Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2023

27.9.2022
Václav Bohata

Maturitní zkoušky –  jaro 2023

 

Termíny
Třídy
Typ zkoušky
květen 2023
4.Ai
4.Bi
4.Cs
4.Dd
didaktický test CJL – společná část
didaktický test MAT – společná část
didaktický test ANJ – společná část
didaktický test MAT rozšiřující
 duben 2023
4.Ai
4.Bi
4.Cs
4.Dd
praktická  zkouška  z odborných předmětů – písemná –  profilová část
písemná práce z českého jazyka – profilová část
písemná práce z anglického jazyka – profilová část
květen 2023
4.Ai
4.Bi
4.Cs
4.Cd
ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část
obhajoby maturitních prací – profilová část