Aufeer Design

Web

Společnost Aufeer Design vznikla v roce 2000. Dnes patří mezi významné dodavatele konstrukčních a vývojových prací pro české i zahraniční odběratele. Ve vývojovém centru v Mladé Boleslavi nabízíme komplexní služby v oblasti designérských, vývojových, konstrukčních a výpočtových produktů zejména pro výrobce automobilů a jejich dodavatele. Odborné týmy specialistů zaměřených na design, výpočty a simulace, vývoj a konstrukci karoserie a interiéru, elektrických svazků, elektroniky vozu a lisovacího nářadí v moderním prostředí pracují na finální podobě moderních dopravních prostředků.

Naši specialisté se podílejí na projektech v České Republice i v zahraničí. Mezi naše zaměstnance patří špičky v oboru i začínající konstruktéři a designéři. Toto neustále se vyvíjející personální prostředí dává prostor právě pro spolupráci se studenty středních i vysokých škol. Mezi naše největší partnery v poskytování odborné praxe patří Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi a její studenti. V roce 2006 jsme rozšířili spolupráci se studenty daného maturitního ročníku formou poskytování studijní praxe a odbornou podporu individuálních maturitních projektů. Věříme, že podpora studentů formou předávání odborných informací a znalostí v prostředí, ve kterém si mohou přímo a v danou chvíli ověřit jejich platnost a užitečnost je nezbytná pro kompletní vzdělávací proces. Touto formou poznají studenti již během studia prostředí naší společnosti a ne zřídka je po ukončení studia přivítáme v řadách našich zaměstnanců.

Věříme, že dokážeme budoucím zaměstnancům nabídnout pestré prostředí moderní a dynamicky se rozvíjející společnosti. Vstřícný kolektiv zaměstnanců, prestižní pracovní projekty v zahraničí a zázemí největší české vývojové kanceláře.