Důležitá sdělení

Srdečně Vás zveme na Maturitní ples Střední průmyslové školy Mladá Boleslav

7.3.2022
Věra Svárovská

Informace k prodeji lístků na sekretariátu školy.

 

 

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

29.11.2021
Věra Svárovská

Střední průmyslová škola přijme do školní jídelny pomocnou sílu do kuchyně.

Nástup možný ihned.

Kontakt: +420 732 654 963

Informace o testování žáků

21.11.2021
Václav Bohata

Počínaje dnem 22.11.2021 bude každé pondělí ráno probíhat testování žáků antigenními testy. Testování se netýká očkovaných žáků, dále žáků, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19, případně žáků, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Všechy informace najdete v tomto dokumentu.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset žák opustit školu. Neplnoletí žáci pouze v doprovodu rodičů nebo na základě jejich souhlasu. Doporučuji tedy rodičům neplnoletých testovaných žáků, pokud nebudou mít možnost nebo čas do školy dojít, aby písemný souhlas s opuštěním školy sepsali dopředu a dali ho svému dítěti s sebou do školy.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

COVID-19 – aktuální informace

2.11.2021
Václav Bohata

V posledních dnech i na naší škole narůstá počet COVID-19 pozitivně testovaných žáků i učitelů. Všechny důležité informace byly a jsou zasílány žákům i rodičům e-mailem a zprávami ve Škole on Line. Intenzivně spolupracujeme s hygienickou stanicí, pomáháme s trasováním, řešíme neustálé změny rozvrhu a suplování. Situace se mění z hodiny na hodinu. Snažíme se zachovat výuku v nejvyšší možné míře, distanční výuka v kombinaci s klasickou výukou v současné situaci prakticky není možná.

Ve vedení školy jsme už na hranici svých možností, na četné otázky už nejsme schopni odpovídat. Všechny informace a odpovědi na časté otázky jsem již poslal všem rodičům i žákům.

Děkuji za pochopení.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Školní jídelna – důležité sdělení

19.10.2021
Věra Svárovská

S platností od 1.11. 2021 je případné úplné zrušení stravování možné pouze osobně v kanceláři ŠJ na SPŠ MB. Oproti tomu bude vydáno „Potvrzení o ukončení stravování ve ŠJ SPŠ MB“.

Rušení stravy může učinit strávník nebo jeho zákonný zástupce.

Zahájení školního roku a plošné testování žáků

27.8.2021
Věra Svárovská

Nový školní rok začíná dne 1. 9. 2021 od 7:55 hod. Žáci se sejdou ve svých kmenových učebnách. Seznamy učeben a žáků ve třídách budou vyvěšeny u hlavního vchodu do školy.

Nebude probíhat běžná výuka, pouze proběhne zahájení nového školního roku s třídními učiteli,  a to cca do 8.45. Pro první ročníky cca do 10:00.

Všichni žáci mají automaticky přihlášeny obědy. Výdej obědů od 9:30 do 13:00.

Během srpna MZČR vydalo pro nás závazná nová hygienická opatření a doporučení.

Na začátku školního roku ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne plošné testování všech žáků školy:

  1. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  2. Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).
  3. Ve společných vnitřních prostorách školy je povinné nošení respirátoru a dodržování základních hygienických pravidel.
  4. Prosíme rodiče, aby do budovy školy studenty nedoprovázeli.

Domov mládeže SPŠ MB – důležité upozornění

25.8.2021
Věra Svárovská

Ubytovaní, kteří nejsou studenty Střední průmyslové školy, Havlíčkova 456, Mladá Boleslav, jsou při nástupu povinni se prokázat negativním testem na onemocnění COVID 19 nebo platným certifikátem očkování.

 

Obnovení vyučování ve škole

19.5.2021
Václav Bohata

Od 24. května 2021 obnovujeme vyučování ve škole v plném rozsahu. Distanční výuka skončí v pátek  21. května 2021. Testování žáků antigenními testy budeme provádět jednou týdně v pondělí přímo ve škole, případně v Domově mládeže. Jedná se o testy neinvazivní, které si budou žáci odebírat jednoduchým způsobem sami a není třeba se jich jakkoliv obávat.

V případě, že nesouhlasíte s testováním, žádáme zákonné zástupce nezletilých žáků nebo zletilé žáky o vyplnění formuláře „Ne/souhlas s testováním“, který je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webu školy. Podepsaný formulář (scan, foto) zašlete včas mailem na adresu sekretariat@spsmb.cz. Kdo nesouhlasí s testováním, nebude bohužel v souladu s nařízením vlády moci navštěvovat prezenční výuku ve škole. V tom případě mu bude absence omlouvána.

Sledujte rozvrh hodin ve Škole on Line, protože hned v pondělí 24. května a v úterý 25. května budou ve škole maturitní zkoušky a rozvrh je nebo bude upravován.

Distanční výuka – aktuální informace

7.5.2021
Václav Bohata

Aktualizováno dne 18.5.2021

Konečně jsme se dočkali!  Od pondělí 24. května 2021 skončíme s distanční výukou a přejdeme k plné výuce všech předmětů ve škole. Bohužel hned první dva dny budeme mít zkrácený a upravený rozvrh z důvodu konání maturitních zkoušek.  Podrobnosti návratu žáků do školy připravujeme.

Aktualizováno dne 14.5.2021

Bohužel i v týdnu od 17. května 2021 do 21. května 2021 zůstaneme nadále v režimu kombinace distanční výuky a praktického vyučování navzdory slibům a prohlášením, že školy mají při rozvolňování vládních opatření přednost.

7.5.2021

Od pondělí 10. května 2021 zůstáváme bohužel navzdory zlepšující se epidemiologické situaci nadále v režimu distanční výuky. Ve středních školách se opatření mění pouze u nižších stupňů osmiletých gymnázií a to se naší školy netýká.

Přítomnost žáků v naší škole při výuce je tedy nadále možná zatím pouze při praktické výuce v dílnách a laboratořích.

Opakovaně nabízíme studentům možnost konzultací ve škole v malých skupinách do 6 žáků. Tato konzultace je dobrovolná a navzdory naší nabídce o ni není téměř žádný zájem.

Obnovení praktického vyučování

25.4.2021
Václav Bohata

Od 26. dubna obnovujeme praktické vyučování ve škole. Testování žáků antigenními testy budeme provádět přímo ve škole, případně v domově mládeže. Sledujte rozvrh hodin ve Škole on Line.

V případě, že nesouhlasíte s testováním, prosíme o vyplnění formuláře „Ne/souhlas s testováním“, který je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webu školy. Formulář zašlete včas mailem.