@spsmb.cz.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

21.6.2024
Václav Bohata

» Studijní obor Strojírenství
» Studijní obor Technické lyceum 

Na naši školu byli přijati ke studiu ti uchazeči, kteří mají ve sloupci Přijetí text ANO a pro přehlednost jsou ještě zvýrazněni světle modrou barvou. Zveřejněním těchto seznamů je rozhodnutí o přijetí i o nepřijetí považováno za oznámené.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

 

Komentář ke zveřejněným tabulkám:

Reg.č. – přidělené registrační číslo uchazeče
JPZ CJ body – počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka – počítá se lepší výsledek
JPZ MAT body – počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkoušek z matematiky – počítá se lepší výsledek
JPZ celk body – celkový počet bodů získaných uchazečem při jednotných přijímacích zkouškách
ZŠ body – součet bodů získaných za vysvědčení ze 2. pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ZŠ.
Celkově body – součet všech bodů
CJ pohovor – týká se pouze ukrajinských uchazečů o studium, u kterých byla písemná přijímací zkouška z českého jazyka nahrazena pohovorem prokazujícím základní znalost českého jazyka. Pokud byla základní znalost českého jazyka prokázána (text ANO), zařadil se takový uchazeč do pořadí podle redukovaného hodnocení, kde se z JPZ započítaly pouze výsledky zkoušky z matematiky.

 

Studijní obory

Technické lyceum

Obor zaměřený na robotiku a mechatroniku a především na přípravu studentů ke studiu na vysoké škole technického zaměření.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, programátor, prodejce hardwaru a softwaru.

Strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na programování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design