Erasmus

Erasmus+

Naše škola každoročně vysílá vybrané žáky třetího ročníku všech oborů na pracovní stáže do zahraničí. Pracovní stáž nahrazuje povinnou praxi a žáci ji absolvují v rámci programu Erasmus+ ve firmách v Irsku (Cork, Dublin) a ve Španělsku (Málaga). V Irsku jsou stážisté ubytování v rodinách a ve Španělsku na studentské rezidenci. Všichni pracují ve firmách, kde vykonávají činnosti dle svého zaměření. Kromě získání pracovních zkušeností v zahraničním prostředí se zdokonalí v angličtině a obdrží mezinárodně platný certifikát Europass.

Se skupinou žáků jede vždy vyučující, který žákům pomůže s orientací v novém prostředí, dohlédne na dodržení smluvených podmínek ubytování a praxe a zajistí program pro volný čas (seznámení s městem a okolím, prohlídka kulturních památek, exkurze do zajímavých podniků apod.). Pobyt v zahraničí trvá čtyři týdny a je zcela hrazen z prostředků projektu.

Pobyt v zahraničí trvá čtyři týdny a je zcela hrazen z prostředků projektu.

Zážitky, zkušenosti a názory absolventů zahraniční praxe si můžete přečíst zde:

» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2014
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2015
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2016
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2017
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2018
» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2019
» Zprávy studentů z praxe Erasmus – tříměsíční praxe

» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2021

» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2022

» Zprávy studentů z praxe Erasmus 2023