Vybavení školy

Budova školy

Budova školy je jedním z nejzajímavějších architektonických objektů města. Autorem byl arch. Jiří Kroha. Postavena byla v roce 1927, je chráněna památkovým úřadem. Od roku 1989 prošla budova řadou výrazných oprav či úprav. Jako příklad můžeme uvést novou plynovou kotelnu, nový rozvod tepla, rekonstrukci oken, novou omítku, nové šatny, tělocvičnu, počítačové učebny a datovou síť.

Jaselská ulice Hlavní vchod


Školní dílny

Součástí školy jsou i rozsáhlé a dobře vybavené dílny pro výuku strojírenského a automobilního oboru. Zde se studenti podle zaměření seznamují s pracovišti, jako jsou truhlárna, soustružna, frézárna, brusírna, kovárna, svařovna, zámečna, popř. pracují v rámci výuky v oddělení diagnostiky automobilů, v oddělení motorů a převodovek apod. Dílna diagnostiky motorových vozidel je vybavena špičkovým zařízením firmy Bosch. Značnou výhodu z hlediska výuky a komplexního vzdělávacího procesu vůbec je i vlastní autoškola a park vozidel osobních i nákladních.

Dílny Dílny


Učebny školy

Škola disponuje 18 třídami a řadou odborných učeben a laboratoří pro výuku výpočetní techniky, mechatroniky, technologie, strojů a zařízení, automatizace a elektrotechniky. Několik menších učeben je zařízeno pro výuku cizích jazyků. Škola je vybavena moderní výpočetní technikou pro provozní účely a především pro účely výukové. K dispozici je pět počítačových učeben vybavených moderní technikou..

Učebna Posluchárna

V počítačových učebnách probíhá výuka předmětů Informační a komunikační technologie, Práce s počítačem, Programování, Počítačové sítě a Konstruování – CAD. Důraz je kladen na schopnost samostatné práce s počítačem na uživatelské úrovni. Při výuce má každý student k dispozici svůj počítač. Během výuky se studenti seznamují jak s prostředím komerčního operačního systému Windows, tak i v poslední době stále populárnějšího OS Linux. Dále pracují s programy pro zpracování textu, tabulek, grafiky a s databázovými systémy. Velmi důležitou částí přípravy studentů je výuka systémů CAD a CAM, především v prostředí CATIA.


Školní knihovna

Otevírací doba:

  • Úterý: 11:30 – 13:00
  • Čtvrtek: 11:30 – 13:00

Školní knihovna je určena všem studentům a pedagogům Střední průmyslové školy Mladá Boleslav. Nachází se v suterénu školy, na odpočívadle schodiště před školní jídelnou. Vybavenost knihovny je na dobré úrovni. Žáci mají k dispozici rozsáhlou sbírku titulů beletrie českých i zahraničních autorů. Samozřejmostí je velké množství odborné literatury různého zaměření. K dispozici jsou i vysokoškolská skripta a několik druhů časopisů. Počet titulů v katalogu knihovny je přibližně 7500, z čehož asi polovinu zabírá beletrie. Knižní fond je průběžně doplňován.

Knihovna Knihovna

V knihovně je umístěna i studovna, kde si mohou studenti číst, připravovat se na výuku nebo vypracovávat zadané úkoly. Knihy půjčuje Mgr. Věra Svárovská. Výpůjční doba je zpravidla 1 měsíc. Ve výjimečných případech se lze domluvit i jinak. Pravidla výpůjček i sankce za jejich porušení naleznete zde. Při nedodržení řádu školní knihovny bude student vyloučen z možnosti dalšího půjčování knih.

» Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce


Školní kiosek

Otevírací doba:

  • Pondělí – čtvrtek: 7:15 – 14:00
  • Pátek: 7:15 – 11:30

Již řadu let si mohou žáci nakoupit svačinu nebo pití u paní Zdenky Cikraiové, ve školním kiosku. Nabídka zahrnuje všechny druhy nápojů, svačin, ale také školních pomůcek a sešitů nebo různých časopisů. Nově si můžete zakoupit i pizzu či palačinku. Kiosek dále nabízí možnost ohřátí pokrmu v mikrovlnné troubě nebo posezení o obědové pauze.

Kiosek Kiosek