Informační technologie

Název školního vzdělávacího programu: Informační technologie
» Školní vzdělávací program ve formátu PDF

Název a kód oboru:  Informační technologie 18-20-M/01

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru informačních technologií. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě, správce podnikového informačního systému, webdesigner,  programátor, v IT firmách jako technik nebo prodejce HW a  SW.

Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru zaměřeném na informační technologie.

Nosnými předměty jsou Počítačové sítě a Programování a vývoj aplikací.


Učební plán

Počet vyučovacích hodin za týden:

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Rétorika 1 0 0 0 1
Dějepis 2 0 0 0 2
Základy společenských věd 1 1 1 1 4
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 0 1 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 0 2 2 4
Informační a komunikační technologie 4 0 0 0 4
Všeob. vzdělávací předměty celkem 24 15 14 15 68
Počítačová grafika 0 2 2 0 4
Vývoj webových aplikací 0 2 2 0 4
Operační systémy 0 2 2 2 6
Počítačové sítě 0 2 4 4 10
Programování 0 2 4 4 10
Hardware 1 2 0 0 3
Číslicová technika 0 0 2 2 4
Psaní na klávesnici PC 2 0 0 0 2
Databázové systémy a aplikace 0 0 2 2 4
Elektrotechnika 2 2 0 0 4
Technická dokumentace 0 2 0 0 2
Praxe 3 1 2 2 8
Odborné předměty celkem 8 17 20 16 61
Celkem hodin 32 32 34 31 129