Nezařazené

Schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků

bookmark
11.6.2024
Věra Svárovská

Schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků se budou konat ve středu 26.6.2024 od 16:00.

Ve vestibulu školy budou vyvěšeny informace o zařazení jednotlivých žáků do tříd a číslo přidělené učebny.

Pozvánka s těmito a dalšími informacemi bude odeslána zákonným zástupcům na e-mail uvedený v příhlášce.

Na programu schůzek bude mimo jiné:

  • seznámení s třídním učitelem a vedením školy.
  • doplnění dokumentů a informací o žácích do školní matriky (dotazník, „pasová“ fotografie žáka, dokumenty z Ped.- psy. poradny apod.)

Dále informace k:    

  • školnímu informačnímu systému ŠkolaOnline
  • ISIC kartám
  • stravování a ubytování na domově mládeže
  • adaptačnímu kurzu
  • učebnicím a dalšímu nutnému vybavení pro studium aj.

Bude nutné vybrat v hotovosti poplatek na adaptační kurz (který bude probíhat hned v září) a objednání ISIC karty (objednávat budeme v červenci), prosíme tedy, abyste měli připravenou hotovost 700 Kč.

V případě, že se na schůzky nemůžete dostavit, může za Vás přijít jiný zletilý rodinný příslušník. V případě, že se vůbec nikdo nemůže dostavit, dejte nám prosím vědět.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Výsledky 2.kola přijímacího řízení

bookmark
31.5.2024
Věra Svárovská

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v DiPSy, na našich webových stránkách a na vývěsce před školou dne 21.6.2024.

Od 18. do 20. června 2024 je umožněno uchazečům seznámit se s podklady k rozhodnutí.
Součástí spisu není v této době  žádná jiná informace o přijetí/nepřijetí uchazeče.

 

Návštěva Pirny a Drážďan

20.5.2024
Věra Svárovská

Pirna a Drážďany / nacistické představy a 2. svět. válka/

Dne 14.5. 2024 jsme zrealizovali exkurzi na téma nacistické představy, eutanázie v nacistickém pojetí, holocaust a 2. svět. válka. Po cestě jsme se seznámili s historickými událostmi, poté jsme navštívili památník Pirna-  Sonnenstein, kde nacisté během 2. svět. války zavraždili 13 720 duševně nemocných. Další zastávkou byly Drážďany, kde jsme se prošli historickým centrem města a prohlédli jsme si expozici Vojensko- historického muzea.

Exkurze se zúčastnili zájemci z těchto tříd: 1.Bs, 2.Bi, 2.Cs, 2.Ds, 2.Ed a 3.Bi.

Přečíst celý článek »

JPZ – Nahlédnutí do spisu

9.5.2024
Věra Svárovská

Před vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má každý účastník řízení právo podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Nahlížení do spisu je možné ve dnech 10., 13. a 14. 5. 2024 v době od 8:00 do 12:00 hodin na sekretariátu školy.
Spis obsahuje pouze dokumenty, které jste škole zaslali. Součástí spisu není v současné době žádná informace o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Dále je možné sdělit Vám počet bodů dosažených v přijímacím řízení (počet bodů v JPZ + body získané za známky ze ZŠ dle kritérií).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15. 5. 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň v DiPSy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Tímto se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Automobilové závody v režii 3. ročníku oboru Informační technologie

18.3.2024
Věra Svárovská

autor článku: Adam Keller, 3.Ai

V rámci předmětu programování jsme pracovali na projektu, jehož cílem bylo sestavit a naprogramovat autíčko, které dokáže porazit autíčko soupeře a dojet do cíle.

Stavba autíčka z LEGO dílů, které je ovládané jednodeskovým počítačem Raspberry Pi 4, představuje zábavný a kreativní projekt a zároveň výzvu, která klade důraz na týmovou spolupráci a technické dovednosti.

Přečíst celý článek »

SPŠ MB VÁS SRDEČNĚ ZVE NA MATURITNÍ PLES!!!

20.2.2024
Věra Svárovská

Prodej lístků pro veřejnost od 26.2.2024 v sekretariátu školy.

Střední průmyslová škola FACE TO FACE

29.1.2024
Věra Svárovská

Dne 14. 12. 2024 se studenti maturitních ročníků Střední průmyslové školy Mladá Boleslav zúčastnili setkání s názvem FACE TO FACE, pořádaného společností Škoda Auto ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Přečíst celý článek »

Již 3. ročník vánočního turnaje v PC hrách

27.12.2023
Věra Svárovská

V pátek dopoledne 22.12.2023 se ve škole konal již 3. ročník oblíbeného školního vánočního počítačového turnaje. Téměř šedesátka studentů se sešla před monitory v učebnách 62 a 63 a všichni se plně ponořili do víru oblíbených her League of Legends, FIFA a šachy. Atmosféra byla naplněná očekáváním, soutěživým duchem a nadšením pro dovednosti na klávesnici a s myší.

Přečíst celý článek »

Získali jsme finanční dar od ŠKO-ENERGO!

27.12.2023
Věra Svárovská

Den otevřených dveří 7.12.2023

11.12.2023
Věra Svárovská

Ve čtvrtek 7.12.2023 bylo na naší škole velmi rušno. Od brzkého rána až do podvečerních hodin se konal den otevřených dveří. Od 9. až do 15. hodiny každou druhou celou hodinu mohli návštěvníci v přednáškovém sále vyslechnout od ředitele školy ing.Václava Bohaty základní informace o škole, studijních oborech, přijímacích zkouškách nebo aktivitách, do kterých je škola zapojena. Z množství návštěvníků a zájemců o studium jsme opravdu byli nadšeni.

Přečíst celý článek »