Technické lyceum

Název školního vzdělávacího programu: Technické lyceum

Název a kód oboru:  Technické lyceum 78–42–M/01

  • Uvažujete o studiu vysoké školy technického zaměření?
  • Zajímáte se o techniku?
  • Baví vás přírodní vědy?
  • Chtěli byste pracovat s roboty?
  • Rádi pracujete s počítačem?
  • Stále něco tvoříte či vyrábíte?
  • Máte rádi stavebnice?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli ANO, pak je tento obor tou správnou volbou pro vás. Naučíme vás toho mnohem více, než co se dalo postihnout předchozími otázkami. Po úspěšném absolvování studia tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou budete připraveni ke studiu na vysoké škole nebo do praxe na velmi žádané a dobře placené profese. Například o konstruktéry, kteří pracují se špičkovým systémem CATIA, či odborníky na RobotStudio je na trhu práce velký zájem.

TENTO OBOR NEVYŽADUJE STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH ZDRAVOTNÍCH POŽADAVKŮ.


Příklady uplatnění absolventů:

Všude, kde se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, jako technolog průmyslových robotických linek, konstruktér, designér, programátor a obsluha CNC strojů. Absolvent technického lycea je připraven k vysokoškolskému studiu technických a přírodovědných oborů.

Nosnými odbornými předměty jsou Mechatronika a robotika s využitím vývojové platformy Arduino a profesionálního systému RobotStudio, CAD systémy ve špičkovém CAD systému CATIA, CNC programování.

Všechny odborné a některé všeobecné předměty jsou vyučovány v učebnách vybavenými moderními PC, roboty, CNC stroji či 3D tiskárnami.

U profilové části maturitní zkoušky má student možnost výběru jedné zkoušky z velkého množství předmětů např. CAD systémy + Průmyslové výtvarnictví, Matematika, Fyzika, Chemie, druhý cizí jazyk, Deskriptivní geometrie.

Studenti jsou připravováni k získání celosvětově uznávaného certifikátu ECDL.


Učební plán

Předmět Počet vyučovacích hodin za týden
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Český jazyk a literatura 4 3 3 3 13
Cizí jazyk 1- ANJ 3 3 4 3 13
Cizí jazyk 2 – NEJ 2 2 2 2 8
Dějepis 2 0 0 0 2
Základy společenských věd 1 2 0 0 3
Matematika + Aplikovaná matematika 4 4 4 4 16
Fyzika + Technická fyzika 4 4 3 3 14
Chemie 2 2 2 2 8
Ekologie + Biologie 2 0 0 0 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2 8
Deskriptivní geometrie 0 0 2 2 4
Technické kreslení 2 2 0 0 4
Průmyslové výtvarnictví 0 0 2 0 2
CAD systémy 0 0 2 2 4
Ekonomie 0 2 1 0 3
Základy programování 2 0 0 0 2
Programování CNC strojů 0 0 2 2 4
Automatizace 0 0 0 2 2
Mechatronika a Robotika 0 3 2 3 8
Celkem hodin 32 31 33 32 128