Důležité informace k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ)

6.4.2023
Věra Svárovská

Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) se konají ve dvou řádných termínech, 1. termín 13.4. 2023 a 2. termín 14.4.2023 a dvou náhradních termínech 1. termín 10.5.2023 a 2. termín 11.5.2023.

Uchazeč koná JPZ v 1. termínu na škole, kterou uvedl na 1. místě, JPZ v 2. termínu na škole, kterou uvedl na 2. místě.

V minulých dnech Vám byl doporučenou poštou doručen dopis obsahující dva dokumenty. Kromě informace o zahájení přijímacího řízení také Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce na naši školu. Na tomto dokumentu je uveden datum, čas a také konkrétní učebna konání JPZ.

Budova SPŠ MB bude pro uchazeče otevřena vždy od 8:00 po oba dva dny. Ve vestibulu školy bude vyvěšen rozpis, do které třídy se má uchazeč dostavit. Prosím rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.

Pro uchazeče UKR: V době konání JPZ z ČJ budou uchazeči UKR konat pohovory v českém jazyce v učebně č. 100.

VÝSLEDKY JPZ: Škola by měla obdržet výsledky JPZ v pátek 28.4.2023. (Výsledky náhradního termínu budou 18.5.2023). Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Žádáme tedy o trpělivost.