Důležitá sdělení

Obnovení vyučování ve škole

19.5.2021
Václav Bohata

Od 24. května 2021 obnovujeme vyučování ve škole v plném rozsahu. Distanční výuka skončí v pátek  21. května 2021. Testování žáků antigenními testy budeme provádět jednou týdně v pondělí přímo ve škole, případně v Domově mládeže. Jedná se o testy neinvazivní, které si budou žáci odebírat jednoduchým způsobem sami a není třeba se jich jakkoliv obávat.

V případě, že nesouhlasíte s testováním, žádáme zákonné zástupce nezletilých žáků nebo zletilé žáky o vyplnění formuláře „Ne/souhlas s testováním“, který je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webu školy. Podepsaný formulář (scan, foto) zašlete včas mailem na adresu sekretariat@spsmb.cz. Kdo nesouhlasí s testováním, nebude bohužel v souladu s nařízením vlády moci navštěvovat prezenční výuku ve škole. V tom případě mu bude absence omlouvána.

Sledujte rozvrh hodin ve Škole on Line, protože hned v pondělí 24. května a v úterý 25. května budou ve škole maturitní zkoušky a rozvrh je nebo bude upravován.

Distanční výuka – aktuální informace

7.5.2021
Václav Bohata

Aktualizováno dne 18.5.2021

Konečně jsme se dočkali!  Od pondělí 24. května 2021 skončíme s distanční výukou a přejdeme k plné výuce všech předmětů ve škole. Bohužel hned první dva dny budeme mít zkrácený a upravený rozvrh z důvodu konání maturitních zkoušek.  Podrobnosti návratu žáků do školy připravujeme.

Aktualizováno dne 14.5.2021

Bohužel i v týdnu od 17. května 2021 do 21. května 2021 zůstaneme nadále v režimu kombinace distanční výuky a praktického vyučování navzdory slibům a prohlášením, že školy mají při rozvolňování vládních opatření přednost.

7.5.2021

Od pondělí 10. května 2021 zůstáváme bohužel navzdory zlepšující se epidemiologické situaci nadále v režimu distanční výuky. Ve středních školách se opatření mění pouze u nižších stupňů osmiletých gymnázií a to se naší školy netýká.

Přítomnost žáků v naší škole při výuce je tedy nadále možná zatím pouze při praktické výuce v dílnách a laboratořích.

Opakovaně nabízíme studentům možnost konzultací ve škole v malých skupinách do 6 žáků. Tato konzultace je dobrovolná a navzdory naší nabídce o ni není téměř žádný zájem.

Obnovení praktického vyučování

25.4.2021
Václav Bohata

Od 26. dubna obnovujeme praktické vyučování ve škole. Testování žáků antigenními testy budeme provádět přímo ve škole, případně v domově mládeže. Sledujte rozvrh hodin ve Škole on Line.

V případě, že nesouhlasíte s testováním, prosíme o vyplnění formuláře „Ne/souhlas s testováním“, který je v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webu školy. Formulář zašlete včas mailem.

Opravné a doplňkové zkoušky 4. ročníků

22.3.2021
Věra Svárovská

Ve dnech 26.3. – 31.3. 2021 budou probíhat opravné a doplňkové zkoušky 4. ročníků za 1. pololetí školního roku 2020/21.

Podrobné informace a přesný rozpis zkoušek byl žákům i zákonným zástupcům již zaslán.

Rozpis zkoušek je sestaven tak, aby se minimalizovalo setkávání osob. Prosíme o dodržování rozpisu a hygienických nařízení.

Potvrzení, že žák je studentem SPŠ MB a cestuje mimo okres za účelem zkoušek, vydá na požádání sekretariát školy.

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav prohlubuje spolupráci se ŠKODA AUTO

28.1.2021
Václav Bohata

Nová počítačová síť a moderní učebna – tisková zpráva

Mladá Boleslav, 6. 1. 2021 – Střední průmyslová škola Mladá Boleslav dostala od Nadačního fondu ŠKODA AUTO finanční a materiální dar, který umožnil rozsáhlou rekonstrukci školní počítačové sítě. Nová síť je až desetinásobně rychlejší a umožňuje zařazení nových prvků do výuky. Jde o důležitý krok směrem k modernímu vzdělávání odborníků v oboru IT a nových technologií.

Podle ředitele školy Václava Bohaty dochází k postupnému prohlubování společných aktivit. „Chystáme se ve spolupráci pokračovat. ŠKODA AUTO nám chce pomoci s výukou IT odborníků různých specializací, od tvůrců webových aplikací přes programátory až po síťaře. Ti pak mají velkou šanci uplatnit se přímo ve ŠKODA AUTO nebo ve firmách, které s automobilkou spolupracují.“

Přečíst celý článek »

Výuka od 4.1.2020

31.12.2020
Václav Bohata

Od pondělí 4. ledna 2020 bohužel opět přecházíme jenom na distanční výuku. Budova školy bude pro žáky uzavřená.

Současně bude uzavřen i domov mládeže. Ubytovaní studenti, kteří si potřebují vyzvednout věci a učebnice zanechané v domově mládeže, si pro ně mohou přijít po individuální domluvě jednotlivě v pondělí 4. ledna dopoledne.

Postupné otevírání školy

29.11.2020
Věra Svárovská

Od pondělí 7. prosince začínáme prezenční výuku i v nižších ročnících.

Výuka bude probíhat rotační formou dle následujícího plánu:

50. týden – od 7.12. do 11. 12.

 Prezenční výuka ve škole:

Třídy: 1.Ai, 1.Bi, 2.Ai, 2.Bi, 3.Ai, 3.Bi + všechny 4. ročníky

Distanční výuka:

Třídy: 1.Cs, 1.Dds, 2.Cs, 2.Dds, 3.Cse, 3.Dds

 

51. týden – od 14.12. až 18.12.

 Prezenční výuka ve škole:

Třídy: 1.Cs, 1.Dds, 2.Cs, 2.Dds, 3.Cse, 3.Dds +všechny 4. ročníky

Distanční výuka:

Třídy: 1.Ai, 1.Bi, 2.Ai, 2.Bi, 3.Ai, 3.Bi

SLEDUJTE ŠKOLU ONLINE

Částečné otevření školy od 25. listopadu 2020

22.11.2020
Václav Bohata

Od středy 25. listopadu se obnovuje prezenční výuka studentů 4. ročníku v plném rozsahu. Studenti nižších ročníků kromě oboru IT budou mít povinnou praxi v dílnách, stejně jako tomu bylo v říjnu při částečném uzavření školy.

Studenti 1. až 3. ročníku oborů STR, DOP a EP budou mít kromě praxe nadále distanční výuku. Studenti 1. až 3. ročníku oboru IT budou mít nadále veškerou výuku pouze distanční formou.

Výuka distanční i prezenční bude probíhat podle rozvrhu, který bude pravidelně aktualizován. Ve škole bude po celou dobu přítomnosti povinné nošení roušek.

Školní jídelna bude od středy vařit. Studenti prezenční výuky včetně dílenské praxe mohou docházet na oběd do jídelny. Zde budou platit zvýšená hygienická opatření a omezen čas oběda tak, aby se třídy nepotkávaly a nedošlo ke kontaktu se strávníky z jiných škol.

Domov mládeže bude k dispozici neomezeně pro ubytované studenty 4. ročníku a částečně podle pořeby i pro studenty nižších ročníků, pokud budou mít dílenskou praxi.

 

Rekonstrukce počítačové sítě

18.11.2020
Václav Bohata

Od čtvrtka 19.11.2020 začala v naší škole dlouhodobě plánovaná rozsáhlá rekonstrukce počítačové sítě. Nová síť by měla mít parametry výrazně lepší, než síť stávající. Díky rozvíjející se spolupráci s firmou ŠKODA AUTO a.s. nám s její realizací pomáhají ti nejlepší odborníci. Firma ŠKODA AUTO a.s nám při rekonstrukci sítě pomohla i finančně a materiálně, za což děkujeme.  Nová síť bude sloužit nejenom při běžné výuce a provozu školy, ale díky jejím parametrům budeme schopni při výuce a výcviku učit nové technologie tak potřebné v praxi.

S rekonstrukcí sítí jsou přechodně spojena některá omezení. Počínaje občasnou nedostupností webu školy či pevných telefonních linek a konče omezeným provozem v učebnách. Věřím ale, že do úplného otevření školy se vše podaří vyřešit a výpadky při dolaďování sítě pak budou už spíše záležitostí víkendů.

V případě nedostupnosti pevných telefonních linek volejte prosím  na čísla:

731 784 746 – sekretariát školy

732 645 963 – vedoucí školní jídelny

Děkuji za pochopení.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy

Distanční výuka od 5.10.2020

2.10.2020
Václav Bohata

V souladu s nařízením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod nařizuji omezení provozu SPŠ Mladá Boleslav podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.
Výuka většiny předmětů s výjimkou praxe ve školních dílnách a autoškoly bude probíhat distančně formou videoschůzek přes aplikaci MS Teams. Výuka bude probíhat dle aktuálně platného rozvrhu zveřejněného ve ŠkoleonLine (SOL). Výuka je povinná pro všechny žáky a učitele. Vyučovací hodiny budou zapisovány do elektronické třídní knihy ve SOL. Zde bude zapisována i absence žáků. Absenci žáků musí zákonný zástupce žáky či zletilý žák omlouvat stejným způsobem, jako při prezenční výuce v souladu se Školním řádem.
Pouze ty vyučovací hodiny, které jsou plánovány v rozvrhu v době, kdy se žáci budou přepravovat do/ze školy na praktickou výuku, budou vyučovány off-line formou úkolů a konzultací. Tyto hodiny budou vždy předem v rozvrhu hodin označeny.
Žáci, kteří budou mít praktickou výuku, mají ve stejný den i nárok na stravu ve školní jídelně a na ubytování v Domově mládeže. Stravu je třeba si předem přihlásit přes příslušnou webovou aplikaci. Ubytovaní žáci na DM budou platit poměrnou část poplatku za ubytování pouze za příslušný počet noclehů, případné zálohy za ubytování budou částečně nebo celé vráceny.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy