Vyhlášení volna ředitele školy

4.4.2024
Václav Bohata

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi z organizačních důvodů na dny 12. dubna 2024 a 15. dubna 2024 volno ředitele školy pro všechny třídy denního studia. Volno se netýká žáků, kteří v uvedených dnech budou konat externí  praxi.

Důvodem jsou jednotné přijímací zkoušky, kdy díky velkému zájmu uchazečů o studium není možné zajistit řádnou výuku podle plánovaného rozvrhu.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy