Stávka – ředitelské volno pro žáky

21.11.2023
Václav Bohata

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pondělí 27. listopadu 2023 volno ředitele školy pro všechny žáky školy.
Důvodem je stávka, které se zúčastní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. V uvedený den tedy nelze pro žáky školy zajistit výuku a stravování.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy