Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2022

21.3.2021
Václav Bohata

Maturitní zkoušky –  jaro 2022

 

Termíny
Třídy
Typ zkoušky
DPMP odevzdat do 31.3.2022;   obhajoba             v květnu 2022
POP – duben 2022
4.Ai
4.Bi
4.Cse
4.Dds
dlouhodobá praktická maturitní práce – obhajoba – profilová část
praktická  zkouška  z odborných předmětů – písemná –  profilová část
2. – 5. května 2022
duben 2022
4.Ai
4.Bi
4.Cse
4.Dds
didaktické testy MAT,  CJL, ANJ – společná část
písemné práce z jazyků – profilová část
od 16.5.2022
4.Ai
4.Bi
4.Cse
4.Dds
ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část