Hackeři ze SPŠ MB opět v akci!!!

18.6.2024
Věra Svárovská
bookmark

Ve dnech 24. května až 31. května se konala celostátní soutěž HAXAGON Skirmish zaměřena na kybernetickou bezpečnost, programování a počítačové sítě, které se naše škola již tradičně zúčastnila. Soutěž ovšem byla tentokrát rozdělena na krajské a celostátní kolo, kam postupují vždy první dva jednotlivci z každého kraje.

Do krajského kola se zapojilo celkem 13 žáků třetích a čtvrtých ročníků. Naši nejlepší žáci Petr Křížek, Jaroslav Nový a Arnošt Stelšovský (všichni 4. Ai) se umístili v rámci kraje na prvních třech místech a v rámci celé České republiky mezi deseti nejlepšími účastníky. Díky těmto skvělým výsledkům naši dva žáci (Petr Křížek a Jaroslav Nový) postupují do celostátního finále, které se bude konat 19. června v prostorách Next Zone na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze.

V rámci krajského kola byla vyhlášena soutěž v dalších dvou kategoriích – nejaktivnější škola a nejúspěšnější škola. V obou těchto kategoriích se naše škola s velkým náskokem umístila na prvním místě v rámci středočeského kraje a zároveň se umístila mezi třemi nejlepšími v rámci celé České republiky.

Děkujeme všem žákům za účast, za vzornou reprezentaci školy a přejeme Petrovi a Jaroslavovi mnoho úspěchů na celostátním finále.