Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků pro školní rok 2023/2024

12.6.2023
Věra Svárovská

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás pozvali na třídní schůzky budoucích 1. ročníků.

Schůzky se budou konat ve čtvrtek 22.6.2023 od 15:30 hod.

Ve vestibulu školy budou vyvěšeny informace o zařazení jednotlivých žáků do tříd a číslo přidělené učebny.

Na programu schůzek bude mimo jiné:

  • seznámení s třídním učitelem a vedením školy
  • doplnění informací o žácích do školní matriky (dotazník, ISIC přihláška, „pasová“ fotografie žáka, dokumenty z Pedagogicko-psychologické poradny apod.)
  • informace ke školnímu informačnímu systému ŠkolaOnline
  • informace k ISIC kartám
  • informace ke stravování a ubytování na domově mládeže
  • informace k adaptačnímu kurzu
  • informace k nabídce kroužků plánovaných na nový školní rok
  • informace k učebnicím a dalšímu nutnému vybavení pro studium

Bude nutné vybrat poplatek na adaptační kurz, prosím tedy, abyste měli připravenou hotovost 400 Kč.

Pokud byste se na schůzky nemohli dostavit osobně, je možné nechat se zastoupit jiným zletilým rodinným příslušníkem.

V případě, že se na schůzky vůbec nemůžete dostavit, dejte nám vědět.

Stejná zpráva byla odeslána i na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud nedorazila, prosíme zkontrolujte spam.

Těšíme se na setkání s Vámi.