Důležitá sdělení

Provoz domova mládeže

bookmark
26.4.2020
Václav Bohata

V době uzavření školy došlo i k uzavření domova mládeže. V tomto školním roce už hromadné ubytování nebudeme poskytovat. Vyzývám tedy ubytované studenty, aby kompletně vyklidili svoje pokoje, pokud tak již neučinili.

Vedoucí domova mládeže bude k dispozici ve čtvrtek 30. dubna 2020 a ve čtvrtek 7. května 2020. Lze domluvit telefonicky i jakýkoliv jiný termín v intervalu od 27.4. 2020 do 7.5.2020 – volejte přímo vedoucí DM. Nejpozději ve čtvrtek 7.5. 2020 je nutné, aby byly všechny pokoje vyklizeny!

Přečíst celý článek »

Nejčastější otázky a odpovědi v době uzavření školy

8.4.2020
Václav Bohata

1. Bude se v tomto školním roce realizovat praxe ve firmách?

Praxe je v tomto školním roce v plném rozsahu zrušena bez ohledu na to, kdy se škola otevře.

2. Budou se realizovat zahraniční praxe a výlety?

Platí totéž, co pro praxe – v tomto školním roce se žádné zahraniční výlety a praxe konat nebudou. Momentálně došlo k posunutí těchto aktivit o celý rok, případné vybrané zálohy nepropadnou, ale vyčerpají se za rok.

Přečíst celý článek »

Aktuální informace MŠMT

21.3.2020
Václav Bohata

MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly distanční způsob vzdělávání. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny.

Další informace z MŠMT týkající se také přijímacích zkoušek a maturit.

Výuka žáků v době uzavření školy

17.3.2020
Václav Bohata

Sděluji všem žákům a jejich rodičům, že výuka nadále probíhá elektronickou formou. Probíraná látka a úkoly jsou žákům zasílány prostřednictvím Školy on Line – v menu Úkoly. Další komunikace s učiteli probíhá prostřednictvím emailů.

Žádám všechny žáky, aby si plnili nadále svoje studijní povinnosti, a rodiče bych chtěl touto formou požádat, aby na domácí přípravu dohlédli. Děkuji.

Žáci školy v žádném případě nemají prázdniny!

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Omezený provoz školy

16.3.2020
Václav Bohata

Sdělujeme, že až do odvolání je škola pro veřejnost uzavřená. Komunikace bude nadále možná pouze elektronicky. Všechny požadavky, žádosti apod. posílejte emailem na adresu sekretariátu školy.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Uzavření školy

10.3.2020
Václav Bohata

Od středy 11.3.2020 se škola do odvolání uzavírá pro všechny žáky včetně strávníků ve školní jídelně. Posledním vydaným jídlem v jídelně bude dnešní oběd. Obědy budou strávníkům odhlášeny automaticky.

Dnes ještě výuka i výdej obědů proběhne podle řádného rozvrhu.

Další informace budou sdělovány postupně, jakmile se dozvíme další podrobnosti. Pokud budou školy uzavřené delší dobu, přijmeme nezbytná opatření k zajištění výuky formou elektronické komunikace, e-learningu apod. Proto žádám všechny žáky i jejich rodiče, aby sledovali informace na těchto stránkách, ve Škole on Line a svoji e-mailovou schránku.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Sdělení ředitele školy

6.3.2020
Václav Bohata

Všem občanům s trvalým pobytem v ČR, kteří se  z Itálie vrátí od 7. března 2020, se nově rozhodnutím Bezpečnostní rady státu nařizuje, aby se ohlásili svému lékaři. V souvislosti s tímto nařízením sděluji následující informace:

  • Vedení školy v souladu s výše uvedeným nařízením důrazně nedoporučuje žákům školy a zaměstnancům cesty do Itálie.
  • Žáci, kteří v nedávné době do Itálie cestovali nebo do ní vycestují, oznámí tuto skutečnost po návratu e-mailem svým třídním učitelům a po dobu 14 dnů po návratu z cesty nebudou navštěvovat školu. Tato absence jim bude omluvená.
  • Zaměstnanci školy, kteří v nedávné době do Itálie cestovali nebo do ní vycestují, oznámí tuto skutečnost řediteli školy a dále budou postupovat v souladu s výše uvedeným nařízením.
  • Vedení školy doporučuje všem žákům a zaměstnancům sledovat v rychle se vyvíjející situaci doporučení ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a řídit se jimi.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Maturitní ples SPŠ MB 2020

22.11.2019
Věra Svárovská

Zveme všechny příznivce na maturitní ples Střední průmyslové školy, který se koná v pátek 17.ledna 2020 v Domě kultury. Vstupenky budou v prodeji v sekretariátu školy, datum prodeje včas oznámíme. Cena vstupného je 250 Kč.

ISIC karty

21.9.2018
Václav Bohata

ISIC karty s platností do 31.12.2018 budou prodlužovány zájemcům na další rok na konci měsíce října. Ostatní žádosti o znovoobnovení již neplatné karty či vyrobení duplikátu ztracené čí zničené karty jsme již zpracovali. Další podobné žádosti již ode dnešního dne zpracovávat nebudeme a případní žadatelé budou muset počkat až na konec října, kdy vše zpracujeme současně s prodlužováním karet.

Maturitní vysvědčení září 2018

13.9.2018
Václav Bohata

Vysvědčení je k vyzvednutí v sekretariátu školy. Žádáme maturanty, aby si vysvědčení vyzvedli co nejdříve.