Partnerství v projektu Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace

fond

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0037

Název projektu: Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Naše škola je jedním z partnerů projektu žadatele „Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení“ Praha. Svaz strojírenské technologie realizuje tento projekt pro Středočeský kraj.

Obsahem 21měsíčního projektu jsou na základě závěrů provedeného průzkumu mezi zapojenými školami aktivity vedoucí ke zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků a posléze i žáků v tomto předmětu a inovace výukových materiálů předmětu.

Více informací o projektu naleznete zde.

Foto Klíčová aktivita 1 – 18. 6. 2012.pdf
Foto Klíčová aktivita 1 – 19.11. 2012.pdf
Foto Klíčová aktivita 1 – 29.10.2013.pdf