Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

13.1.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »

Den otevřených dvěří na Technické univerzitě Liberec

14.1.2022
Věra Svárovská

Den otevřených dveří

11.1.2022
Václav Bohata

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 14. ledna 2022. Pokud máte zájem prohlédnout si naši školu, dostavte se včas tak, abyste se mohli zúčastnit některé z prohlídek v časech níže uvedených.

Vzhledem k epidemickým opatřením upozorňujeme, že po celou dobu vaší návštěvy ve škole musí všichni používat ochranu dýchacích cest – respirátor nebo nanoroušku.

Program Dne otevřených dveří

  • během první části zájemci dostanou v učebně informace o možnostech studia na naší škole
  • po skončení úvodní informační části bude následovat prohlídka školy
  • zájemci si mohou prohlédnout jenom vybrané části školy podle jejich zájmu o příslušný studijní obor nebo mohou absolvovat celou prohlídku
Začátky první části (informace v učebně)
9:00
11:00
15:00
17:00

Soutěž žáků v písařských dovednostech

3.1.2022
Ludmila Růžičková

V úterý 22.12.2021 se konala školní soutěž v psaní na PC. Mezi účastníky měli převahu žáci prvních ročníků, kteří dosáhli velmi pěkných výkonů.

Vítězem se stal Šimon Šťastný z 1.Bi s výsledkem 320 úhozů za minutu, na druhém místě se umístil Jan Urban ze 4.Bi a třetí místo obsadili Michal Carska a Filip Kučera, oba z 1.Bi.

Vítězům, kteří ke svému vítězství získali navíc odměnu od SPRŠ, blahopřejeme, všem ostatním děkujeme za účast a těšíme se na podobné soutěže, příště už možná v okresním, případně krajském měřítku.

Bobřík informatiky 2021

6.12.2021
Věra Svárovská

Letošní kolo informatické soutěže Bobřík informatiky 2021proběhlo ve dnech 15. a 16.11.2021.

Kategorie Junior se z naší školy zúčastnilo 98 žáků. Na prvním místě se umístil Tomáš Ďuráň z 2.Ai (130 bodů), druhé místo obsadil Tomáš Čermák z 2.Bi (125 bodů) a třetí místo vybojoval Šimon Tvrdý z 2.Ai (123 bodů). V kategorie Senior sbíralo bobříky 70 studentů. Nejlépe se umístil Matěj Retych z 4.Ai (176 bodů), což v celostátním pořadí znamená 58 místo z 5824 soutěžících. Druhé míst obsadil David Šálek z 4.Bi (155 bodů) a o třetí místo se podělil Jan Poláček z 3.Bi a Jakub Šimon z 3.Ai (152 bodů).

Do ústředního kola postupuje Matěj Retych a David Šálek. Dalších pět studentů se umístilo mezi náhradníky.

Gratulujeme a děkujeme všem za účast

Studijní obory

IT systémy ve strojírenství

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na pProgramování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů.

Management a provoz silniční dopravy

Obor zaměřený na automobilovou dopravu. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby či servisní technik automobilek.

Informační technologie

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru IT. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě či podnikového informačního systému, prodejce hardwaru a softwaru apod.

Fotogalerie školy

Kde nás najdete

Sociální partneři

Metronet
Škoda Auto
Bilsing Automation

Edag Engineering

Aufeer Design