Maturitní zkoušky

Rozpis maturitních zkoušek jaro 2020

4.5.2020
Václav Bohata

Plánovaný rozpis maturitních zkoušek – aktualizace 6.5.2020 18:30

MŠMT stanovilo na pondělí 8.6.2020 termín přijímacích zkoušek. Proto může v tento den dojít k drobné úpravě rozpisu. Detailní rozpis se jmény maturantů připravujeme a bude k dispozici pouze maturantům, nikoliv veřejně na tomto webu.

27. května 4.Ai praktické maturity konané formou 6 hodinové práce
28. května 4.Bs, 4.Cs praktické maturity konané formou 6 hodinové práce
29. května 4.Cd praktické maturity konané formou 6 hodinové práce
1. června maturitní didaktický test MAT a ANJ
2. června maturitní didaktický test CJL, NEJ
3. června maturitní didaktický test MA+
4. června 4.Bs, 4.Cs obhajoby  DPMP
5. června 4.Ai obhajoby  DPMP
8. června – 12. června 4.Ai, 4.Csd ústní maturitní zkoušky
15.června- 19.června 4.Bs ústní maturitní zkoušky