JPZ – Nahlédnutí do spisu

9.5.2024
Věra Svárovská

Před vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má každý účastník řízení právo podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Nahlížení do spisu je možné ve dnech 10., 13. a 14. 5. 2024 v době od 8:00 do 12:00 hodin na sekretariátu školy.
Spis obsahuje pouze dokumenty, které jste škole zaslali. Součástí spisu není v současné době žádná informace o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Dále je možné sdělit Vám počet bodů dosažených v přijímacím řízení (počet bodů v JPZ + body získané za známky ze ZŠ dle kritérií).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15. 5. 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň v DiPSy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Tímto se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.