Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2023

27.9.2022
Václav Bohata

Maturitní termíny jaro2023

Termíny Třídy Typ zkoušky
od 2. do 5. května 2023 4.Ai didaktický test CJL – společná část
4.Bi didaktický test MAT – společná část
4.Cs didaktický test ANJ – společná část
4.Dd didaktický test MAT rozšiřující – společná část
 v dubnu 2023 4.Ai praktická  zkouška  z odborných předmětů (POP) –
4.Bi písemná – profilová část
4.Cs písemná práce z CJL – profilová část
4.Dd písemná práce z ANJ – profilová část
od 16. května do 10. června 2023 4.Ai ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část
4.Bi
v květnu 2023 4.Cs obhajoba maturitní práce (DPMP)  – obhajoba vytištěné a digitální verze odevzdané do 31.3. 2023 – profilová část
4.Dd