Ředitelské volno

4.4.2023
Václav Bohata

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů na 13. dubna 2023  a 14. dubna 2023 volno ředitele školy pro první až třetí ročníky denního studia. Toto volno se netýká studentů 4. ročníku denního studia.

Důvodem jsou jednotné přijímací zkoušky, kdy díky velkému zájmu uchazečů o studium není možné zajistit řádnou výuku podle plánovaného rozvrhu.

Toto opatření se netýká žáků druhého a třetího ročníku, kteří v uvedených dnech mají plánovanou praxi ve firmách.

Stravování ve školní jídelně bylo 1. až 3. ročníkům automaticky odhlášeno. Ostatním po oba dny bude jídelna vydávat pouze oběd číslo 1.

 

Ing. Václav Bohata, ředitel školy