Důležitá sdělení

Druhé kolo přijímacího řízení

21.5.2023
Václav Bohata

Příjem přihlášek na druhé kolo přijímacího řízení je ukončen. Od pondělí 22.5.2023 nebudeme přijímat další přihlášky ke studiu kromě těch, které byly odeslány poštou nejpozději v pátek 19. 5.2023.  Vyhodnocení došlých přihlášek proběhne co nejdříve, všichni zákonní zástupci budou včas informováni.

Vyhodnocení pořadí 2. kola PŘ dnes (23.5.2023) proběhlo. Přihlášek je 49, volných míst 11. Pořadí jsme sestavili podle stejných kritérií, jako v kole prvním. Zákonní zástupci  uchazečů na prvních 11 místech byli již telefonicky informováni. Vzhledem k tomu, že převážná většina těchto uchazečů čeká na vyřízení odvolání z 1. kola PŘ, v některých případech až do začátku června, jsme se rozhodli s vyhodnocením ostatních přihlášek počkat až do doby, než bude znám počet uchazečů z těch prvních 11, kteří skutečně nastoupí. Všechny došlé přihlášky ke studiu na 2. kolo PŘ tedy vyhodnotíme až v pondělí 5. června 2023.

Informace k přijímacímu řízení

4.5.2023
Věra Svárovská

Vážení rodiče,

2.kolo přijímacích zkoušek může škola vyhlásit až po uplynutí desetidenní lhůty pro odevzdání zápisových lístků.

Ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacích zkoušek po 15.5.2023 zde na webových stránkách školy.

Do té doby prosíme o trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

2.5.2023
Václav Bohata

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů 2.5.2023 až od 13:00 hod.

Výsledky přijímacího řízení

27.4.2023
Václav Bohata

V souladu s platnými kritérii zveřejníme výsledky přijímacího řízení v pátek 28. dubna 2023.

Výsledky přijímacích zkoušek obdržíme od organizace CERMAT nejdříve v 8:00. Poté teprve můžeme výsledky zpracovat my, sestavit pořadí a v anonymizované podobě ho zveřejnit na těchto stránkách.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejníme nejpozději ve 14:00. Žádáme vás o trpělivost,  před zveřejněním na vaše případné dotazy stejně nemůžeme uspokojivě odpovědět. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné si vyzvednout v sekretariátě školy ve dnech 2. května 2023 a 3. května 2023 od 8:00 do 15:30. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou.

Důležité informace k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ)

6.4.2023
Věra Svárovská

Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) se konají ve dvou řádných termínech, 1. termín 13.4. 2023 a 2. termín 14.4.2023 a dvou náhradních termínech 1. termín 10.5.2023 a 2. termín 11.5.2023.

Uchazeč koná JPZ v 1. termínu na škole, kterou uvedl na 1. místě, JPZ v 2. termínu na škole, kterou uvedl na 2. místě.

V minulých dnech Vám byl doporučenou poštou doručen dopis obsahující dva dokumenty. Kromě informace o zahájení přijímacího řízení také Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce na naši školu. Na tomto dokumentu je uveden datum, čas a také konkrétní učebna konání JPZ.

Budova SPŠ MB bude pro uchazeče otevřena vždy od 8:00 po oba dva dny. Ve vestibulu školy bude vyvěšen rozpis, do které třídy se má uchazeč dostavit. Prosím rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.

Pro uchazeče UKR: V době konání JPZ z ČJ budou uchazeči UKR konat pohovory v českém jazyce v učebně č. 100.

VÝSLEDKY JPZ: Škola by měla obdržet výsledky JPZ v pátek 28.4.2023. (Výsledky náhradního termínu budou 18.5.2023). Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Žádáme tedy o trpělivost.

Ředitelské volno

4.4.2023
Václav Bohata

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů na 13. dubna 2023  a 14. dubna 2023 volno ředitele školy pro první až třetí ročníky denního studia. Toto volno se netýká studentů 4. ročníku denního studia.

Důvodem jsou jednotné přijímací zkoušky, kdy díky velkému zájmu uchazečů o studium není možné zajistit řádnou výuku podle plánovaného rozvrhu.

Toto opatření se netýká žáků druhého a třetího ročníku, kteří v uvedených dnech mají plánovanou praxi ve firmách.

Stravování ve školní jídelně bylo 1. až 3. ročníkům automaticky odhlášeno. Ostatním po oba dny bude jídelna vydávat pouze oběd číslo 1.

 

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Informace k přijímacímu řízení

14.3.2023
Věra Svárovská

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

děkujeme, že jste si při podání přihlášky ke studiu vybrali naši školu. Na Vámi uvedené e-mailové adresy zákonných zástupců byly včera odeslány první informace k přijímacím zkouškám. Pokud jste si podali na naši školu obě přihlášky, měly by vám přijít dva e-maily. Zároveň si takto ověřujeme platnost e-mailové adresy, kterou jste uvedli na přihláškách. Pokud Vám e-mail nepřišel, co nejdříve nás telefonicky kontaktujte.

V následujících přibližně 7 pracovních dnech budeme odesílat další potřebné informace, především jedinečné registrační číslo, pod kterým budeme zpracovávat výsledky přijímacích zkoušek. Máme přichystáno oznámení o zahájení přijímacího řízení, ale čekáme ještě, až Cermat vygeneruje pozvánky k přijímacím zkouškám. Oznámení o zahájení přijímacího řízení a pozvánku zašleme doporučenou poštou, oznámení zašleme i e-mailem. Zatím Vás žádáme o trpělivost, informace Vám pošleme včas.

 

Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení ředitelského volna

4.11.2022
Václav Bohata

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů na pátek 18. listopadu 2022 volno ředitele školy pro všechny třídy denního studia.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Dotazníky – klima školy

19.10.2022
Věra Svárovská

Na konci minulého školního roku jsme požádali studetny, rodiče studentů a naše pedagogy o spolupráci při vyplňování dotazníku na téma KLIMA ŠKOLY.

Výsledky ankety jsou obsaženy ve Výroční zprávě za školní rok 2021/2022. Tato zpráva bude v nejbližší době zvěřejněna na webových stránkách školy.

Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a vyplnění dotazníků.

Zahájení školního roku 2022/2023

24.8.2022
Věra Svárovská

Nový školní rok začíná dne 1. 9. 2022 od 7:55 hod. Žáci se sejdou ve svých kmenových učebnách. Seznamy učeben a žáků ve třídách budou vyvěšeny ve vestibulu u hlavního vchodu do školy.

Nebude probíhat běžná výuka, pouze proběhne zahájení nového školního roku s třídními učiteli, a to cca do 8.45. Pro první ročníky cca do 10:00.

Všichni žáci mají automaticky přihlášeny obědy. Výdej obědů od 9:30 do 13:00.

 

Prosíme rodiče, aby do budovy školy studenty nedoprovázeli.