Základní informace o projektu Využití ICT ve výuce technických oborů

fond

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0025

Název projektu: Využití ICT ve výuce technických oborů

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem předloženého projektu je zkvalitnit vzdělávání v technických oborech na SPŠ Mladá Boleslav vyšším zapojením ICT do procesu výuky.

V rámci projektu budou na škole modernizovány informační a komunikační technologie a bude vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí, umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály budou vytvořeny samotnými pedagogy a prověřeny v rámci pilotní fáze projektu.

Podpořeni budou studenti oborů Strojírenství, Silniční doprava, Dopravní prostředky a Informační technologie. Do projektu se postupně zapojí nejméně 350 studentů školy a 30 pedagogických pracovníků.

V rámci projektu bude na škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí, umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály budou vytvořeny samotnými učiteli, kteří se tak budou moci zaměřit podle zkušeností s výukou na problematické pasáže probíraného učiva. Všechny uvedené prostředky budou začleněny do inovovaného školního vzdělávacího programu.