Erasmus

Erasmus+

Naše škola každoročně vysílá vybrané žáky třetího ročníku všech oborů na pracovní stáže do zahraničí. Pracovní stáž nahrazuje povinnou praxi a žáci ji absolvují v rámci programu Erasmus+ ve firmách v Anglii (Portsmouth) a v Irsku (Cork). Žáci jsou ubytováni v rodinách a zaměstnáni ve firmách, kde vykonávají činnosti dle svého zaměření. Kromě získání pracovních zkušeností v zahraničním prostředí se zdokonalí v angličtině a obdrží mezinárodně platný certifikát Europass.

Se skupinou žáků jede vždy učitel angličtiny, který žákům pomůže s orientací v novém prostředí, dohlédne na dodržení smluvených podmínek ubytování a praxe a na počáteční období zajistí program pro volný čas (seznámení s městem a okolím, prohlídka kulturních památek, exkurze do zajímavých podniků apod.). Pobyt v zahraničí trvá čtyři týdny a je zcela hrazen z prostředků projektu.

Zážitky, zkušenosti a názory absolventů zahraniční praxe si můžete přečíst zde:

» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2014
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2015
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2016
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2017
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2018
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2019
» Zprávy studentů z praxe Erasmus – tříměsíční praxe

» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2021

» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2022

» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2023

 

Novinky:

Naše škola opět získala grant na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků.Projekt bude probíhat během 2 let a celkem se ho zúčastní 40 žáků 3. ročníků školy ze studijních oborů Strojírenství, Informační technologie, Dopravní prostředky a Ekonomika a podnikání a 2 čerství absolventi školy. Účastníky krátkodobých mobilit doprovodí celkem 4 učitelé. Stáže se uskuteční ve Velké Británii a v Irsku.  Stáže žáků budou trvat 4 týdny a proběhnou v rámci povinné odborné praxe. Stáže absolventů budou trvat 3 měsíce.

» Základní informace Erasmus+ 2018
» Přihláška Erasmus
» Přihláška Erasmus Pro