Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky jaro 2021

15.10.2020
Václav Bohata

Maturitní zkoušky –  jaro 2021

 

Termíny Třídy Typ zkoušky
nejdříve 1. dubna 4.Ai,4.Bi,4.Cs,4.Ede písemné práce z CJL, CJ – profilová část

písemná praktická zkouška – profilová část

dlouhodobá praktická maturitní práce – profilová část

3. – 7. května 4.Ai,4.Bi,4.Cs,4.Ede didaktické testy MAT, ANJ, CJL- společná část
16. května – 10. června 4.Ai,4.Bi,4.Cs,4.Ede ústní zkoušky z CJL a z CJ – profilová část

ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část