Výuka a kroužky

CNC technologie v GibbsCAM

2.10.2016
Zdeňka Koťátková

Vedoucí kroužku: Ing. Zdena Koťátková

Kroužek je určen pro studenty čtvrtého ročníku a bude probíhat každé úterý od 15:00.

V rámci CNC kroužku mají studenti možnost získat dovednosti v SW GibbsCAM.  Na schopnost vytvořit program navazuje praktická činnost na CNC strojích.

Kroužky pro žáky základních škol

18.1.2016
Václav Bohata

Pro žáky osmých a devátých tříd nabízíme možnost navštěvovat dva bezplatné kroužky:

Modelování v systému CATIA

Vedoucí kroužku: Ing. Jaromír Mičík.

Kroužek je realizován formou dvouhodinových bloků každou středu od 16:00 hodin. V rámci kroužku se žáci seznámí s programem CATIA, naučí se modelovat jednoduché geometrické tvary a plochy. Úkolem kroužku je získat základní dovednosti a umožnit žáků lépe se připravit na výběr své budoucí profese. Zahájení činnosti 5.10.2016.

Mechatronika a elektronika v praxi

Vedoucí kroužku: Ing. Jaroslav Beránek

Kroužek je realizován formou dvouhodinových bloků každé pondělí od 16:00 hodin (ve čtvrtek 28. ledna kroužek nebude).

V rámci kroužku se žáci seznamují se stavebnicí Merkur. Naučí se sestavovat jednoduché elektrické obvody, využívat základní elektrosoučástky a programovatelné obvody. Úkolem kroužku je získat základní dovednosti a představu o mechatronice a lépe se připravit na budoucí profese. Zahájení činnosti 3.10.2016.

Zájemci o kroužky se příslušný den v uvedenou hodinu dostaví k hlavnímu vchodu do školy, kde si je vedoucí kroužku převezme. Kontakty na vedoucí jsou v sekci Kontakty.

Zájmová autoškola

14.9.2015
Martin Kubát

Kromě studentů studijního oboru Dopravní prostředky, kteří mají autoškolu jako povinnou součást výuky, mají i studenti ostatních studijních oborů možnost získání řidičského oprávnění sk. B.

Kurz pro zájemce z nedopravních oborů zahajujeme v podzimních měsících tohoto roku. Cena kurzu je 9 000,-Kč. Bližší informace podá vedoucí AŠ pan Prchlík.