Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky podzim 2021

21.3.2021
Václav Bohata

Maturitní zkoušky –  podzim 2021

 

Termíny
Třídy
Typ zkoušky
15..září 2021
16.září 2021
4.Ai
4.Ai,4.Ede
dlouhodobá praktická maturitní práce – obhajoba – profilová část
praktická  zkouška  z odborných předmětů – písemná –  profilová část
1. – 3. září 2021
4.Cs,4.Ede
didaktické testy MAT,  CJL- společná část
14. září 2021
15. září 2021
4.Cs,4.Ede
4.Ai, 4.Bi
ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část
ústní zkoušky z  a odborných předmětů – profilová část