Důležitá sdělení

Jsme fakultní školou

26.1.2017
Václav Bohata

fakultni_skola

Dne 25.1.2016 jsme se stali fakultní školou Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci.

Zveřejněn nový motivační program

25.11.2016
Václav Bohata

V sekci Pro žáky a rodiče byl zveřejněn nový motivační program pro studenty naší školy.

Rozvrh hodin

5.9.2016
Václav Bohata

Aktuální rozvrh hodin naší školy je zveřejněn zde. Tento odkaz slouží pro rychlou orientaci žáků, rodičů a veřejnosti.

V rozvrhu jsou zahrnuty vždy všechny změny rozvrhu, suplování a přesuny hodin. Není tedy nutné nadále samostatně sledovat suplování a jiné změny.

Pro registrované uživatele bude na přihlašovací stránce Školy OnLine k dispozici více informací.

Nový školní informační systém

2.9.2016
Václav Bohata

Oznamujeme všem, že naše škola s platností od 1. září 2016 začala pro evidenci žákovských dat a rozvrhu používat školní informační systém Škola OnLine. Žákům už byly rozdány přístupové PINy a postupně připravíme přístupové PINy i pro rodiče žáků. Během měsíce září budou PINy postupně zaslány zákonným zástupcům na jejich registrované e-maily, případně jim budou předány osobně ve škole.

Vzhledem k tomu, že naše škola je do pondělí 5.9.2016 plně vytížena podzimními maturitními zkouškami, jsme tyto dny využili pro testování a dolaďování nového systému hlavně z hlediska rozvrhu a jeho funkčnosti. Od úterý příštího týdne bude již platit nový stálý rozvrh.

Výročí školy – přípravy

21.3.2016
Martin Kubát

Vážení absolventi Střední průmyslové školy, kolegyně a kolegové,

v roce 2017 oslavíme kulaté výročí 150 let od založení naší školy. Věřím, že toto výročí oslavíte společně s námi. V rámci příprav na tuto událost bych Vás chtěl požádat, zda byste se s námi nepodělili o své vzpomínky, zkušenosti a úspěchy. Pomozte nám vypátrat úspěšné absolventy školy, kteří šíří její dobré jméno. Těšíme se na Vaše zprávy a na viděnou na připravovaných doprovodných akcích.

 

Martin Kubát, ředitel školy

Kroužky pro žáky základních škol

18.1.2016
Václav Bohata

Pro žáky osmých a devátých tříd nabízíme možnost navštěvovat dva bezplatné kroužky:

Modelování v systému CATIA

Vedoucí kroužku: Ing. Jaromír Mičík.

Kroužek je realizován formou dvouhodinových bloků každou středu od 16:00 hodin. V rámci kroužku se žáci seznámí s programem CATIA, naučí se modelovat jednoduché geometrické tvary a plochy. Úkolem kroužku je získat základní dovednosti a umožnit žáků lépe se připravit na výběr své budoucí profese. Zahájení činnosti 5.10.2016.

Mechatronika a elektronika v praxi

Vedoucí kroužku: Ing. Jaroslav Beránek

Kroužek je realizován formou dvouhodinových bloků každé pondělí od 16:00 hodin (ve čtvrtek 28. ledna kroužek nebude).

V rámci kroužku se žáci seznamují se stavebnicí Merkur. Naučí se sestavovat jednoduché elektrické obvody, využívat základní elektrosoučástky a programovatelné obvody. Úkolem kroužku je získat základní dovednosti a představu o mechatronice a lépe se připravit na budoucí profese. Zahájení činnosti 3.10.2016.

Zájemci o kroužky se příslušný den v uvedenou hodinu dostaví k hlavnímu vchodu do školy, kde si je vedoucí kroužku převezme. Kontakty na vedoucí jsou v sekci Kontakty.

Vítejte na novém webu školy

5.1.2016
Václav Bohata

Vítejte na nových stránkách naší školy. Nový web vznikl zásluhou našeho žáka Dominika Fryče, studenta 3. ročníku oboru Informační technologie.

Návštěva ministryně školství v naší škole

22.10.2015
Martin Kubát

Ministryně školství Kateřina Valachová navštívila ve středu 21. října na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka Mladou Boleslav. Nejprve navštívila Střední průmyslovou školu v Havlíčkově ulici, aby se seznámila s problémy, které školy a jejich ředitele v mladoboleslavském regionu trápí. Kromě předsedy PS Jana Hamáčka ji doprovázely další významné osobnosti, například náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Milan Němec a náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička.

Přečíst celý článek »